Πώς να εξασφαλιστεί Jet 3.5 είναι εγκατεστημένο σωστά (τμήμα ι)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:240377
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήματα λεπτομερειών που μπορείτε να κάνετε για να διορθώσετε ένα πρόβλημα εγκατάστασης με Microsoft Jet 3.51. Καλύπτει την αντιμετώπιση προβλημάτων για DAO, ActiveX Data Objects (ADO) και μέθοδοι πρόσβασης ODBC.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αυτό το άρθρο περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου των Windows. Θα πρέπει πάντα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν τροποποιήσετε το μητρώο, θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του υπολογιστή σας. Ένας έμπειροι προγραμματιστής επίπεδο πρέπει να δοκιμάσετε τα βήματα αυτού του άρθρου.

Η Microsoft παρέχει αυτές τις πληροφορίες χωρίς εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με ασφαλή μητρώο διαδικασιών επεξεργασίας.

Εάν διαθέτετε περιορισμένη εμπειρία, μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε με το Microsoft Certified Partner. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πιστοποιημένοι εταίροι της Microsoft, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του World Wide Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης της Microsoft, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του World Wide Web:

Εισαγωγή

Ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet χρησιμοποιείται από μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, ώστε να είναι πιθανό ότι μιας εγκατάστασης εφαρμογής ή, πιο πιθανό είναι η κατάργηση εγκατάστασης μιας εφαρμογής επηρεάζουν αρνητικά άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Αυτό το άρθρο βήματα λεπτομέρειες μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Jet έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή σας.

Το έγγραφο χωρίζεται σε τρεις ενότητες α αντιμετώπιση μέθοδο πρόσβασης, η οποία καλύπτει και βεβαιωθείτε ότι τα DAO, ADO και ODBC προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί σωστά, αντιμετώπιση προβλημάτων Microsoft Jet, η οποία καλύπτει το dll Jet και ρυθμίσεις μητρώου, (β) και (γ) πόρων δεδομένων, κλειδιών μητρώου ποιες λίστες που θα κάνει το σώμα του άρθρου δυσανάγνωστο.

Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για τη συνέχιση του παρόντος άρθρου, η οποία περιλαμβάνει μέρος Γ, τα δεδομένα πόρων:
245524 Πώς να εξασφαλιστεί Jet 3.5 είναι εγκατεστημένο σωστά (μέρος II)

Αντιμετώπιση προβλημάτων μέθοδος πρόσβασης

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του Jet, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά τη μέθοδο πρόσβασης. Οι παρακάτω ενότητες καλύπτουν DAO, ODBC και ADO.

Αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων (DAO)

DAO είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος πρόσβασης Jet. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά:
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το ακόλουθο αρχείο:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll					
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το γράμμα μονάδας δίσκου μπορεί να διαφέρουν εάν το αντίγραφο των Windows που είναι εγκατεστημένη σε μια μονάδα δίσκου διαφορετική από τη μονάδα δίσκου C:.

 2. Αν το έργο σας παραπέμπει (Microsoft DAO 2.5/3,5ή 3.51) Βιβλιοθήκη συμβατότητας αντί για το Microsoft DAO 3.5)ή 3.51) Βιβλιοθήκη, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το ακόλουθο αρχείο:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao2535.tlb					
 3. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα κλειδιά μητρώου για DAO. Τα κλειδιά μητρώου αναφέρονται στην ενότητα ρυθμίσεις μητρώου Microsoft DAO αργότερα σε αυτό το άρθρο. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα RegEdit για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα κλειδιά μητρώου. Εάν λείπουν τα κλειδιά μητρώου ή οδηγεί σε ανύπαρκτο αρχείο, μπορείτε να κάνετε μη αυτόματη κατάργηση της καταχώρησης και καταχωρήστε ξανά το αρχείο Dao350.dll, εκτελώντας τις εξής δύο εντολές από τα Windows Έναρξη κουμπί και στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση ή από τη γραμμή εντολών MS/DOS Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή:
  Regsvr32.exe /U "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"Regsvr32.exe"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"						
  Σημειώστε ότι τις προηγούμενες δύο εντολές έχουν μια αλλαγή γραμμής για εύκολη ανάγνωση. Θα πρέπει να εκτελέσετε κάθε εντολή σε μια συνεχή γραμμή.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας το μητρώο. Δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των τιμών σε ένα αρχείο .reg στην ενότητα ρυθμίσεις μητρώου Microsoft DAO.
 4. Μόλις οι ρυθμίσεις αρχείων και μητρώου είναι σε θέση, μπορείτε να ελέγξετε την εγκατάσταση DAO μέσω κώδικα. Αναφορά (Microsoft DAO 3.5ή 3.51) Βιβλιοθήκη σας έργο και εκτελέστε την ακόλουθη δήλωση:
  Debug.Print DBEngine.Version						
  Εάν λειτουργεί η πρόταση, ακόμη εξακολουθεί να αποτύχει η εφαρμογή σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων Microsoft Jet".

