Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης του Συστήματος κατανεμημένων αρχείων (Distributed File System-DFS) στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το Σύστημα κατανεμημένων αρχείων (Distributed File System-DFS) χρησιμοποιείται για την κατανομή αρχείων σε πολλούς διακομιστές που εμφανίζονται σε χρήστες σαν να βρίσκονται σε μία θέση στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες δεν είναι πλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ή να καθορίζουν την πραγματική φυσική θέση των αρχείων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Το σύστημα κατανεμημένων αρχείων (DFS) μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα ή βασισμένο σε τομέα. Το Σύστημα κατανεμημένων αρχείων (DFS) που βασίζεται σε τομέα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Τα Windows 2000 δημοσιεύουν αυτόματα την τοπολογία του Συστήματος κατανεμημένων αρχείων (DFS) στον κατάλογο Active Directory, καθιστώντας τη ορατή στους χρήστες όλων των διακομιστών στον τομέα.
 • Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναπαραγάγει τους ριζικούς καταλόγους και τους κοινόχρηστους φακέλους του Συστήματος κατανεμημένων αρχείων (DFS) σε πολλούς διακομιστές στον τομέα. Με την ενέργεια αυτή, οι χρήστες επιτρέπεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία τους, ακόμη και αν ένας από τους φυσικούς διακομιστές, στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία, δεν είναι διαθέσιμος.

Αρχιτεκτονική του Συστήματος κατανεμημένων αρχείων (DFS)

Εκτός από το στοιχείο του Συστήματος DFS των Windows 2000 που βασίζεται σε διακομιστή, υπάρχει επίσης και ένα στοιχείο του Συστήματος DFS που βασίζεται σε πρόγραμμα-πελάτη. Το πρόγραμμα-πελάτης του Συστήματος DFS αποθηκεύει προσωρινά μια αναφορά σε ένα ριζικό κατάλογο του Συστήματος DFS ή σε μια σύνδεση του Συστήματος DFS για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που έχει ρυθμιστεί από το διαχειριστή. Ένας υπολογιστής που εκτελεί το πρόγραμμα-πελάτη του Συστήματος DFS, πρέπει να είναι μέλος του ίδιου τομέα με το διακομιστή που φιλοξενεί το ριζικό κατάλογο του Συστήματος DFS . Το στοιχείο του προγράμματος-πελάτη του Συστήματος DFS εκτελείται σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες των Windows.

Πλατφόρμα: DOS, Windows 3.x, Windows for Workgroups, NetWare
Πρόγραμμα-πελάτης DFS κεντρικού υπολογιστή: Όχι
Ρίζα DFS κεντρικού υπολογιστή: Όχι

Πλατφόρμα: Windows 95
Πρόγραμμα-πελάτης DFS κεντρικού υπολογιστή: Ναι, απαιτεί πρόγραμμα-πελάτη για πρόσθετο DFS 4.x και 5.0
Ρίζα DFS κεντρικού υπολογιστή: Όχι

Πλατφόρμα: Windows 98
Πρόγραμμα-πελάτης DFS κεντρικού υπολογιστή: Ναι, το πρόγραμμα-πελάτης DFS 4.x και 5.0 (αυτόνομο) συμπεριλαμβάνεται. Απαιτεί πρόγραμμα-πελάτη για το πρόσθετο DFS 5.0 (βασίζεται σε τομέα)
Ρίζα DFS κεντρικού υπολογιστή: Όχι

Πλατφόρμα: Windows NT 4.0 και Service Pack 3
Πρόγραμμα-πελάτης DFS κεντρικού υπολογιστή: Ναι, το πρόγραμμα-πελάτης DFS 4.x και 5.0 (αυτόνομο) συμπεριλαμβάνεται
Ρίζα DFS κεντρικού υπολογιστή: Ναι, μόνο αυτόνομος διακομιστής

Πλατφόρμα: Windows 2000
Πρόγραμμα-πελάτης DFS κεντρικού υπολογιστή: Το πρόγραμμα-πελάτης DFS 5.0 συμπεριλαμβάνεται
Ρίζα DFS κεντρικού υπολογιστή: Ναι, αυτόνομος διακομιστής και διακομιστής που βασίζεται σε τομέα ή ελεγκτής τομέα
Περισσότερες πληροφορίες
Ένας διακομιστής μέλους ή ένας ελεγκτής τομέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει μια ρίζα DFS, αλλά ο κεντρικός διακομιστής περιορίζεται σε μία μόνο ρίζα DFS. Η ρίζα DFS ενδέχεται να βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα του πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT), αλλά ένα διαμέρισμα του συστήματος αρχείων των Windows NT (NTFS), εκτός από σημαντικά πλεονεκτήματα ασφαλείας, προσφέρει υποστήριξη για συγχρονισμό των κοινόχρηστων φακέλων DFS.

Για τη δημιουργία μιας ρίζας DFS:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Administrative Tools και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Distributed File System.
 2. Στο μενού Action, κάντε κλικ στην εντολή New Dfs Root και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Στο παράθυρο Select the Dfs Root Type, κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Create a domain Dfs root ή Create a standalone Dfs root και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Εάν δημιουργείτε μια ρίζα DFS που βασίζεται σε τομέα, κάντε κλικ στο όνομα του τομέα, όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη ρίζα DFS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Εισαγάγετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή για τη ρίζα DFS ή κάντε κλικ στην επιλογή Browse για να επιλέξετε ένα όνομα διακομιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Στο παράθυρο Specify the Dfs Root Share, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κοινόχρηστο φάκελο ή καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα ενός νέου κοινόχρηστου φακέλου που θα δημιουργήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα για τη ρίζα DFS ή καθορίστε ένα νέο όνομα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish, για να δημιουργήσετε τη νέα ρίζα DFS.
 9. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε ένα επιπλέον κοινόχρηστο στοιχείο της ρίζας DFS, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Για να προσθέσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο Dfs:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πρώτος κοινόχρηστος φάκελος προστίθεται όταν δημιουργήσετε τη σύνδεση DFS.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Administrative Tools και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Distributed File System.
 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στη ρίζα DFS, στην οποία θέλετε να εκχωρήσετε ένα κοινόχρηστο φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή New Dfs Link.
 3. Στο πλαίσιο "Όνομα σύνδεσης", εισαγάγετε το λογικό όνομα αυτού του υποφακέλου.
 4. Στο πλαίσιο Send the user to this shared folder, εισαγάγετε το όνομα ενός κοινόχρηστου φακέλου ή κάντε κλικ στην επιλογή Browse, για να επιλέξετε από τη λίστα των διαθέσιμων κοινόχρηστων φακέλων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εάν το διαμέρισμα DFS είναι NTFS, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Join Replication, έτσι ώστε τα αρχεία της ρίζας DFS ή της σύνδεσης DFS που επιλέξατε να αναπαράγονται αυτόματα όταν προκύπτουν αλλαγές στο αρχείο προέλευσης. Η επιλογή αυτή απαιτεί ο κεντρικός διακομιστής της ρίζας DFS ή της σύνδεσης DFS να είναι μέλος τομέα.
 • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου No Replication, έτσι ώστε το αρχείο προέλευσης να παραμείνει αναλλοίωτο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη για αυτόνομα Συστήματα κατανεμημένων αρχείων (DFS).

Μπορείτε τώρα να αντιγράψετε τα αρχεία που θα αναπαραχθούν από την επιλεγμένη ρίζα DFS ή τη σύνδεση DFS στον κοινόχρηστο φάκελο DFS.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 241452 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 15:52:07 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnetwork KB241452
Σχόλια