Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR238135
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται αυτό, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά του μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) (ICS) στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).
Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές να κάνουν κοινή χρήση μίας σύνδεσης στο Internet. Πριν να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), πρέπει να συμβουλευτείτε την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ή να διαβάσετε την Πολιτική για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας παροχής Internet, για να εξακριβώσετε εάν ο τρέχων λογαριασμός σας επιτρέπει συνδέσεις με περισσότερους από έναν υπολογιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
234815 Περιγραφή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)
Για να εγκαταστήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICSharing), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία Internet (Internet Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να εκτελέσετε τον "Οδηγό Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing wizard).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) πρέπει να εγκατασταθεί μόνο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet. Αυτός ο υπολογιστής ονομάζεται κεντρικός υπολογιστής. Οι άλλοι υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο που χρησιμοποιούν τον κεντρικό υπολογιστή για να συνδεθούν στο Internet ονομάζονται υπολογιστές-πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
230140 Απαιτείται μόνο ένας κεντρικός υπολογιστής Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) σε ένα τοπικό δίκτυο LAN
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο αναφερόμενος στο μόντεμ σας, αλλά ενδέχεται επίσης να αναφέρεται σε συσκευή ISDN (Integrated Services Digital Network - Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών) ή ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Ασύμμετρη Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή).

Ρύθμιση παραμέτρων κεντρικού υπολογιστήΤο πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) είναι να βεβαιωθείτε ότι στον κεντρικό υπολογιστή έχουν εγκατασταθεί τα σωστά στοιχεία, αφού εγκαταστήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS). Αναζητήστε τα ακόλουθα δύο στοιχεία στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties)
 • TCP/IP(Κοινόχρηστο)-><Προσαρμογέας>
 • TCP/IP(Βασικό)-><Προσαρμογέας>
όπου <Προσαρμογέας> είναι ο Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-up adapter) ή ο προσαρμογέας δικτύου (network adapter).

Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network).
 2. Στην καρτέλα Παράμετροι (Configuration), αναζητήστε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως στο πλαίσιο Έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω στοιχεία του δικτύου (The following network components are installed).
Εάν οποιοδήποτε από τα δύο στοιχεία εμφανίζεται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties), αλλά χωρίς την αναφορά (Βασικό) (Home) και (Κοινόχρηστο) (Shared), η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν είναι εγκατεστημένη σωστά και δεν θα λειτουργήσει σωστά. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), για να επιλυθεί το θέμα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρήσεις της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • 236465 Περιγραφή του τρόπου εμφάνισης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) στις ιδιότητες δικτύου
Το στοιχείο "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) πρέπει να είναι ο προσαρμογέας που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet και το στοιχείο "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) πρέπει να είναι ο προσαρμογέας που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο. Εάν το στοιχείο "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) δεν υπάρχει, ο κεντρικός υπολογιστής και ο υπολογιστής-πελάτης δεν θα είναι δυνατό να συνδεθούν στο Internet. Εάν το στοιχείο "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) δεν υπάρχει, ο κεντρικός υπολογιστής και ο υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους στο τοπικό δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν γνωρίζετε τον προσαρμογέα που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet και τον προσαρμογέα που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο, μπορείτε να παρακάμψετε την παρακάτω ενότητα με τίτλο Προσδιορισμός του προσαρμογέα TCP/IP(Κοινόχρηστο) (TCP/IP(Shared)) και TCP/IP(Βασικό) (TCP/IP(Home)).

Προσδιορισμός του προσαρμογέα TCP/IP(Κοινόχρηστο) (TCP/IP(Shared)) και TCP/IP(Βασικό) (TCP/IP(Home)).

 • Τυπικές συνδέσεις Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking)

  Για μια τυπική σύνδεση Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) (DUN), ο Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων της Microsoft (Microsoft Dial-Up Adapter) πρέπει να παρατίθεται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties). Για να προσδιορίσετε εάν το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Internet, αναζητήστε ένα εικονίδιο για την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε στο φάκελο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) στην περιοχή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).

