ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Βάση δεδομένων κατοπτρισμό περιόδου λειτουργίας έχει ανασταλεί SQL Server 2005 και SQL Server 2008 και SQL Server 2008 R2 εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία υψηλής απόδοσης (ασύγχρονη)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2403218
Η Microsoft διανέμει Microsoft SQL Server 2005 ή Microsoft SQL Server 2008 ή Microsoft SQL Server 2008 R2 διορθώνει ως ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης. Επειδή οι ενημερώσεις κώδικα είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν σε προηγούμενη Microsoft SQL Server 2005 ή Microsoft SQL Server 2008 ή Microsoft SQL Server 2008 R2 έκδοση ενημέρωσης κώδικα
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων κατοπτρισμό περίοδος λειτουργίας μεταξύ δύο παρουσίες του SQL Server 2005 και SQL Server 2008 και SQL Server 2008 R2, χρησιμοποιώντας το(Ασύγχρονη) υψηλής απόδοσηςκατάσταση λειτουργίας. Μία παρουσία είναι κύριος SQL Server που περιέχει την κύρια βάση δεδομένων και η άλλη περίοδος λειτουργίας είναι είδωλο SQL Server που περιέχει τη βάση δεδομένων του ειδώλου.
 • Παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ του κύριου υπόχρεου και το είδωλο βάσεων δεδομένων. Για παράδειγμα, συμβαίνει ένα από παρακάτω καθυστερήσεις:
  • Διαδικασία επανάληψη της βάσης δεδομένων είδωλο είναι βραδύτερη από τη μεταφορά της συναλλαγής από την κύρια βάση δεδομένων στη βάση δεδομένων του ειδώλου.
  • Εκτελεί μια συναλλαγή που απαιτεί πολύ χρόνο στην κύρια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μιαΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΑΔΌΜΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥεκτελεί ερώτημα στην κύρια βάση δεδομένων.
Σε αυτό το σενάριο, την αναστολή της περιόδου λειτουργίας και δημιουργείται ένα αρχείο mini-dump στο φάκελο καταγραφής στο είδωλο κατοπτρισμού διακομιστή. Επιπλέον, μία από τις παρακάτω καταγράφεται:
 • Ορισμένα μηνύματα που μοιάζουν με τα ακόλουθα και που δημιουργούνται για σφάλμα διεκδίκησης δημιουργούνται στο φάκελο καταγραφής στο είδωλο κατοπτρισμού διακομιστή:
  <date></date><time></time>SPID<id> </id>* ΈΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΊΒΑΣ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ:
  <date></date><time></time>SPID<id></id>*<date></date><time></time>SPID<id></id>
  <date></date>
  <time></time>SPID<id></id>*
  <date></date><time></time>SPID<id></id>* Θέση: "logmgr.cpp":5565
  <date></date><time></time>SPID<id></id>* Έκφραση:!(minLSN.m_fSeqNo < lfcb-="">lfcb_fSeqNo)
  <date></date><time></time>SPID<id></id>* SPID:<id></id>
  <date></date>
  <time></time>SPID<id></id>* Αναγνωριστικό διεργασίας:<id></id>
 • Εάν έχετε SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) εγκατάσταση, το "Αθροιστική 10 ενημέρωση" το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server στο διακομιστή είδωλο:
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Σφάλμα: 9003, σοβαρότητας: 20, κατάσταση: 15.
  <date> <time></time></date>SPID<id></id>Ο αριθμός καταγραφής σάρωσης (385562:137311:1) που μεταβιβάζονται καταγραφής σάρωσης στη βάση δεδομένων '<database name=""></database>' δεν είναι έγκυρη. Αυτό το σφάλμα μπορεί να σημαίνει την καταστροφή δεδομένων ή ότι το αρχείο καταγραφής (.ldf) δεν ταιριάζει με το αρχείο δεδομένων (.mdf). Εάν αυτό το σφάλμα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, δημιουργήστε ξανά τη δημοσίευση. Διαφορετικά, επαναφέρετε από αντίγραφο ασφαλείας εάν το πρόβλημα προκύπτει μια αποτυχία κατά την εκκίνηση.
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Σφάλμα: 1454, σοβαρότητας: 16, κατάσταση: 1.
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Ενώ ενεργείτε ως κατοπτρισμού συνεργάτη για βάση δεδομένων '<database name=""></database>', παρουσία διακομιστή '<database name=""></database>' αντιμετώπισε σφάλμα 9003, κατάσταση 15, 20 σοβαρότητας. Κατοπτρισμός βάσης δεδομένων θα ανασταλεί. Δοκιμάστε να επιλύσετε το σφάλμα και να συνεχίσετε κατοπτρισμό.
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Κατοπτρισμός βάσης δεδομένων είναι ανενεργός για βάση δεδομένων '<database name=""></database>'. Αυτό είναι μόνο ένα ενημερωτικό μήνυμα. Απαιτείται καμία ενέργεια χρήστη.
  <date></date><time></time>SPID<id> </id>Επιλογή ρύθμισης παραμέτρων 'Παράγοντα XPs' άλλαξε από 1 σε 0. Εκτελέστε την πρόταση ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΤΕ για την εγκατάσταση.
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Σφάλμα: 1474, σοβαρότητας: 16, κατάσταση: 1.
  <date></date><time></time>SPID<id></id>Βάση δεδομένων κατοπτρισμό σφάλμα σύνδεσης 4 '10650 (σφάλμα δεν βρέθηκε)' για ' TCP: / /<fqdn></fqdn>:<port></port>'.
Σημειώσεις
 • <fqdn></fqdn>είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει το πλήρως αναγνωρισμένο όνομα τομέα (FQDN) του διακομιστή είδωλο.
 • <port></port>είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει τη θύρα του διακομιστή είδωλο.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πληροφορίες

