Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2407025
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3). Το άρθρο αυτό περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων:
  • Τα ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
  • Τρόπος απόκτησης της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερώσεων


Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για Exchange Server 2007 SP3 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
972186Ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν, εάν εγκαταστήσετε τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας σε έναν Windows Server 2008 SP2 που βασίζεται σε Exchange Server 2007
979046Τα συνημμένα είναι κενή κατά την αποθήκευση, χρησιμοποιώντας το OWA, αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση του KB 958881 στον Exchange Server 2007
980038Η υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant διακόπτεται κατά διαστήματα στη λειτουργική μονάδα Oabgen.dll σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
981602Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 4999 συχνά δημιουργείται σε μεικτό περιβάλλον Exchange Server 2007 και τον Exchange Server 2003
982476Η διαδικασία Imap4.exe διακόπτεται κατά διαστήματα σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
982478Συνδέσεις URL σημειώσεις σε ένα μήνυμα απλού κειμένου δεν έχουν δυνατότητα κλικ όταν ανοίγετε αυτό το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το OWA σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2028675Η διαδικασία MSExchangeFDS.exe καταλαμβάνει πολλή μνήμη, εάν υπάρχουν χιλιάδες OABs που δημιουργήθηκε σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2029086Ορισμένοι χαρακτήρες ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εμφανίζονται σε ένα μέγεθος εσφαλμένο κείμενο όταν κάνετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας, χρησιμοποιώντας το OWA του Exchange Server 2007
2032216Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007, κατά την εκκίνηση ή δοκιμάστε να μοντάρετε ορισμένες βάσεις δεδομένων
2121536Exchange Server 2007 δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε ευρετήριο για ένα μήνυμα
2201236Το πεδίο "Ημέρα όλων" έχει σημανθεί με "Όχι" όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη που έχει μια χρονική διάρκεια που είναι περισσότερο από 24 ώρες, χρησιμοποιώντας ένα φορητό υπολογιστή πελάτη μέσω του ActiveSync σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2203212Ορισμένες γραμματοκιβώτια δεν μπορεί να μετακινηθεί από ένα διακομιστή του Exchange Server 2007 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010
2210042Ένα φάκελο επαφών του δευτερεύοντος είναι ακόμα ορατές αφού ορίσετε το χαρακτηριστικό "PR_ATTR_HIDDEN" σε "True" σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2230824Η διαδικασία Microsoft.Exchange.POP3.exe ή η διαδικασία Microsoft.Exchange.Imap4.exe μπορεί να διακοπεί αφού ενεργοποιήσετε την σύνδεση πρωτοκόλλου POP3 ή IMAP4 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2249814Λάβετε πληροφορίες παραπλανητικό κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών "New TestCasConnectivityUser.ps1" σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2263342Μήνυμα λάθους "Η λειτουργία απέτυχε" στο πρόγραμμα-πελάτης Outlook όταν ένας χρήστης στείλει μια πρόσκληση σε περιοδική σύσκεψη με συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Exchange Server 2007 SP2
2276439Η διαδικασία Microsoft.Exchange.IMAP4.exe σταματά να λειτουργεί όταν ένας υπολογιστής-πελάτης IMAP4 ανακτά μια πρόσκληση σε σύσκεψη που περιλαμβάνει τα συνημμένα εξαίρεσης σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2280234Μήνυμα λάθους "ο διακομιστής POP3 δεν έχει ανταποκριθεί σε 60 δευτερόλεπτα.", όταν ένα πρόγραμμα-πελάτη POP3 συνδέεται με ένα διακομιστή πρόσβασης πελάτη του Exchange Server 2007 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2003
2282570"550 5.1.3" Μήνυμα NDR όταν ένας χρήστης του Exchange Server 2007 στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη
2265306Η υπηρεσία Exchange Information Store σταματά να ανταποκρίνεται όταν εκτελείτε μια λειτουργία αναζήτησης σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2007 στο Outlook
2282746Η "Ιδιωτικό" κατάσταση ευαισθησία της εμφάνισης μιας επαναλαμβανόμενης πρόσκλησης σε σύσκεψη θα χαθεί όταν επεξεργάζεστε την εμφάνιση στο OWA σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2286782Τις λεπτομέρειες της απάντησης εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απάντησης όταν ορίζετε την ιδιότητα "EnableResponseDetails" σε "Όχι" σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2290105Δεν είναι δυνατό να είναι ανοιχτό ένα κοινόχρηστο έγγραφο χρησιμοποιώντας το OWA μετά την εγκατάσταση του Exchange Server 2007 SP3 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2290159Διακόπτεται η λειτουργία της υπηρεσίας POP3 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2344372Δεν μπορείτε να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2362371Λαμβάνετε μια απάντηση "Επιτυχία", όταν χρησιμοποιείτε την εντολή δοκιμής Mailflow σε μια διεύθυνση δεν είναι έγκυρη ή δεν υπάρχει εξωτερική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2384754Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση τοπικού διακομιστή γραμμής πίνακα κατάσταση αναπαραγωγής για αυτό το FID" όταν εκτελείτε το εργαλείο ελέγχου ακεραιότητας χώρου αποθήκευσης πληροφοριών σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2387915Το στοιχείο ESEBack δεν υποστηρίζει τον εντοπισμό ETL σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007
2388057Διακόπτεται η λειτουργία της υπηρεσίας μεταφοράς του Exchange σε διακομιστές Exchange Server 2007 σε μεικτό περιβάλλον Exchange Server 2007 και Exchange Server 2010
2394731Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο HTML από κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο όταν ορίζετε τη ρύθμιση "BypassOwaHTMLAttachmentFiltering" σε "True" σε περιβάλλον Exchange Server 2007
2424499Δεν υποστηρίζει το Exchange Server 2007 για να αντιστοιχίσετε ένα γραμματοκιβώτιο με δικαιώματα "Αποστολή εκ μέρους" μιας ομάδας ασφαλείας της EMC ή την υπηρεσία EMS
2427297Η ώρα που δημιουργήθηκε και η ώρα τροποποίησης του συνημμένου είναι λανθασμένες κατά την αποθήκευση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2007
2430674Η μέθοδος "Μήνυμα αφήσει άθικτα" σε έναν κανόνα Βοηθού φακέλου δεν λειτουργεί όταν καταχωρείτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το OWA σε περιβάλλον Exchange Server 2007
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων


Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για Exchange Server 2007 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft Update:
ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2007 δεν εντοπίζονται στα συστήματα συμπλέγματος Exchange Server 2007 από το Microsoft Update.

Ίσως θελήσετε να την ανάπτυξη της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 2 για Exchange Server 2007 SP3 σε πολλαπλούς υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Ή, ίσως θέλετε να αναπτύξετε ενημερωμένων εκδόσεων 2 για τον Exchange Server 2007 SP3 σε διακομιστές συμπλέγματος που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Αυτή η συλλογή ενημερώσεων είναι επίσης διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center).

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 14, 2010


Σημαντικό


Πριν να εγκαταστήσετε μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων ή ένα service pack, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft για τις προϋποθέσεις, τις οδηγίες εγκατάστασης και γνωστά θέματα:Πριν να εγκαταστήσετε μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων σε διακομιστές συμπλέγματος γραμματοκιβωτίου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο εξυπηρέτησης του Exchange Server 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων δεν ισχύει για την έκδοση του Exchange Server 2007 σε κατασκευή έκδοση (RTM), ο Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) ή σε Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2). Η σειρά από πακέτα συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2007 SP3 είναι ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες σειρές ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 ή SP2 του Exchange Server 2007.

Για μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που ισχύουν για τον Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 ή σε Exchange Server 2007 SP2, την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Απαιτήσεις επανεκκίνησης


Οι απαιτούμενες υπηρεσίες διακόπτονται αυτόματα και, στη συνέχεια, επανεκκινούνται κατά την εφαρμογή αυτής της συλλογής ενημερώσεων.

Πληροφορίες κατάργησης


Για να καταργήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για τον Exchange Server 2007 SP3, χρησιμοποιήστεΠροσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτωνΣτον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Στη συνέχεια, καταργήστε την ενημερωμένη έκδοση 2407025.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2407025 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/14/2010 12:34:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2407025 KbMtel
Σχόλια