Μήνυμα λάθους ανασυγκρότησης: ID No:DEFRAG00205

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter) στα Windows 98, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα κατά την ανασυγκρότηση της μονάδας δίσκου C

Τα Windows δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ανασυγκρότηση αυτής της μονάδας δίσκου, επειδή παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" (Help) και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να εκτελέσετε την "Εξέταση Δίσκων" (Scan Disk) και στη συνέχεια επιχειρήστε πάλι την ανασυγκρότηση.

ID No:DEFRAG00205

(Error Defragmenting Drive C

Windows cannot finish defragmenting this drive because it has encountered a problem.

Click Help and carry out the instructions for running Scan Disk, and then try defragmenting again.

ID No:DEFRAG00205)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν το αρχείο Applog στον κρυφό φάκελο C:\Windows\Applog έχει καταστραφεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σε έναν κενό χώρο της επιφάνειας εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Web, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές φακέλου (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 4. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάτω από την ενότητα Κρυφά αρχεία (Hidden files), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show all files) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή Φάκελοι (Files or Folders).
 6. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε applog και κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου C: στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look in), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριληφθούν οι υποφάκελοι (Include Subfolders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
 7. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Applog, για να τον ανοίξετε.
 8. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All).
 9. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238165 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/09/2014 17:09:00 - Αναθεώρηση: 1.3

 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdefrag kbenv kberrmsg kbprb KB238165
Σχόλια