Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το Office 2000 σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εγκατάσταση των Windows 98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR238012
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο 290556.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων όταν εγκαθιστάτε τα προγράμματα του Microsoft Office σε περιβάλλον Microsoft Windows 98 και το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) φαίνεται να σταματά να ανταποκρίνεται χωρίς να υπάρχουν προφανή σφάλματα.
Περισσότερες πληροφορίες

Επιβεβαίωση ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) έχει πράγματι σταματήσει να ανταποκρίνεται

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης μπορεί να φαίνεται ότι σταμάτησε να ανταποκρίνεται, αλλά στην πραγματικότητα να συνεχίζεται με αργό ρυθμό. Περιμένετε αρκετή ώρα (περίπου 20 λεπτά), πριν να κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης. Πριν να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης σταμάτησε, ελέγξτε αν είναι αναμμένο το φως της μονάδας CD-ROM και το φως της μονάδας σκληρού δίσκου. Επίσης, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και ελέγξτε αν η εργασία εγκατάστασης (Setup) του Office εμφανίζει την ένδειξη "Δεν ανταποκρίνεται" (Not Responding) στο παράθυρο διαλόγου Κλείσιμο προγράμματος (Close Programs).

Δημιουργία ενός λεπτομερούς αρχείου καταγραφής

Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) σταματά και δεν λαμβάνετε κανένα μήνυμα λάθους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής, για να προσδιορίσετε τις ενέργειες που εκτελούσε το πρόγραμμα Εγκατάστασης όταν σταμάτησε. Για να δημιουργήσετε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Έχοντας τοποθετήσει το CD-ROM του Office 2000 στη μονάδα CD-ROM, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο επεξεργασίας Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε <γράμμα μονάδας δίσκου CD-ROM>:\setup.exe /L*v! c:\verbose.log

  Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πολύ λεπτομερές αρχείο καταγραφής που ονομάζεται Verbose.log, στο ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου C. Μπορείτε να ζητήσετε αυτό το αρχείο, εάν επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Technical Support) για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την ανάγνωση αρχείων καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
237957 Τρόπος χρήσης ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος εγκατάστασης (Setup) του Office 2000 για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης
230861 OFF2000: Τρόπος προσαρμογής των επιλογών καταγραφής για το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office

Κλείσιμο όλων των προγραμμάτων που δεν χρειάζεστε

Κλείστε όλα τα προγράμματα που δεν χρειάζεστε και λειτουργούν, πριν να θέσετε σε λειτουργία το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) του Office 2000. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective startup) στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility). Καταργήστε την επιλογή από τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου, που βρίσκονται κάτω από την επιλογή Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup):

  • Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
  • Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
  • Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat
  • Επεξεργασία του αρχείου System.ini
  • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini
  • Για προχωρημένους


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ή περισσότερα από αυτά τα πλαίσια ελέγχου ίσως να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τα αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εγκαταστήσει μια έκδοση beta του Office 2000, πρέπει να την απεγκαταστήσετε πριν να εγκαταστήσετε την τελική έκδοση. Παρόλο που θα πρέπει να ερωτηθείτε από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) για την κατάργηση μιας τέτοιας προέκδοσης, το προειδοποιητικό μήνυμα ενδέχεται να μην εμφανιστεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και την κατάργηση της εγκατεστημένης έκδοσης beta, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
224434 OFF2000: Beta 2 Not Detected During Setup

Καθαρή εκκίνηση των Windows 98

Για πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση των Windows 98, χρησιμοποιώντας το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), ανατρέξετε στις ενότητες "Χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων" και "Απομόνωση της δυσκολίας" στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
GR192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

Εγκατάσταση από απλό αρχείο

Εάν ο χώρος στον σκληρό δίσκο επαρκεί, δημιουργήστε ένα απλό αρχείο με τα περιεχόμενα του CD-ROM 1 του Office 2000, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στη ρίζα του σκληρού δίσκου και ονομάστε τον Flatfile.
 2. Αντιγράψτε όλα τα περιεχόμενα του CD-ROM 1 στο φάκελο Flatfile. Στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), κάντε κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All) του μενού Επεξεργασία (Edit). Σύρετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει στη δεξιά πλευρά του παραθύρου της Εξερεύνησης (Explorer) στο φάκελο Flatfile στα αριστερά.