  Για μια τυπική σύνδεση Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking), τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να παρατίθενται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties) για τον κεντρικό υπολογιστή:
  • TCP/IP(Κοινόχρηστο)->Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων
  • TCP/IP(Βασικό)->Προσαρμογέας δικτύου

 • Συνδέσεις στο Internet μέσω άλλου προγράμματος κλήσεων

  Για να διαπιστώσετε εάν χρησιμοποιείται πρόγραμμα κλήσεων άλλου κατασκευαστή για τη σύνδεση στο Internet, ελέγξτε τις ιδιότητες δικτύου (Network Properties), για να δείτε αν παρατίθεται ο Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up adapter) του άλλου προγράμματος κλήσεων. Για τη σωστή λειτουργία της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) με άλλο πρόγραμμα κλήσεων, το λογισμικό του προγράμματος κλήσεων πρέπει να χρησιμοποιεί έναν Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up adapter) 32 bit. Ορισμένες υπηρεσίες παροχής Internet χρησιμοποιούν το δικό τους πρόγραμμα κλήσεων για σύνδεση στο Internet. (Για παράδειγμα, η America Online (AOL)).

  Για μια σύνδεση μέσω άλλου προγράμματος κλήσεων, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να παρατίθενται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties) για τον κεντρικό υπολογιστή:
  • TCP/IP(Κοινόχρηστο)->Προσαρμογέας άλλου προγράμματος κλήσεων
  • TCP/IP(Βασικό)->Προσαρμογέας δικτύου

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προγραμμάτων κλήσεων άλλου κατασκευαστή με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  • 230233 Τρόπος χρήσης της AOL με την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS)
   229978 Η "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (ICS) δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσει αυτόματη κλήση τηλεφωνικών συνδέσεων Internet άλλων κατασκευαστών
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συσκευές που χρησιμοποιούν προσαρμογέα δικτύου, μερικές υπηρεσίες παροχής Internet καταγράφουν τη "διεύθυνση προσαρμογέα", η οποία μερικές φορές αποκαλείται "Διεύθυνση MAC" (MAC Address), του προσαρμογέα δικτύου. Η υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο Internet μόνο με αυτόν τον συγκεκριμένο προσαρμογέα δικτύου. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προσαρμογέα δικτύου, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής Internet για πρόσθετη βοήθεια.

 • Συσκευές μονής κατεύθυνσης

  Για τις συσκευές μονής κατεύθυνσης, όπως μονόδρομα καλωδιακά μόντεμ, απαιτείται σύνδεση σε προέλευση δεδομένων για την αποστολή δεδομένων και σύνδεση σε προέλευση δεδομένων για τη λήψη δεδομένων. Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν θα λειτουργήσει με αυτόν τον τύπο παραμέτρων.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους μονόδρομους προσαρμογείς, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  231648 Η "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (ICS) δεν λειτουργεί με προσαρμογείς μονής κατεύθυνσης
 • Αμφίδρομα καλωδιακά μόντεμ

  Για ένα αμφίδρομο καλωδιακό μόντεμ, το καλωδιακό μόντεμ απαιτεί έναν προσαρμογέα δικτύου στον κεντρικό υπολογιστή. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων απαιτεί να εγκατασταθούν δύο προσαρμογείς δικτύου στον υπολογιστή, ένας για το καλωδιακό μόντεμ και ένας για το τοπικό δίκτυο.

  Για μια σύνδεση με καλωδιακό μόντεμ, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να παρατίθενται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties) για τον κεντρικό υπολογιστή
  • TCP/IP (Κοινόχρηστο)->Προσαρμογέας δικτύου1
  • TCP/IP (Βασικό)->Προσαρμογέας δικτύου2

  όπου "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) είναι ο προσαρμογέας δικτύου που συνδεέται με το καλωδιακό μόντεμ και "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) είναι ο προσαρμογέας δικτύου που συνδέεται με το τοπικό δίκτυο.

