Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Προτεινόμενες επείγουσες επιδιορθώσεις για το System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2397711
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για εγκατάσταση για την αντιμετώπιση ζητημάτων όταν διαχειρίζεστε κεντρικών υπολογιστών ή εκτελείτε μια φυσική-σε-εικονικό μετατροπής (P2V) χρησιμοποιώντας το Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν μια συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση ισχύει για το περιβάλλον σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Προτεινόμενες ενημερώσεις για τον διακομιστή διαχείρισης εικονικής μηχανής (VMM) και Κονσόλα διαχείρισης

982522Περιγραφή για το πακέτο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων System Center Virtual Machine Manager 2008 R2: 8 Ιουνίου, 2010

982523Περιγραφή για το πακέτο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 κονσόλας διαχείρισης: 8 Ιουνίου, 2010

Windows Server 2008 - προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Hyper-V Server και ο διακομιστής VMM

Η ακόλουθη λίστα ισχύει μόνο σε συστήματα που εκτελούν το Windows Server 2008 Service Pack 1

954563Η μνήμη ενδέχεται να προκύψει καταστροφή με την υπηρεσία Οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2008 ή Windows Vista Service Pack 1

955805Ορισμένες εφαρμογές είναι πολύ αργή σε έναν υπολογιστή με Windows Vista SP1 ή που βασίζεται σε Windows Server 2008 όταν είναι εγκατεστημένο ένα πιστοποιητικό με την επέκταση SIA

956774Πρόγραμμα-πελάτης Α παρασκήνιο Intelligent Transfer Service (BITS) δεν μπορεί να χειριστεί αρχεία που έχουν διαδρομές που περιέχουν τον τόμο GUID στο Windows Server 2008 ή στα Windows Vista

958124Μια διαδικασία wmiprvse.exe μπορεί διαρροή μνήμης όταν χρησιμοποιείται ένα ερώτημα ειδοποίησης WMI μεγάλο βαθμό σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 ή που βασίζεται στα Windows Vista

Η ακόλουθη λίστα εφαρμόζεται σε συστήματα που εκτελούν το Windows Server 2008 Service Pack 1 ή Windows Server 2008 Service Pack 2

968936Ένα πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης για τον Windows Server 2008 αποκατάστασης σύμπλεγμα WMI παροχής

970520Wmiprvse.exe η διαδικασία δημιουργεί μια διαρροή μνήμης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2008, αν εποπτεύετε από απόσταση αυτήν τη διαδικασία με τη χρήση της διασύνδεσης WMI σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003 ή Windows XP

971244Απομακρυσμένη διαχείριση των Windows (WinRM) δεν δέχεται αιτήσεις ελέγχου ταυτότητας HTTP που είναι μεγαλύτερο από 16 KB σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2008 ή Windows Vista

971403"Win32_share" κλάσης WMI δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση κοινόχρηστων αρχείων ή να δημιουργήσετε κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων σε έναν κόμβο ενός συμπλέγματος ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008

Για να δείτε μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις Hyper-V για τον Windows Server 2008 και για το Microsoft Hyper-V Server 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft TechNet:.aspx http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dd430893 (WS.10)

Windows Server 2008 – προτεινόμενες ενημερώσεις για τους κόμβους του συμπλέγματος ανακατεύθυνσης FailOver Hyper-V

957311Προτεινόμενες επείγουσες επιδιορθώσεις για συμπλέγματα διακομιστών που βασίζονται σε Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2 - συνιστώμενες ενημερωμένες εκδόσειςγια Microsoft Hyper-V Server και ο διακομιστής VMM

981314"Win32_Service" κλάσης WMI διαρροών μνήμης στα Windows Server 2008 R2 και Windows 7

981845Υπηρεσία της απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows σταματά να ανταποκρίνεται στο Windows 7 ή το Windows Server 2008 R2

Για να δείτε μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις Hyper-V για Windows Server 2008 R2 και Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft TechNet:.aspx http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/ff394763 (WS.10)

Windows Server 2008 R2 – προτεινόμενες ενημερώσεις για τους κόμβους του συμπλέγματος ανακατεύθυνσης FailOver Hyper-V

974930Μια εφαρμογή ή υπηρεσία ότι ερωτήματα πληροφορίες σχετικά με την ανακατεύθυνση συμπλέγματος, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία παροχής WMI ενδέχεται να αντιμετωπίσετε χαμηλές επιδόσεις ή μια εξαίρεση χρονικού ορίου

980054Προτεινόμενες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις για συμπλέγματα διακομιστών που βασίζονται σε Windows Server 2008 R2

Προτεινόμενες ενημερώσεις για συστήματα του Windows Server 2003 που έχετε εγκαταστήσει εικονικού διακομιστή

936059Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows στον Windows Server 2003 και στα Windows XP

Συνιστώμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε συστήματα Windows 2000, πριν εκτελεστεί μια P2V

834010Μια αδιέξοδη κατάσταση συμβαίνει όταν ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί κλήσεις WMI στο LoadLibrary() ή τη συνάρτηση FreeLibrary() στα Windows 2000

843527Κλάσης WMI η Win32_SCSIController δεν μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες ελεγκτή SCSI μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS04-011 της Microsoft

892294Ερώτημα ειδοποίησης συμβάντων A WMI δεν εντοπίσει ένα χρήστη, αλλάξτε τα δικαιώματα σε Windows 2000 ή Windows Server 2003

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2397711 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/08/2010 19:04:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition

  • kbmt KB2397711 KbMtel
Σχόλια
>: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>1&t=">