Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Διαφορές μεταξύ της μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και της γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) στα Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR238359
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows περιλαμβάνουν δύο επιλογές επιδιόρθωσης: Μη αυτόματη επιδιόρθωση (Manual Repair) ή γρήγορη επιδιόρθωση (Fast Repair).

Για να δείτε αυτές τις επιλογές, κάντε εκκίνηση από το δίσκο εγκατάστασης των Windows, πιέστε το πλήκτρο R για επιδιόρθωση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο R, για να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Έκτακτης επιδιόρθωσης" (Emergency Repair). Όταν το κάνετε αυτό, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:
  • Μη αυτόματη επιδιόρθωση (Manual Repair): Για να επιλέξετε από μια λίστα επιλογών επιδιόρθωσης, πιέστε το πλήκτρο M.
  • Γρήγορη επιδιόρθωση (Fast Repair): Για να εκτελέσετε όλες τις επιλογές επιδιόρθωσης, πιέστε το πλήκτρο F.
Στις δύο επιλογές επιδιόρθωσης εκτελούνται διαφορετικές εργασίες για τη διαδικασία επιδιόρθωσης.
Περισσότερες πληροφορίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην θέσετε σε λειτουργία μια μη αυτόματη ή γρήγορη επιδιόρθωση σε έναν ελεγκτή τομέα, εάν δεν έχετε συγκεκριμένες γνώσεις για τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Αν εκτελέσετε αυτές τις επιλογές σε έναν ελεγκτή τομέα του Windows 2000 Server, τότε υπάρχει κίνδυνος αντικατάστασης της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στη θέση \WINNT\NTDS\ntds.dit.

Το αρχείο Ntds.dit περιέχει την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, καθώς επίσης και λογαριασμούς χρηστών.

Μη αυτόματη επιδιόρθωση (Manual Repair)Η επιλογή μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
[X]  Έλεγχος του περιβάλλοντος εκκίνησης (Inspect startup environment)[X]  Επαλήθευση των αρχείων του συστήματος των Windows (Verify Windows system files)[X]  Έλεγχος της ενότητας boot (Inspect Boot Sector)<BR/>     Συνεχίζει <εκτελούνται οι επιλεγμένες διαδικασίες> (Continue <perform selected tasks>)

Έλεγχος του περιβάλλοντος εκκίνησης

Αυτή η επιλογή ελέγχει τη διαδρομή ARC στο αρχείο boot.ini για μια διαδρομή στο διαμέρισμα εκκίνησης των Windows και στο φάκελο %SystemRoot%. Αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας το αρχείο Setup.log στην Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair disk) και διαβάζοντας τις παρακάτω τιμές:
[Paths]
TargetDirectory = "\WINNT"
TargetDevice = "\Device\Harddisk1\Partition1"
SystemPartitionDirectory = "\"
SystemPartition = "\Device\Harddisk1\Partition1"
Αν λείπει το αρχείο Boot.ini, τότε δημιουργείται ένα νέο αρχείο με έγκυρη διαδρομή ARC. Αν υπάρχει το αρχείο Boot.ini, τότε γίνεται έλεγχος και ενημέρωση της διαδρομής ARC, αν χρειαστεί.

Επαλήθευση των αρχείων του συστήματος των Windows

Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει ότι κάθε αρχείο στο διαμέρισμα συστήματος/εκκίνησης των Windows (system/boot) είναι σε καλή κατάσταση και ταιριάζει με τα αρχεία που είχαν εγκατασταθεί αρχικά. Συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία Ntldr, Ntdetect.com, Arcsetup.exe και Arcldr.exe που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση διάφορων υπολογιστών. Δεν ελέγχεται ποτέ το προαιρετικό αρχείο Ntbootdd.sys. Η επιδιόρθωση πραγματοποιεί αυτόν τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας το αρχείο Setup.log για τη σύγκριση τιμών κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (cyclical redundancy check - CRC) για κάθε αρχείο. Αν λείπουν αρχεία ή είναι κατεστραμμένα, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε ή να παραβλέψετε το αρχείο. Αν επιλέξετε να αντικαταστήσετε το αρχείο, χρειάζεστε το CD-ROM εγκατάστασης των Windows ή μια δισκέτα προγράμματος οδήγησης OEM που να περιέχει τα σωστά αρχεία.