  Εάν παρουσιάστηκαν σφάλματα κατά την αντιγραφή, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες με το δίσκο, το φακό ή τη μονάδα CD-ROM.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το απλό αρχείο, για να κάνετε εγκατάσταση από καθαρή εκκίνηση ή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode) των Windows (βλέπε επόμενη ενότητα). Όταν έχετε ένα απλό αρχείο, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας στην κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode). Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από ένα απλό αρχείο αποτυγχάνει στην κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode) ή με καθαρή εκκίνηση, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα κάποιου σφάλματος με το CD-ROM, καθώς είναι δυνατή η δημιουργία ενός κατεστραμμένου απλού αρχείου χωρίς τη δημιουργία σφάλματος.

Εκκίνηση των Windows σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe Mode)

Τα Windows διαθέτουν μια ενσωματωμένη κατάσταση λειτουργίας αντιμετώπισης προβλημάτων που ονομάζεται "Ασφαλής λειτουργία" (Safe Mode). Αυτή η κατάσταση παρακάμπτει τα αρχεία εκκίνησης και χρησιμοποιεί μόνο τα βασικά προγράμματα οδήγησης συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του βασικού δικτύου. Όταν ξεκινάτε τα Windows σε Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), τα Windows χρησιμοποιούν μόνο τα προγράμματα οδήγησης συσκευών για το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και τον τυπικό προσαρμογέα οθόνης (VGA). Για αυτόν το λόγο, η κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας είναι χρήσιμη για την απομόνωση και την επίλυση σφαλμάτων που προκαλούνται από προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας και από προγράμματα οδήγησης των Windows. Τα Windows διαθέτουν επίσης δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το ζήτημα. Για να ξεκινήσετε τα Windows σε Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) και να είναι διαθέσιμες οι πρόσθετες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down) του μενού Έναρξη (Start). Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Microsoft Windows 98.
 3. Στο μενού, επιλέξτε την εντολή Safe mode και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Γίνεται εκκίνηση των Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.
Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή όταν απενεργοποιείτε τα προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας 32 bit, τα Windows δεν επεξεργάζονται τα προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας (τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys). Επομένως, η μονάδα CD-ROM δεν είναι διαθέσιμη. Για να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας με υποστήριξη μονάδας CD-ROM, προσδιορίστε εάν τα Windows χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για τη μονάδα CD-ROM. Εάν τα Windows χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας (MS-DOS) για τη μονάδα CD-ROM. Τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας βρίσκονται συνήθως σε μια δισκέτα που διατίθεται μαζί με τη μονάδα CD-ROM ή τον υπολογιστή. Τα προγράμματα οδήγησης είναι εγκατεστημένα στα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν τα Windows χρησιμοποιούν ή όχι προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
151634 Υποστήριξη μονάδας CD-ROM προστατευμένης λειτουργίας στα Windows
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για το CD-ROM, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
167069 Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας για την εγκατάσταση του Office