 • Συσκευές ADSL

  Για μια εξωτερική συσκευή ADSL, η συσκευή ADSL απαιτεί έναν προσαρμογέα δικτύου στον κεντρικό υπολογιστή. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων απαιτεί να εγκατασταθούν δύο προσαρμογείς δικτύου στον υπολογιστή, ένας για το καλωδιακό μόντεμ και ένας για το τοπικό δίκτυο.

  Για μια σύνδεση εξωτερικής συσκευής ADSL, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να παρατίθενται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties) για τον κεντρικό υπολογιστή
  • TCP/IP(Κοινόχρηστο)->Προσαρμογέας δικτύου1
  • TCP/IP(Βασικό)->Προσαρμογέας δικτύου2

  όπου "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) είναι ο προσαρμογέας δικτύου που συνδέεται με τη συσκευή ADSL και "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) είναι ο προσαρμογέας δικτύου που συνδέεται με το τοπικό δίκτυο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια εσωτερική συσκευή ADSL, η συσκευή ADSL χρησιμοποιεί τον τυπικό Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) για σύνδεση στο Internet. Οι εσωτερικές συσκευές ADSL θα πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τυπικές συνδέσεις Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (dial-up networking).

 • Συσκευές ISDN

  Για μια συσκευή ISDN, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές συσκευές ISDN χρησιμοποιούν τον Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) για σύνδεση στο Internet. Οι συσκευές ISDN θα πρέπει να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τυπικές συνδέσεις Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (dial-up networking).

Χρήση του αρχείου Icssetup.log

Για να προσδιορίσετε ποιοι προσαρμογείς αναγνωρίστηκαν από τον "Οδηγό Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing wizard) ως πιθανοί κοινόχρηστοι και βασικοί προσαρμογείς, ελέγξτε το αρχείο Icssetup.log file στο φάκελο των Windows. Ο "Οδηγός Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing wizard) αναζητά πιθανούς προσαρμογείς στις λίστες προσαρμογέων, στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties). Εάν υπάρχουν σφάλματα, επαληθεύστε ότι καθένας από αυτούς τους προσαρμογείς παρατίθεται επίσης κάτω από το στοιχείο "Κάρτες δικτύου" (Network Adapters) στη Διαχείριση Συσκευών (Device manager).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο "Οδηγός κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing wizard) δεν θα αναγνωρίσει ποτέ έναν Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) ως βασικό προσαρμογέα.

Δείγμα του αρχείου Icssetup.log
Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999
Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter)
Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Build Adapter List - found: Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing)
Find Internal Adapter Candidates, checking: Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) NOT a
candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) NOT a candidate, known special purpose adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) IS a candidate
Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter) NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) NOT a candidate, known special purpose adapter
Loaded external adapter: Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter)
Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

Τα στοιχεία "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) και "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) δεν εμφανίζονται στους σωστούς προσαρμογείς.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections), κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση (Sharing).
 3. Στην περιοχή Σύνδεση στο Internet με χρήση (Connect to the Internet using), επιλέξτε από τη λίστα τον προσαρμογέα για σύνδεση στο Internet.
 4. Στην περιοχή Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο με χρήση (Connect to my home network using), επιλέξτε από τη λίστα τον προσαρμογέα για το τοπικό δίκτυο.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
Εάν δεν υπάρχει το κουμπί Κοινή χρήση (Sharing), αυτό μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένες εκδόσεις των αρχείων Inetcpl.cpl και Inetcplc.dll. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • 236152 Δεν εμφανίζεται κουμπί κοινής χρήσης μετά την εγκατάσταση της "Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν καταργήσετε ή εγκαταστήσετε πάλι οποιαδήποτε στοιχεία εμφανίζονται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties) στον κεντρικό υπολογιστή, θα πρέπει επίσης να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε πάλι την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS).

Μόνο ένα από τα στοιχεία TCP/IP παρατίθεται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties).