  Εάν τον προηγούμενο κώδικα δοκιμής προκαλεί αυτό το μήνυμα λάθους χρόνου εκτέλεσης:
  '429': Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου από το στοιχείο ActiveX.
  Ελέγξτε αν υπάρχει το κλειδί DAO άδεια χρόνου σχεδίασης στον υπολογιστή σας.Οι παρακάτω τρεις γραμμές μπορεί να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με επέκταση .reg και θα εισάγονται μητρώου μέσω του προγράμματος RegEdit:
  REGEDIT4[HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\F4FC596D-DFFE-11CF-9551-00AA00A3DC45]@="mbmabptebkjcdlgtjmskjwtsdhjbmkmwtrak"					
 5. Εάν αποτύχει ο κώδικας με μια παραβίαση πρόσβασης, ορισμένα από τα αρχεία υποστήριξης μπορεί να λήξει, συνήθως:
  Oleaut32.dllMsvcrt.dll					
  Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των αρχείων αυτών με την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του:από το World Wide Web. Εκτελέσετε στον υπολογιστή σας για να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα αρχεία υποστήριξης.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εγκατάσταση αυτού του αρχείου ενδέχεται να αντικαταστήσει τα προγράμματα οδήγησης ODBC του Microsoft Access, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα. Εάν έχετε προγράμματα που χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα οδήγησης, πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με την αναβάθμιση τους.

 6. Περιστασιακά, μια παραβίαση πρόσβασης ενδέχεται να προκύπτουν από μια ασυμφωνία μεταξύ της έκδοσης Dao350.dll και ορισμένες άλλες Jet ή υποστηρίζουν αρχεία DLL. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια έκδοση 3.50 του Dao350.dll και Jet 3.51, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Αναβάθμιση σε έκδοση 3.51 του Dao350.dll μπορεί να σας βοηθήσουν.

Προγράμματα οδήγησης ODBC της Microsoft Access

Εγκατάσταση της Microsoft Access 2000, Microsoft Visual Basic 6.0 SP3, Microsoft Windows 2000, το ADO 2.1 ή νεότερη έκδοση και άλλα προϊόντα ενδέχεται να διακόψει τα προγράμματα που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft Access. Αυτές οι εφαρμογές αντικαθιστούν τα προγράμματα οδήγησης ODBC του Microsoft Jet 3.5 με προγράμματα οδήγησης ODBC του Microsoft Jet 4.0. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ενδέχεται να προκαλέσει αποτυχία υπό ορισμένες περιστάσεις της εφαρμογής σας. Μπορείτε να ελέγξετε τους αριθμούς έκδοσης των ακόλουθων αρχείων:
Odbcjt32.dll Odbcji32.dll Odexl32.dllOddbse32.dll Odpdx32.dll Odtext32.dll Odfox32.dll				
Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο Windows\System (ή Winnt\System32 για τα Windows NT). Η έκδοση του αρχείου πρέπει να ξεκινήσετε με 3.5 ή 3.51.