Έλεγχος της ενότητας boot

Αυτή η επιλογή επιδιορθώνει τον τομέα εκκίνησης του ενεργού διαμερίσματος συστήματος και εγκαθιστά ξανά τις λειτουργίες του προγράμματος φόρτωσης της εκκίνησης. Αν το διαμέρισμα χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT ή FAT32 και περιέχει έναν τομέα εκκίνησης που δεν αφορά τα Windows, τότε αυτή η επιλογή δημιουργεί επίσης ένα αρχείο Bootsect.dos που θα χρησιμοποιείται για την διπλή εκκίνηση MS-DOS, Microsoft Windows 95 ή Microsoft Windows 98, αν αυτά τα λειτουργικά συστήματα ήταν προηγουμένως διαθέσιμα για εκκίνηση. Αν ενεργοποιήσετε επίσης την επιλογή Έλεγχος του περιβάλλοντος εκκίνησης και δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο Bootsect.dos, τότε η επιδιόρθωση προσθέτει την ακόλουθη καταχώρηση στο αρχείο Boot.ini:
C:\ = "Microsoft Windows"
Σημειώστε ότι η επιλογή μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) δεν σας επιτρέπει να διορθώσετε τα αρχεία μητρώου των Windows.

Γρήγορη επιδιόρθωση (Fast Repair)Η επιλογή γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) υλοποιεί όλες τις διαδικασίες επιδιόρθωσης, όπως κάνει η επιλογή μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair), αλλά δεν σας παρουσιάζονται επιλογές. Επιπλέον, η επιλογή γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) επιχειρεί τη φόρτωση κάθε αρχείου μητρώου των Windows (SAM, SECURITY, SYSTEM και SOFTWARE). Αν ένα αρχείο μητρώου είναι κατεστραμμένο ή δεν είναι δυνατό να φορτωθεί, τότε η Επιδιόρθωση αντιγράφει το αρχείο μητρώου που λείπει ή που είναι κατεστραμμένο από το φάκελο SystemRoot \Repair στο φάκελο SystemRoot \System32\Config.

Επειδή η επιλογή γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) μπορεί να αντικαταστήσει αρχεία μητρώου με αυτά από το φάκελο SystemRoot \Repair, ίσως επαναφέρει κάποιες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος στην κατάσταση που βρίσκονταν κατά την πρώτη εγκατάσταση των Windows. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να επαναφέρετε το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας της "κατάστασης του συστήματος" ή να αντιγράψετε μια πιο πρόσφατη έκδοση των αρχείων μητρώου από το φάκελο SystemRoot \Repair\Regback στο φάκελο SystemRoot \System32\Config χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο Regback είναι από την τελευταία φορά που δημιουργήσατε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) και ενεργοποιήσατε την επιλογή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων μητρώου στο φάκελο επιδιόρθωσης.

Γενικές πληροφορίεςΟι επιλογές μη αυτόματης επιδιόρθωσης (Manual Repair) και γρήγορης επιδιόρθωσης (Fast Repair) ξεκινούν πραγματοποιώντας έναν έλεγχο συστήματος αρχείων του διαμερίσματος συστήματος/εκκίνησης. Αν εντοπιστούν και επιδιορθωθούν θέματα συστήματος αρχείων σε αυτήν τη φάση της διαδικασίας επιδιόρθωσης, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να ξεκινήσετε μια άλλη διαδικασία επιδιόρθωσης, πριν να λάβουν χώρα οι πραγματικές λειτουργίες επιδιόρθωσης.

Καμία από τις δύο επιλογές επιδιόρθωσης δεν έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των αρχείων SystemRoot \System32\Config.nt ή Autoexec.nt. Παρόλο που αυτά τα αρχεία υπάρχουν στην Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk), ούτε ελέγχονται ούτε αντικαθίστανται κατά τις λειτουργίες επιδιόρθωσης.

Για υπολογιστές που δεν διαθέτουν τοπική μονάδα CD-ROM (για παράδειγμα, αν τα Windows είχαν εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Service - RIS), τότε είναι δυνατή η επιδιόρθωση αρχείων συστήματος χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
164471 Αντικατάσταση αρχείων συστήματος με χρήση τροποποιημένης Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk)
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows 2000
quick erd c218 0xc0000218 0xc218
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 238359 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 15:23:24 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB238359
Σχόλια