Αυτό το θέμα ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν ένα ή περισσότερα κλειδιά μητρώου είναι κατεστραμμένα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).
 1. Στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties), σημειώστε την περιγραφή καθενός από τους προσαρμογείς που παρατίθενται.
 2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), ανοίξτε κάθε κλειδί που ακολουθεί
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  όπου <nnnn> είναι ένας τετραψήφιος αριθμός προσαύξησης, ο οποίος ξεκινά από την τιμή 0000.
 3. Διαγράψτε όλα τα κλειδιά στα οποία η καταχώρηση DeviceDesc δεν συμφωνεί με την περιγραφή ενός από τους προσαρμογείς στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties).

  Εάν υπάρχουν πολλά κλειδιά για τον ίδιο προσαρμογέα ο οποίος παρατίθεται στις ιδιότητες δικτύου (Network Properties), διαγράψτε όλα τα κλειδιά και κατόπιν καταργήστε και εγκαταστήστε πάλι τον προσαρμογέα στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Για να καταργήσετε τον προσαρμογέα στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System), κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κάρτες δικτύου (Network adapters), κάντε κλικ στον προσαρμογέα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστείτε τη δισκέτα ή το λογισμικό του αρχικού προγράμματος οδήγησης, για να εγκαταστήσετε πάλι τον προσαρμογέα, αφού τον καταργήσετε από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Τα στοιχεία "TCP/IP(Κοινόχρηστο)" (TCP/IP(Shared)) και "TCP/IP(Βασικό)" (TCP/IP(Home)) λείπουν.

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν η έκδοση του αρχείου Iphlpapi.dll είναι εσφαλμένη ή το αρχείο είναι κατεστραμμένο.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εξαγάγετε μια νέα έκδοση του αρχείου από το CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) και κατόπιν καταργήστε και εγκαταστήστε πάλι την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS). Για να εξαγάγετε το αρχείο Iphlpapi.dll, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sfc.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης (Extract one file from Installation disk).
 3. Πληκτρολογήστε iphlpapi.dll στο πλαίσιο Καθορίστε το αρχείο συστήματος που θέλετε να επαναφέρετε (Specify the system file you would like to restore) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση (Start).
 4. Στο πλαίσιο Επαναφορά από (Restore From), πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας δίσκου και τη διαδρομή για το φάκελο προέλευσης του CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).
 5. Στο πλαίσιο Αποθήκευση στο (Save File In), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το φάκελο \Windows\System (π.χ. C:\Windows\System) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο αντιγράφων ασφαλείας, όταν σας ζητηθεί.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κλείστε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker).
 8. Καταργήστε και εγκαταστήστε πάλι την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS)

Ενεργοποίηση υπηρεσιών DHCP στον κεντρικό υπολογιστή

Χωρίς την κατάλληλη διεύθυνση IP, ο υπολογιστής-πελάτης δεν θα είναι δυνατό να επικοινωνήσει με τον κεντρικό υπολογιστή. Εάν δεν αποδοθεί στον υπολογιστή-πελάτη μια διεύθυνση IP από τον κεντρικό υπολογιστή, η υπηρεσία DHCP ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες DHCP στον κεντρικό υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), ανοίξτε το φάκελο Tools\MTSutil\ICS.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Dhcp_on.inf και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση (Install).
 3. Κάντε επανεκκίνηση των Windows.

Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή-πελάτηΡύθμιση παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη για DHCP

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή-πελάτη, ώστε να του αποδοθεί μια διεύθυνση IP από τον κεντρικό υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP που είναι εγκατεστημένο για τον προσαρμογέα δικτύου στο τοπικό σας δίκτυο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Διεύθυνση IP (IP Address), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP (Obtain IP address automatically).
 5. Στην καρτέλα Παράμετροι WINS (WINS Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χρήση DHCP για την επίλυση WINS (Use DHCP for WINS Resolution).
 6. Στην καρτέλα "Πύλη" (Gateway), καταργήστε τις τυχόν εγκατεστημένες πύλες.
 7. Στην καρτέλα Παράμετροι DNS (DNS Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Απενεργοποίηση DNS (Disable DNS).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εάν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν προτιμάτε να εκχωρήσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης IP του υπολογιστή-πελάτη με μη αυτόματο τρόπο ή πιστεύετε ότι η υπηρεσία DHCP δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Τρόπος εκχώρησης στατικής διεύθυνσης IP αυτού του άρθρου.