Εάν ο αριθμός έκδοσης ξεκινά με 4.0, στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft ασχολείται ειδικά με αυτό το ζήτημα:
237575 Επαναφορά του προγράμματος οδήγησης ODBC του Access 97 μετά την εγκατάσταση του MDAC


Το άρθρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, εάν τα αρχεία δεν υπάρχουν καθόλου. Όταν τα προγράμματα οδήγησης είναι σε θέση, θα πρέπει να μπορείτε να τα προβάλετε σε το Ο διαχειριστής ODBC στο Πίνακας ελέγχουΕργαλεία διαχείρισηςΕάν χρησιμοποιείτε τα Windows 2000), να δημιουργήσετε τα DSN αρχεία MDB και ISAM και συμπύκνωση μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access. Εάν το άρθρο δεν επιλύσουν το ζήτημα και να χρησιμοποιήσετε άλλα προγράμματα οδήγησης ODBC χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα, συνεχίστε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft Jet.

Αντικείμενα δεδομένων ActiveX (ADO)

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ADO με μια υπηρεσία παροχής διαφορετική από την υπηρεσία παροχής OLEDB για Microsoft Jet. Εάν όχι, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ADO είναι σωστά εγκατεστημένο και καταχωρημένο. Στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft σάς βοηθά να αντιμετωπίσετε Microsoft Data Access Components:

  232060 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του Οδηγού εγκατάστασης των MDAC
  Αφού ADO είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σωστά συνεχίσετε με τα ακόλουθα βήματα για να βεβαιωθείτε ότι παροχής OLEDB για Microsoft Jet εγκατεστημένο και καταχωρημένο σωστά.
 2. Η υπηρεσία παροχής OLEDB για Microsoft Jet 3.5 αποτελείται από τα ακόλουθα δύο αρχεία:
  C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll   (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.dll						
  Msjt4jlt.dll είναι 3.52 Jet, μια ειδική έκδοση του Jet 3.5 ειδικά για το ADO. Δεν υποστηρίζει συνδεδεμένα αρχεία, αποθηκευμένα ερωτήματα ή τα προγράμματα οδήγησης εγκαταστάσιμων ISAM. Βασίζονται σε ορισμένα από τα άλλα Jet 3.51 αρχεία πυρήνα, ειδικά Msjter35.dll και Msjint35.dll, που επίσης βρίσκεται στον κατάλογο του συστήματος.

  Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα αρχεία, μπορείτε να τα αποκτήσετε με λήψηMDAC 2.0από την ακόλουθη τοποθεσία στο Web ή από το Visual Basic 6.0 (εκδόσεις πριν να SP3). MDAC 2.1 και νεότερη δεν περιέχει αυτά τα αρχεία.

  Εάν δεν έχετε MDAC 2.1 ή αργότερα στον υπολογιστή σας, μπορείτε ναλήψη της έκδοσης των MDAC 2.0 του αρχείου MDAC_TYP.exe και να εκτελέσετε για να εγκαταστήσετε αυτά τα στοιχεία. Αυτή η έκδοση MDAC 2.0 από το MDAC_TYP.Μπορείτε να βρείτε το αρχείο EXE στην ακόλουθη θέση:
  http://Microsoft.com/Data/download_20300223.htm
  Εάν έχετε μια έκδοση 2.1 ή νεότερη έκδοση των MDAC στον υπολογιστή σας, αντιγράψτε το αρχείο MDAC 2.0 MDAC_TYP.exe σε έναν καθαρό κατάλογο και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:MDAC_TYP.exe /c /t:C:\MDAC20Αυτό εξάγει τα αρχεία στο φάκελο C:\Mdac20 χωρίς να εγκαταστήσετε στο σύστημά σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία Msjt4jlt.dll και Msjtor35.dll από αυτή τη θέση στους καταλόγους που υποδεικνύεται παρακάτω εντολές REGSVR32.
 3. Καταχωρήστε τα αρχεία με την ακόλουθη σειρά:
  Regsvr32.exe C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)Regsvr32.exe "C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.DLL"						
  Εάν αυτά τα βήματα δεν επιλύσουν το ζήτημα, συνεχίστε με την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων του Microsoft Jet.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft Jet

Εάν έχετε φτάσει αυτό το βήμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη Microsoft Access, το στοιχείο ελέγχου δεδομένων της Microsoft Visual Basic, το πρόσθετο VISDATA, άλλες εφαρμογές και το δικό σας κώδικα DAO, RDO και ADO.