Έλεγχος για έναν έγκυρο προσωρινό φάκελο και διαγραφή των προσωρινών αρχείων

Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 megabyte (MB) ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο, ο οποίος περιέχει τον προσωρινό φάκελο. Για να ελέγξετε αν υπάρχει προσωρινός φάκελος και να διαγράψετε αρχεία από αυτόν το φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Microsoft Windows 98.
 2. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Command Prompt Only και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Στη γραμμή εντολών MS-DOS, πληκτρολογήστε cd %temp% και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, συνεχίστε με το βήμα 4. Εάν η διαδρομή καταλόγου αλλάξει και το τελευταίο στοιχείο στη διαδρομή είναι temp, μεταβείτε στο βήμα 6.
 4. Στη γραμμή εντολών MS-DOS, πληκτρολογήστε set και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER. Σημειώστε τη θέση της μεταβλητής TEMP.
 5. Μεταβείτε στο φάκελο που σημειώσατε στο βήμα 4. Για παράδειγμα, εάν η μεταβλητή TEMP βρίσκεται στη διαδρομή C:\Windows\Temp, πληκτρολογήστε την εξής γραμμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  cd\windows\temp
  Εάν ο φάκελος που σημειώσατε στο βήμα 2 δεν υπάρχει, πρέπει να τον δημιουργήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν προσωρινό φάκελο, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  md c:\windows\temp
 6. Διαγράψτε τυχόν προσωρινά αρχεία που υπάρχουν σε αυτόν το φάκελο. Τα προσωρινά αρχεία έχουν επέκταση ονόματος .tmp. Για να διαγράψετε αυτά τα αρχεία, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  del *.tmp
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην διαγράφετε αυτά τα αρχεία όταν λειτουργούν τα Windows, επειδή τα Windows ή ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows ενδέχεται να χρησιμοποιούν ένα από αυτά τα αρχεία.

Στα Windows 98, μπορείτε να διαγράψετε πολλά αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται ή είναι προσωρινά, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του βοηθητικού προγράμματος, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
186099 Περιγραφή του εργαλείου "Εκκαθάριση δίσκου" (Disk Cleanup)

Έλεγχος του σκληρού δίσκου για σφάλματα και κατακερματισμό δίσκου

Χρησιμοποιήστε την Εξέταση Δίσκων (Scandisk), για να ελέγξετε τον σκληρό δίσκο για απώλεια συμπλεγμάτων και άλλα σφάλματα του πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT), και για να ελέγξτε την ακεραιότητα του σκληρού δίσκου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε την Εξέταση Δίσκων (Scandisk), για να επιδιορθώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα. Για να θέσετε σε λειτουργία την Εξέταση Δίσκων (Scandisk), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξέταση Δίσκων (ScanDisk).
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε να ελέγξετε για σφάλματα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση (Start).
Οι σκληροί δίσκοι που είναι κατακερματισμένοι σε μεγάλο βαθμό ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των προγραμμάτων του Office και άλλων εργασιών στα Windows. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε την Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter), για να ανασυγκροτήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου. Για να εκτελέσετε την Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε να ανασυγκροτήσετε στη λίστα Ποια μονάδα δίσκου θέλετε να ανασυγκροτήσετε; (Which drive do you want to defragment) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απενεργοποίηση της μνήμης cache και της άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA) της μονάδας CD-ROM

Εάν το ζήτημα εμφανίζεται κατά την ανάγνωση από μια μονάδα CD-ROM, προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη μνήμη cache της μονάδας CD-ROM. Με αυτήν την ενέργεια ενδέχεται να αυξηθεί η αξιοπιστία της μονάδας, αλλά ταυτόχρονα να μειωθούν οι επιδόσεις της. Για να απενεργοποιήσετε τη μνήμη cache της μονάδας CD-ROM, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων (File System).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα CD-ROM. Στη λίστα Στόχος βελτιστοποίησης (Optimize access pattern for), κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς cache ανάγνωσης (No Read-Ahead).
 5. Σύρετε το ρυθμιστικό Μέγεθος συμπληρωματικού cache (Supplemental cache size) στην αριστερή θέση (ρύθμιση Μικρό (Small)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας, το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να αποθηκευτεί προσωρινά από το πρόγραμμα Smartdrv.exe. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα Smartdrv.exe δεν πρέπει να είναι διαθέσιμο στο αρχείο Autoexec.bat. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Autoexec.bat.
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Smartdrv και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 5. Για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, προκειμένου να εφαρμοστεί η αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Επίσης, απενεργοποιήστε την άμεση προσπέλαση μνήμης (Direct Memory Access) (DMA), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Workaround του παρακάτω άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
190630 OFF: Kernel32.dll και άλλα σφάλματα κατά την εγκατάσταση προϊόντων με ενεργοποιημένη τη μνήμη DMA