Τρόπος εκχώρησης στατικής διεύθυνσης IP

Για να μπορέσετε να εκχωρήσετε μια στατική διεύθυνση IP, θα χρειαστείτε τις πληροφορίες παραμέτρων DNS (DNS configuration) από την υπηρεσία παροχής Internet. Διαφορετικά, στον κεντρικό υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε winipcfg και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Κάντε κλικ στο στοιχείο ICShare Adapter, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες (More Info), σημειώστε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS (DNS server) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αφού αποκτήσετε τη ρύθμιση DNS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP που είναι εγκατεστημένο για τον προσαρμογέα δικτύου στο τοπικό σας δίκτυο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Διεύθυνση IP (IP Address), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Καθορισμός διεύθυνσης IP (Specify an IP Address).
 5. Στο πλαίσιο Διεύθυνση IP (IP Address), πληκτρολογήστε 192.168.0.x (όπου x ένας αριθμός μεταξύ του 2 και του 254).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διεύθυνση IP θα πρέπει να είναι μια διεύθυνση που δεν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από κάποιον άλλον υπολογιστή στο τοπικό σας δίκτυο.
 6. Στο πλαίσιο Μάσκα Subnet (Subnet Mask), πληκτρολογήστε 255.255.255.0.
 7. Στην καρτέλα Παράμετροι WINS (WINS Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Απενεργοποίηση επίλυσης WINS (Disable WINS Resolution).
 8. Στην καρτέλα Πύλη (Gateway), πληκτρολογήστε 192.168.0.1 στο πλαίσιο Νέα πύλη (New gateway) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 9. Στην καρτέλα Παράμετροι DNS (DNS Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ενεργοποίηση DNS (Enable DNS) και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή-πελάτη στο πλαίσιο Κεντρικός υπολογιστής (Host).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο Τομέας (Domain) μπορεί να παραμείνει κενό και σημειώστε ότι στο όνομα του υπολογιστή γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 10. Στο πλαίσιο Σειρά αναζήτησης διακομιστή DNS (DNS Server Search Order), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP για τον κεντρικό σας υπολογιστή (συνήθως 192.168.0.1) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS της υπηρεσίας παροχής Internet που χρησιμοποιείτε.

 11. Εάν η διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS της υπηρεσίας παροχής Internet που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εάν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • 230150 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων μιας μόνιμης διεύθυνσης IP για συσκευές δικτύου

Ο κεντρικός υπολογιστής συνδέεται στο Internet αλλά ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να συνδεθεί.

Ενώ ο κεντρικός υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Internet, ελέγξτε τις συνδέσεις στο τοπικό δίκτυο και στο Internet, ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες:
 • Χρήση του εργαλείου Winipcfg

  Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Winipcfg, προκειμένου να επαληθεύσετε τη διεύθυνση IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε winipcfg και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στο πλαίσιο Ethernet - Πληροφορίες προσαρμογής (Ethernet Adapter Information), επιλέξτε τον προσαρμογέα δικτύου
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Απελευθέρωση (Release), κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση (Renew) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Εάν η διεύθυνση IP του προσαρμογέα δικτύου είναι 192.168.0.x (όπου x ένας αριθμός μεταξύ του 2 και του 254), ο κεντρικός υπολογιστής απέδωσε με επιτυχία μια διεύθυνση IP στον υπολογιστή-πελάτη.

  Εάν δεν αποδοθεί διεύθυνση IP στον υπολογιστή-πελάτη από τον κεντρικό υπολογιστή, ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία DHCP στον κεντρικό υπολογιστή ή να εκχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια στατική διεύθυνση IP στον υπολογιστή-πελάτη.