SQL Server 2008 Service Pack 2

Η ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για SQL Server 2008 Service Pack 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2498535Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 3 για SQL Server 2008 Service Pack 2
ΣημείωσηΕπειδή το εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη SQL Server 2008 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Η Microsoft συνιστά να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2402659Δημιουργεί το SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 Service Pack 2
Επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft SQL Server 2008 δημιουργούνται για συγκεκριμένο SQL Server service pack. Μια εγκατάσταση του SQL Server 2008 Service Pack 2, πρέπει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση του SQL Server 2008 Service Pack 2. Από προεπιλογή, κάθε επείγουσα επιδιόρθωση που παρέχεται σε ένα service pack του SQL Server περιλαμβάνεται με το επόμενο service pack του SQL Server.

SQL Server 2008 R2

Η ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 2008 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2489376Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για SQL Server 2008 R2
ΣημείωσηΕπειδή το εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν το προηγούμενο SQL Server 2008 R2 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Σας συνιστούμε να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
981356Δημιουργεί το SQL Server 2008 R2 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 R2

SQL Server 2005 Service Pack 3

Η ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 13 για SQL Server 2005 Service Pack 3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2438344Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2005 Service Pack 3
ΣημείωσηΕπειδή το εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη SQL Server 2005 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Η Microsoft συνιστά να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
960598Ο SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργούνται για συγκεκριμένο SQL Server service pack. Πρέπει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση του SQL Server 2005 Service Pack 3 σε μια εγκατάσταση του SQL Server 2005 Service Pack 3. Από προεπιλογή, κάθε επείγουσα επιδιόρθωση που παρέχεται σε ένα service pack του SQL Server περιλαμβάνεται με το επόμενο service pack του SQL Server.

SQL Server 2005 Service Pack 4

Η ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για SQL Server 2005 Service Pack 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2489409Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου 2 για SQL Server 2005 Service Pack 4
ΣημείωσηΕπειδή το εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη SQL Server 2005 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Η Microsoft συνιστά να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2485757Ο SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2005 Service Pack 4
Microsoft SQL Server 2005 επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργούνται για συγκεκριμένο SQL Server service pack. Μια εγκατάσταση του SQL Server 2005 Service Pack 4, πρέπει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση του SQL Server 2005 Service Pack 4. Από προεπιλογή, κάθε επείγουσα επιδιόρθωση που παρέχεται σε ένα service pack του SQL Server περιλαμβάνεται με το επόμενο service pack του SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 1

Η ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα κυκλοφόρησε πρώτα 13 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server 2008 Service Pack 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2497673Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2008 Service Pack 1
ΣημείωσηΕπειδή το εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη SQL Server 2008 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Η Microsoft συνιστά να εξετάσετε εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
970365Δημιουργεί το SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 Service Pack 1
Επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft SQL Server 2008 δημιουργούνται για συγκεκριμένο SQL Server service pack. Μια εγκατάσταση του SQL Server 2008 Service Pack 1, πρέπει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση του SQL Server 2008 Service Pack 1. Από προεπιλογή, κάθε επείγουσα επιδιόρθωση που παρέχεται σε ένα service pack του SQL Server περιλαμβάνεται με το επόμενο service pack του SQL Server.
Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα διακομιστή SQL διεκδίκησης που καταγράφεται στο αρχείο Errorlog διακομιστή SQL όταν κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server στο SQL Server 2005, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

981273ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ένα διακομιστή SQL διεκδίκησης καταγράφεται στο αρχείο Errorlog διακομιστή SQL όταν κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server στο SQL Server 2005

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2403218 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/21/2011 19:54:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2403218 KbMtel
Σχόλια