Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

WD2000: Περιορισμοί από τη μετατροπή του WordPerfect 5.x έγγραφα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 240854
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
WordPerfect 5.xΜετατροπέας που περιλαμβάνονται στο Microsoft Word 2000 είναι σχεδιασμένη για να εκμεταλλευτείτε δυνατότητες μετατροπής συγκεκριμένα διαθέσιμα στο Word 2000. Για τη μετατροπή από το Word 2000 και καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το WordPerfect 5.xΜετατροπέας που συνοδεύουν το Word 2000.

Τη μετατροπή ενός αρχείου από το Word μορφή WordPerfect μορφή και πάλι πίσω μπορεί να προκαλέσει την απώλεια κάποια μορφοποίηση (για παράδειγμα, γραμματοσειρές, στοίχιση, στυλ και συγχώνευσης αλληλογραφίας), εκτός εάν η φόρτωση, μεταβείτε και αποθηκεύστε το αρχείο που έχει μετατραπεί στο WordPerfect πριν από τη μετατροπή σε Word.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δυνατότητες που δεν έχουν μετατραπεί πλήρως, που δεν υποστηρίζονται σε ένα προϊόν ή τον άλλο ή που απαιτούν κάποιο σχόλιο.

Το κλειδί είναι ως εξής:
  Yes  The feature is converted from one product to the other.  No  The feature is not completely converted from one product     to the other.  N/S  The feature is not supported in one of the products.           Word 2000    WordPerfect             to      5.x to  Features    WordPerfect 5.x   Word 2000  Comments  ------------------------------------------------------------------------  All caps       Yes       N/S    All caps formatting                          becomes all capital                          letters.  Hidden        Yes       N/S    Hidden text in Word                          becomes WordPerfect                          comment text.  Strikethrough   See comment   See comment  WordPerfect strikeout                          becomes strikethrough                          formatting in Word and                          vice versa; WordPerfect                          redlining becomes                          tracked changes in Word                          and vice versa.  Underlining     Yes       Yes    Underlining format is                          preserved, but the type                          of underlining may be                          changed.  Spacing       No        N/S  (condensed,  expanded)  Kerning       Yes       Yes  Alignment      Yes       Yes    Centering codes may have                          to be individually                          repositioned in                          WordPerfect after                          conversion.  First-line      Yes       Yes    First-line indents are                          indents created with                          with tabs in WordPerfect  Page Break      Yes       N/S    Approximated with a page  Before                     break in WordPerfect.  Space before     Yes       N/S    Approximated with blank  /after paragraphs                lines in WordPerfect.  Tab leaders    See comment     Yes    From WordPerfect to                          Word, the dot, dash, and                          underscore tab leaders                          convert to the same in                          Word. All other                          WordPerfect tab leaders                          convert to dot leaders                          in Word.  Leading/baselines   N/S       No  Lines/baselines  [Center]/[Flsh Rgt]  N/S     See comment From WordPerfect to  codes                      Word, Center and Flush                          Right codes convert to                          center- and right-                          aligned tab stops.  Widow control     Yes       Yes  Margins        Yes       Yes    Word margins are                          measured from paper's                          edge to body text;                          WordPerfect margins are                          measured from the edge                          to the header. The                          conversion adjusts the                          margins as needed to                          preserve page layout.  Newspaper columns   Yes       Yes  Parallel columns   N/S     See comment From WordPerfect to                          Word, parallel columns                          convert to tables. If a                          parallel column layout                          contains a page-anchored                          box, the entire parallel                          column layout is                          converted to newspaper                          columns.  Tables        Yes       Yes    Vertical merging of                          cells is not converted.  Table formulas    No       No  /math  Decimal table     N/S     See comment From WordPerfect to  cell alignment                 Word, decimal table                          cell alignment is                          converted to right                          paragraph alignment.  Default tab stops   No       Yes  Footnotes       Yes       Yes    Endnotes placed at the                          end of sections in Word                          are placed at the end of                          the document in                          WordPerfect because                          WordPerfect doesn't have                          sections. Restarted                          numbers and separators                          are not converted.                          Custom footnote marks                          in Word are added to                          automatic numbering in                          WordPerfect.  Gutter margins,    Yes       Yes  paper size  Comments       Yes       N/S    Word comments become                          WordPerfect comment                          text.  Outline, paragraph  Yes       Yes    WordPerfect paragraph  numbers, Word 7.0                numbers convert to  Lists                      Word sequence fields                          by default.                          In Word, automatically                          numbered lists convert                          to paragraph numbers.                          To convert WordPerfect                          paragraph numbers to                          plain text, set this                          option in the registry                          FavourSequenceFields=No                          using the                          EditConversionOptions                          macro.  Print merge commands Yes       Yes    Word data source                          documents can be either                          tab or comma delimited                          or in table format to                          convert to WordPerfect.                          Word automatically                          converts WordPerfect                          secondary files to Word                          data source document                          format. Conditional                          print merge constructs                          and macros are lost when                          converting to Word.  Date/time stamps   Yes       Yes    Default formats only.  Subdocuments     Yes       Yes  (INCLUDE field)  Equations       No       No  Extended characters  Yes     See comment From WordPerfect to                          Word, not all extended                          characters are                          converted.  Text boxes, lines   Yes       Yes    Some text boxes and                          lines convert to Word                          drawing layer objects.                          Drawing layer objects                          are visible only in page                          layout view, in print                          preview, and when                          printed. Drawing layer                          objects do not appear in                          normal view.  Line draw       Yes       Yes    WordPerfect line draw                          characters are                          converted; however, Word                          line spacing causes gaps                          to appear between line                          draw characters on                          successive lines. To                          correct this problem for                          printing, set line                          spacing to equal the                          current font point size.  Macros        No       No  PRIVATE field codes  N/S     See comment  From WordPerfect to                          Word, PRIVATE fields                          are inserted by the                          converter to preserve                          information needed to                          accurately save the file                          back to WordPerfect                          format. These fields                          should not be edited and                          have no effect on the                          document.  Styles        Yes     See comment  From WordPerfect to                          Word, styles containing                          paragraph formatting                          codes convert to                          paragraph styles.                          WordPerfect styles                          containing only                          character formatting                          convert to character                          styles in Word. Text                          contained in a style is                          converted as normal                          text. Other features,                          such as tables,                          graphics, and so on, are                          retained in documents                          but are not given Word                          styles.  Document Titles   See Comment  See Comment WordPerfect can assign  \Descriptive                  a Descriptive Name to a  Names                      file; much like Word                          can assign a Title. Word                          imports the Descriptive                          Name into the document                          Title property and                          exports the document                          Title property into a                          Descriptive Name.				
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή αρχείων WordPerfect, κάντε κλικ στο κουμπίΒοήθεια για το Microsoft WordΣτο διακομιστήΒοήθεια (Help)μενού, πληκτρολογήστεμετατροπή μεταξύ του Word και του WordPerfectο Βοηθός του Office ή της "Οδηγός απαντήσεων" και στη συνέχεια κάντε κλικΑναζήτησηΓια να προβάλετε το θέμα.
Μετατροπή μετατρέπει τη μετατροπή μεταφέρθηκε Μεταφορά μεταφέρει εισαγωγή εξαγωγή textconv WordPerfect wpft 5.2 5.x 5.1 5.0

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 240854 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 16:32:28 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop kbmt KB240854 KbMtel
Σχόλια