 • Πραγματοποίηση λειτουργίας ping σε διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή

  Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή ping προκειμένου να επαληθεύσετε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol ), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS Prompt).
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ping 192.168.0.1 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή exit και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER, για να επιστρέψετε στα Windows.
  Εάν λάβετε απάντηση, ο υπολογιστής-πελάτης είναι δυνατό να επικοινωνήσει με τον κεντρικό υπολογιστή μέσω του τοπικού δικτύου με το πρωτόκολλο TCP/IP.

  Εάν δεν λάβετε απάντηση, εφαρμόστε την αντιμετώπιση προβλημάτων για το ζήτημα αυτό, όπως για ένα γενικό σφάλμα σύνδεσης δικτύου στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  192534 Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows 95/98
 • Πραγματοποίηση λειτουργίας ping σε διεύθυνση IP στο Internet

  Για να εκτελέστε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση IP μιας τοποθεσίας Web στο Internet, πρώτα πρέπει να σας αποδοθεί η διεύθυνση IP μιας τοποθεσίας Web στο Internet από τον κεντρικό υπολογιστή. Για να σας αποδοθεί η διεύθυνση IP μιας τοποθεσίας Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στον κεντρικό υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS Prompt).
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ping <όνομα τοποθεσίας Web> (όπου <όνομα τοποθεσίας Web> είναι η διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας Web) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες τοποθεσίες Web (όπως η τοποθεσία www.microsoft.com) ενδέχεται να μην επιστρέψουν απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη τοποθεσία Web.
  3. Ορισμένες τοποθεσίες Web (όπως η τοποθεσία www.microsoft.com) ενδέχεται να μην επιστρέψουν απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη τοποθεσία Web. Εάν η τοποθεσία Web επιστρέψει απάντηση, θα πρέπει να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   pinging <όνομα τοποθεσίας Web> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   όπου <όνομα τοποθεσίας Web> είναι η διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web και xxx.xxx.xxx.xxx είναι η διεύθυνση IP της τοποθεσίας Web.
  4. Ορισμένες τοποθεσίες Web (όπως η τοποθεσία www.microsoft.com) ενδέχεται να μην επιστρέψουν απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη τοποθεσία Web. Σημειώστε αυτήν τη διεύθυνση IP, για να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα.
  Αφού σας αποδοθεί η διεύθυνση IP για μια τοποθεσία Web στο Internet, ελέγξτε τη σύνδεση TCP/IP στον υπολογιστή-πελάτη, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
  1. Στον κεντρικό υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS Prompt).
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ping xxx.xxx.xxx.xxx (όπου xxx.xxx.xxx.xxx είναι η διεύθυνση IP για την τοποθεσία Web στο Internet) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή exit και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER, για να επιστρέψετε στα Windows.
  Εάν λάβετε απάντηση, ο υπολογιστής-πελάτης είναι δυνατό να επικοινωνήσει με το Internet μέσω του τοπικού δικτύου με το πρωτόκολλο TCP/IP.

  Εάν δεν λάβετε απάντηση, ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή αυτού του άρθρου, για τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων και αντιμετώπισης προβλημάτων του κεντρικό υπολογιστή.

 • Πραγματοποίηση λειτουργίας ping σε όνομα Internet

  Εάν ο υπολογιστής-πελάτης είναι δυνατό να εκτελέσει με επιτυχία τη λειτουργία ping στη διεύθυνση IP μιας τοποθεσίας Web, χρησιμοποιήστε το όνομα Internet, για να ελέγξετε τις παραμέτρους DNS με την εντολή ping. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS Prompt).
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ping <όνομα τοποθεσίας Web> (όπου <όνομα τοποθεσίας Web> είναι η διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας Web) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες τοποθεσίες Web (όπως η τοποθεσία www.microsoft.com) ενδέχεται να μην επιστρέψουν απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε μια άλλη τοποθεσία Web.
  Εάν λάβετε απάντηση, ο κεντρικός υπολογιστής και ο υπολογιστής-πελάτης είναι ρυθμισμένοι και λειτουργούν σωστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εξακολουθεί να μην μπορεί να ανοίξει μια τοποθεσία Web με το όνομά της, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης και βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί το τοπικό δίκτυο για σύνδεση και ότι δεν έχει ρυθμιστεί κανένας διακομιστής μεσολάβησης.