Jet αρχεία πυρήνα

 1. Για Microsoft Jet για να λειτουργήσει, χρειάζεστε τουλάχιστον τα ακόλουθα αρχεία που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, όλα στον κατάλογο C:\Windows\System (Winnt\System32 για Windows NT ή Windows 2000):
  Msjet35.dllMsjter35.dllMsjint35.dllVbajet32.dllExpsrv.dll    (this was introduced with Vbajet32.dll 6.x versions)					
 2. Τα κλειδιά μητρώου του Microsoft Jet δίδονται στην ενότητα ρυθμίσεις μητρώου του Microsoft Jet στο τέλος του άρθρου. Επιβεβαιώστε τα κλειδιά μητρώου που υπάρχουν. Εάν όχι, η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία μέσω ενός αρχείου .reg.
 3. Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Jet για να ανοίξετε αρχεία βάσης δεδομένων Microsoft Jet 3.x. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ορισμένες από τις εξαρτήσεις είναι ενημερωμένο. Μπορείτε να ενημερώσετε τους όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Εξαρτήσεις Jet

Microsoft Jet έχει έναν αριθμό εξαρτήσεων αρχείων:
Msvcrt.dllOleaut32.dll				
Παλαιότερες εκδόσεις του αρχείου Oleaut32.dll ιδιαίτερα μπορεί να είναι προβληματική. Το αρχείο Expsrv.dll δεν θα λειτουργεί σωστά με παλαιότερες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των DLL από τη λήψη της τελευταίας Microsoft Data Access Components από το Web. Εάν χρειάζεστε 3,5 έκδοση των προγραμμάτων οδήγησης ODBC του Microsoft Access, θα πρέπει να τα επαναφέρετε, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα προγράμματα οδήγησης ODBC του Microsoft Access το άρθρο μετά την αναβάθμιση των Microsoft Data Access Components.

Προγράμματα οδήγησης εγκαταστάσιμων ISAM Jet

Εάν η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί Jet 2.x ή παλαιότερη αρχεία MDB, αρχεία dBase, υπολογιστικά φύλλα του Excel ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση αρχείου ISAM μορφοποιεί, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αρχεία στον κατάλογο Windows\System (Winnt\System32 για Windows NT ή Windows 2000):
Msrd2x35.dll      Jet 2.x IISAMMsexcl35.dll      Excel IISAMMsexch35.dll      Exchange IISAMMsltus35.dll      Lotus 123 IISAMMspdox35.Dll      Paradox IISAMMstext35.dll      Text file IISAMMsxbse35.dll      dBase/FoxPro IISAM				
Τα κλειδιά μητρώου αναφέρονται στην ενότητα ρυθμίσεις μητρώου του Microsoft Jet στο τέλος του άρθρου. Επιβεβαιώστε τα κλειδιά μητρώου που υπάρχουν. Εάν όχι, η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία μέσω ενός αρχείου .reg.

Μπορείτε επίσης να τα καταχωρήσετε με τις ακόλουθες εντολές:
Regsvr32.exe C:\Windows\Msrd2x35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Msexcl35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Msexch35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Msltus35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Mspdox35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Mstext35.dllRegsvr32.exe C:\Windows\Msxbse35.dll				

Προφίλ Jet

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα προφίλ Jet, το ακόλουθο άρθρο παρέχει περισσότερες πληροφορίες:
173646 Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ προσαρμοσμένο Jet πρόσβαση δεδομένων Alter συμπεριφορά
Αναφορές
Microsoft Jet βάσης δεδομένων μηχανισμό του οδηγού για προγραμματιστές, δεύτερη έκδοση

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 240377 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 15:40:43 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition,

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmdacnosweep kbtophit kbmt KB240377 KbMtel
Σχόλια