Επιβεβαίωση ότι το CD είναι καθαρό και δεν είναι χαραγμένο

Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί κατά την εγκατάσταση από CD, βεβαιωθείτε ότι το CD που χρησιμοποιείτε είναι καθαρό. Μπορείτε να σκουπίσετε το CD με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι χαραγμένο. Εάν το CD είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από αυτό, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους κατά την εγκατάσταση.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174713 Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης από CD-ROM

Έλεγχος για κατεστραμμένο αρχείο μετάθεσης

Ζητήματα εγκατάστασης ενδέχεται να προκύψουν, εάν το αρχείο μετάθεσης των Windows είναι κατεστραμμένο. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο μετάθεσης, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε κατάσταση λειτουργίας MS-DOS, διαγράψτε το αρχείο Win386.swp από το φάκελο των Windows και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο μετάθεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down) του μενού Έναρξη (Start). Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Microsoft Windows 98.
 3. Στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Command Prompt Only και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη γραμμή εντολών του MS-DOS, μεταβείτε στο φάκελο Windows πληκτρολογώντας την εξής εντολή:
  cd <μονάδα_δίσκου>:\Windows
  όπου μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που περιέχει το φάκελο των Windows. Συνήθως, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο μετάθεσης βρίσκεται στο φάκελο των Windows, εάν τα Windows διαχειρίζονται ρυθμίσεις εικονικής μνήμης στον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε τη διαχείριση ρυθμίσεων εικονικής μνήμης στον υπολογιστή σας, το αρχείο μετάθεσης βρίσκεται στη ρίζα του σκληρού δίσκου. Για να προσδιορίσετε αν τα Windows διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις εικονικής μνήμης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Εικονική μνήμη (Virtual Memory).
 5. Για να διαγράψετε το αρχείο μετάθεσης, πληκτρολογήστε τα εξής:
  del Win386.swp
 6. Αφού διαγράψετε το αρχείο μετάθεσης, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού

Το μη ενημερωμένο και μη συμβατό λογισμικό ενδέχεται επίσης να προκαλέσει θέματα εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διάφορες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, όπως ενημερωμένες εκδόσεις BIOS, ενημερωμένες εκδόσεις OEM Windows και ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης υλικού, όπως προγράμματα οδήγησης CD-ROM, βίντεο και εκτυπωτή. Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων άλλου κατασκευαστή--για παράδειγμα, το EZDrive ή το Ontrack Disk Manager--βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των προϊόντων.

Έλεγχος του υπολογιστή για ιούς

Εάν στον υπολογιστή σας έχει μεταδοθεί ιός, ο οποίος έχει καταστρέψει κάποια αρχεία, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Ελέγξτε τον σκληρό δίσκο και τις δισκέτες με ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών. Εάν το πρόγραμμα ανίχνευσης ιών εντοπίσει έναν ιό στον υπολογιστή σας, αφαιρέστε τον ιό πριν να θέσετε ξανά σε λειτουργία το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεκινάτε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών που παραμένει στη μνήμη (TSR), όταν λειτουργεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Ανοίξτε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ιών πριν να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και στη συνέχεια κλείστε το.

Έλεγχος για καταστροφή μητρώου

Κατά την εκκίνηση των Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, τα Windows δεν κάνουν ανάγνωση όλου του μητρώου. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούνται τα Windows σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, ενδέχεται να μην είναι εμφανής η καταστροφή του μητρώου. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του υπάρχοντος μητρώου (System.dat) με ένα αντίγραφο ασφαλείας, για να προσδιορίσετε εάν το θέμα οφείλεται σε κατεστραμμένο μητρώο.

Τα Windows περιλαμβάνουν ένα εργαλείο που ονομάζεται "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker), το οποίο μπορεί να ελέγξει εάν το μητρώο σας είναι κατεστραμμένο και, αν χρειάζεται, να επαναφέρει ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να χρησιμοποιήσετε την Εξέταση Μητρώου και να ελέγξετε το μητρώο σας:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Εξέταση Μητρώου (Registry Checker). Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Τα Windows συνάντησαν σφάλμα κατά την πρόσβαση στο μητρώο συστήματος. Θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή και επιδιόρθωση του μητρώου συστήματος από τα Windows.

