Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση με τους κανόνες για την "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής στον Windows Server 2008 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2386667
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για την "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής στον Windows Server 2008 R2. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει έξι νέους κανόνες "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής.

"Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής


Βέλτιστες πρακτικές ανάλυσης θα σας βοηθήσουν να υλοποιεί βέλτιστες πρακτικές στη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή εφαρμογών.

Μετά την εγκατάσταση της "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής σε ένα διακομιστή εφαρμογών που εκτελεί τον Windows Server 2008 R2 και Windows Server AppFabric, "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές εξετάζει την εφαρμογή διακομιστή ρόλο και εκθέσεις καλύτερη πρακτική παραβιάσεις. Μπορείτε να φιλτράρετε ή να αποκλείσετε περιττές αποτελέσματα από τις εκθέσεις χρησιμοποιώντας την "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε εργασίες "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη με γραφικά (GUI) ή το Windows PowerShell cmdlets.

Οι κανόνες που αλλάζουν σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει τους ακόλουθους κανόνες στην ανάλυση βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής.

Κανόνας 1


AppFabric: Η υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε έναν αποκλειστικό διακομιστή.

Για ζητήματα επιδόσεων, η υπηρεσία AppFabric προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε έναν αποκλειστικό διακομιστή σε ένα περιβάλλον παραγωγής.

Κανόνας 2


AppFabric: Συμπεριφορά SWIS πρέπει να δεν έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο ρίζας

Ρύθμιση παραμέτρων της συμπεριφοράς SWIS βρίσκεται στη ρίζα του διακομιστή θα κάνει όλες τις υπηρεσίες WF που χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά nameless φιλοξενείται σε αυτόν τον υπολογιστή διαρκείς.

Κανόνας 3


AppFabric: Πρέπει να έχει ξεκινήσει η υπηρεσία συλλογής συμβάντων

AppFabric παρακολούθησης συμβάντων δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων παρακολούθησης εάν δεν εκτελείται η υπηρεσία συλλογής συμβάντων.

Κανόνας 4

AppFabric: Πρέπει να έχει ξεκινήσει η υπηρεσία διαχείρισης ροής εργασίας

Αυτός ο διακομιστής δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε μόνιμων WF εμφανίσεις και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε σας WF παρουσίες τ/υ Εάν δεν εκτελείται η υπηρεσία διαχείρισης ροής εργασίας.

Κανόνας 5


AppFabric: Θα πρέπει να ξεκινήσει η υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης

Αυτός ο διακομιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα σύμπλεγμα του χώρου προσωρινής αποθήκευσης, εάν δεν εκτελείται η υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης.

Κανόνας 6


AppFabric: AppFabric απαιτεί δυνατότητες του Windows Server

AppFabric διακομιστή των Windows δεν λειτουργεί σωστά μέχρι να είναι ενεργοποιημένες τις απαραίτητες δυνατότητες Windows Server.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία Microsoft Update στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε βέλτιστες πρακτικές ανάλυσης για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση x 64 του Windows Server 2008 R2. Επιπλέον, πρέπει να έχετε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση του Microsoft εγκατεστημένη:
981392Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για την "Ανάλυση" Βέλτιστες πρακτικές για το ρόλο διακομιστή εφαρμογής σε x 64 τις εκδόσεις του Windows Server 2008 R2


Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επιπλέον, τις ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows Server 2008 R2
  • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
  • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM αρχείων (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναιπαρατίθενται ξεχωριστάστην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Applicationserver_model.psd1Δεν εφαρμόζεται8,15819-Οκτ-201008: 48Δεν εφαρμόζεται
Applicationserver_model.psd1Δεν εφαρμόζεται8,15819-Οκτ-201009: 18Δεν εφαρμόζεται
Applicationserver_model.ps1Δεν εφαρμόζεται40,26415-Οκτ-201022: 31Δεν εφαρμόζεται
Applicationserver_model.ps1Δεν εφαρμόζεται40,26415-Οκτ-201022: 32Δεν εφαρμόζεται
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Server AppFabric, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα Microsoft.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ανάλυσης για Application Server, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα Microsoft.

Πληροφορίες αρχείων

Πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε 64 x
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-παράθυρα-applicationserver-bpa_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16690_none_991aaec656df5672.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου2,873
Ημερομηνία (UTC)19-Οκτ-2010
Ώρα (UTC)09: 47
ΠλατφόρμαΔεν εφαρμόζεται
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-παράθυρα-applicationserver-bpa_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20820_none_99effceb6fc42fcc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου2,873
Ημερομηνία (UTC)19-Οκτ-2010
Ώρα (UTC)09: 50
ΠλατφόρμαΔεν εφαρμόζεται
Όνομα αρχείουUpdate.mum
Έκδοση αρχείουΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος αρχείου5,539
Ημερομηνία (UTC)19-Οκτ-2010
Ώρα (UTC)18: 49
ΠλατφόρμαΔεν εφαρμόζεται

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2386667 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/23/2010 19:26:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter

  • kbfix atdownload kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2386667 KbMtel
Σχόλια