Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Καθορισμός προτιμώμενου διακομιστή αδειών χρήσης των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal Services

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Για να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης για χρήση με διάφορους διακομιστές των υπηρεσιών Microsoft Windows 2000 Terminal Services σε έναν τομέα ή μια τοποθεσία, μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο για να οδηγεί σε συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για να καθορίσετε ότι όλοι οι διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services θα λειτουργούν με συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης για λογιστικές εφαρμογές ή όταν ένας διακομιστής των υπηρεσιών Terminal Services και ο διακομιστής αδειών χρήσης βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς. Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε την τιμή μητρώου DefaultLicenseServer για να ελαχιστοποιήσετε τα ζητήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία εντοπισμού της παραχώρησης αδειών χρήσης του Terminal Server.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης, εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
Προσθέστε την ακόλουθη τιμή:
Όνομα (Name): DefaultLicenseServer
Τύπος δεδομένων (Data type): REG_SZ
Τιμή δεδομένων (Data value): Όνομα_διακομιστή
Αντικαταστήστε το όνομα NetBIOS του κατάλληλου διακομιστή αδειών χρήσης για τοΌνομα_διακομιστή. Στην περίπτωση που ο διακομιστής αδειών χρήσης βρίσκεται σε απομακρυσμένο δευτερεύον δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που βασίζεται στις υπηρεσίες Terminal Services μπορεί να επιλύσει το όνομα NetBIOS.
Η επιλογή ενός συγκεκριμένου διακομιστή αδειών χρήσης δίνει στους διαχειριστές τη δυνατότητα επιλογής ενός διακομιστή αδειών χρήσης σε μια τοποθεσία και τη δυνατότητα εντοπισμού διακομιστών υπηρεσιών Terminal Services από πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services να χρησιμοποιούν ένα διακομιστή αδειών χρήσης, αντί να απαιτούν έναν τοπικό διακομιστή αδειών χρήσης για κάθε τομέα. Σήμερα, οι διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services λειτουργούν με διακομιστές αδειών χρήσης στον δικό τους τομέα, πράγμα που μπορεί να τους εξαναγκάσει να χρησιμοποιήσουν συνδέσεις ευρύτερου δικτύου (WAN) για τον εντοπισμό ενός διακομιστή αδειών χρήσης, ακόμα και αν υπάρχει διακομιστής αδειών χρήσης από άλλον τομέα στην ίδια τοποθεσία. Η μέθοδος που περιγράφεται παραπάνω επιτρέπει τη διασταύρωση των τομέων για λόγους παρακολούθησης αδειών χρήσης και για λογιστικούς σκοπούς.

Σημείωση Ο καθορισμός της τιμής μητρώου DefaultLicenseServer αντικαθιστά την κανονική διαδικασία εντοπισμού. Στην περίπτωση που ο καθορισμένος διακομιστής αδειών χρήσης δεν είναι διαθέσιμος, ο Terminal Server δεν θα ζητήσει άδειες χρήσης από άλλο διακομιστή αδειών χρήσης.

Ο Microsoft Windows Server 2003 χρησιμοποιεί διαφορετική τιμή μητρώου για να καθορίσει ένα διακομιστή αδειών χρήσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
279561 Τρόπος παράκαμψης της διαδικασίας εντοπισμού διακομιστή αδειών χρήσης στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003
1010 1004
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 239107 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 15:29:45 - Αναθεώρηση: 4.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB239107
Σχόλια