  (Windows has encountered an error accessing the system registry. Windows will restart the computer and repair the system registry for you.)
  Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, συνεχίστε με το βήμα 3. Εάν δεν λάβετε το μήνυμα λάθους, το μητρώο σας δεν είναι κατεστραμμένο.
 3. Για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER, όταν εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Microsoft Windows 98.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή Scanreg και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος του μητρώου σας (Check Your Registry), πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Εντοπίστηκε σφάλμα στα αρχεία συστήματος από τα Windows και έγινε επαναφορά ενός πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων για να διορθωθεί το πρόβλημα.

  (Windows found an error in your system files and restored a recent backup of the files to fix the problem.)
 7. Πατήστε το πλήκτρο ENTER, για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εξέταση Μητρώου (Registry Checker), ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): 183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)

184075 Περιγραφή του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) (Msinfo32.exe)

Έλεγχος υλικού

Εάν εξαντλήσατε όλα τα υπόλοιπα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα λάθους, ενδέχεται ένα ή περισσότερα τμήματα του υλικού σας να μην είναι συμβατά με τα Windows ή να έχουν καταστραφεί. Για να εντοπίσετε ένα ζήτημα που αφορά το υλικό του υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υπολογιστή σας.

Έχει αναφερθεί ότι η εσφαλμένη μνήμη ή η μνήμη που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά προκαλεί μηνύματα λάθους Kernel32.dll. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η εναλλαγή μνήμης στις συστοιχίες μνήμης της μητρικής πλακέτας διορθώνει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα.

Έχει επίσης αναφερθεί ότι η λειτουργία της κάρτας Atron 380 Bus Mastering Ethernet ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα στο Kernel32.dll. Η αφαίρεση της κάρτας από τον υπολογιστή ενδέχεται να επιλύσει αυτά τα μηνύματα λάθους.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z

Νέα εγκατάσταση των Windows σε νέο φάκελο

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο αφού δοκιμάσετε όλα τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του άρθρου. Εάν εγκαταστήσετε ξανά τα Windows σε ένα νέο φάκελο, πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά όλα τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows στη νέα εγκατάσταση των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
200378 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Office 2000

Απενεργοποίηση των βελτιωμένων δυνατοτήτων BIOS

Οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν αρκετές βελτιωμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον υπολογιστή να αξιοποιήσει πλήρως το υλικό υπολογιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια του συστήματος. Εάν απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, ενδέχεται να αυξηθεί η σταθερότητα του υπολογιστή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή του βασικού συστήματος BIOS (basic input/output system) και την αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS. Η εισαγωγή του BIOS στα περισσότερα συστήματα είναι δυνατή αμέσως μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Συνήθως χρειάζεται το πάτημα ενός πλήκτρου, όπως του πλήκτρου DEL, για την εισαγωγή του BIOS. Ακολουθούν οι κοινές δυνατότητες που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία των προγραμμάτων του Office:
 • Σκιώδης μνήμη RAM (Memory Shadow RAM)
 • Σκιώδες βίντεο RAM (Video Shadow RAM)
 • Εσωτερική Cache (Internal Cache)
 • Εξωτερική Cache (External Cache)
 • Ενσωματωμένη προστασία από ιούς (Built-in Virus Protection)
Τα νεότερα σύνολα chip ενδέχεται να έχουν πιο εξελιγμένες δυνατότητες, όπως καταστάσεις αναμονής μνήμης, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα. Τα περισσότερα προγράμματα εγκατάστασης BIOS διαθέτουν μια επιλογή φόρτωσης των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων BIOS. Αυτή η επιλογή συνήθως απενεργοποιεί όλες τις εξελιγμένες δυνατότητες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη αλλαγή των ρυθμίσεων BIOS υλικού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλμα στην εκκίνηση ή τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη ρύθμιση των επιλογών BIOS υλικού είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις BIOS υλικού με δική σας ευθύνη.
OFF2000 κολλάει πάγωμα παγώνει
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238012 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/23/2014 11:16:15 - Αναθεώρηση: 3.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbstoprespond kbperformance kbtshoot KB238012
Σχόλια