 • Άνοιγμα διεύθυνσης IP σε πρόγραμμα περιήγησης

  Για να ελέγξετε το πρόγραμμα περιήγησης, προσπαθώντας να ανοίξετε μια τοποθεσία Web με τη διεύθυνση IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε http://xxx.xxx.xxx.xxx (όπου xxx.xxx.xxx.xxx είναι η διεύθυνση IP της τοποθεσίας Web) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Εάν εμφανιστεί η τοποθεσία Web, το πρόγραμμα περιήγησης λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στην επίλυση DNS (Domain Name Server - διακομιστής ονομάτων τομέων).

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων DNS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  229974 Μηνύματα λάθους σύνδεσης κατά τη χρήση της "Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (ICS) με χρήση της υπηρεσίας έγκυρων ονομάτων τομέα (FQDN)
  Εάν δεν εμφανιστεί η τοποθεσία Web, ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στο Winsock του υπολογιστή.

  Για πληροφορίες σχετικά με πιθανά θέματα του Winsock, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  188952 Μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα" κατά τη χρήση του Internet Explorer

Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώουΑυτό το θέμα ενδέχεται να προκύψει, εάν ένα ή περισσότερα κλειδιά μητρώου είναι κατεστραμμένα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στις ιδιότητες δικτύου (Network properties), σημειώστε την περιγραφή του κάθε πρωτοκόλλου που παρατίθεται.
 2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), ανοίξτε όλα τα ακόλουθα κλειδιά
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\ nnnn
  όπου nnnn είναι ένας τετραψήφιος αριθμός προσαύξησης, ο οποίος ξεκινά από την τιμή 0000.

 3. όπου Συγκρίνετε τον αριθμό των δευτερευόντων κλειδιών που περιέχονται στο φάκελο NetTrans με τον αριθμό των εμφανίσεων των πρωτοκόλλων που είναι εγκατεστημένα στις παραμέτρους δικτύου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα δευτερεύον κλειδί για κάθε εμφάνιση ενός εγκατεστημένου πρωτοκόλλου.

  Εάν τα κλειδιά που υπάρχουν είναι περισσότερα από τα πρωτόκολλα που παρατίθενται στις ιδιότητες δικτύου (Network properties), καταργήστε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), εξαγάγετε ένα αντίγραφο του κλειδιού NetTrans και κατόπιν διαγράψτε το κλειδί NetTrans από το μητρώο. Με αυτή την ενέργεια καταργούνται όλα τα στοιχεία από τις παραμέτρους δικτύου, εκτός από τους εγκατεστημένους προσαρμογείς.
 4. όπου Για να δημιουργήσετε ξανά το κλειδί NetTrans, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) στην καρτέλα Παράμετροι (Network Configuration). Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόγραμμα-πελάτης (Client), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft (Client for Microsoft Networks) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Όταν εμφανιστεί πάλι η οθόνη "Παράμετροι δικτύου" (Network Configuration), θα έχει προστεθεί το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο και θα έχει δημιουργηθεί ξανά το κλειδί NetTrans στο μητρώο, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο ένα δευτερεύον κλειδί για κάθε εγκατεστημένο πρωτόκολλο.
 5. όπου Ελέγξτε ξανά το μητρώο, για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο ένα δευτερεύον κλειδί NetTrans για κάθε εγκατεστημένο πρωτόκολλο. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε ξανά την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) στον κεντρικό υπολογιστή και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί.
w98seicsfaq
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238135 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 10:50:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση

 • kbhowto kbtshoot δεύτερη kbenv kbnetwork αντιμετώπιση win98se προβλημάτων δίκτυο υπολογιστής-πελάτης σύνδεση έκδοση προσαρμογέας υπολογιστής κεντρικός τοπικό κοινόχρηστη ics KB238135
Σχόλια