Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 95

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR243039
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 95.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε οφείλεται στις παραμέτρους πραγματικής λειτουργίας του υπολογιστή σας. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται προγράμματα οδήγησης που φορτώνονται από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat.
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκκίνηση των Windows 95 (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Step-By-Step Confirmation από το μενού εκκίνησης Startup menu.
 2. Όταν σας ζητηθεί, φορτώστε τα ακόλουθα στοιχεία (εάν σας ζητηθεί να φορτώσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο Ν):
  • Πρόγραμμα οδήγησης Dblspace.
  • Himem.sys.
  • Ifshlp.sys.
  • Dblbuff.sys.
  • Φορτώστε το περιβάλλον εργασίας των Windows 95, επιλέγοντας να φορτώσετε όλα τα προγράμματα οδήγησης των Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 95 δεν απαιτούν τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, αλλά μπορεί να τα απαιτούν ορισμένα εργαλεία που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Δεν θα πρέπει να μετονομάσετε ποτέ τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, έως ότου εκτελέσετε μια επιτυχή αλληλεπιδραστική εκκίνηση, για να εξακριβώσετε ότι δεν είναι απαραίτητα.

Εάν η καθαρή εκκίνηση των παραμέτρων πραγματικής λειτουργίας εξαλείψει το ζήτημα, απομονώστε τη διένεξη με ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παραμένει στη μνήμη (TSR) ή πρόγραμμα οδήγησης συσκευής πραγματικής λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Με επιβεβαίωση βήμα προς βήμα" (Step-By-Step Confirmation).

Φορτώστε τα Windows 95 κάνοντας εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών και ξεκινώντας τα Windows 95 πληκτρολογώντας win και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT στη διάρκεια της εκκίνησης. Αυτή η ενέργεια δεν επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση προγραμμάτων κατά την εκκίνηση.

Εάν το θέμα έχει επιλυθεί με την αποτροπή της φόρτωσης προγραμμάτων κατά την εκκίνηση, διερευνήστε τις ακόλουθες πιθανές πηγές.

Το αρχείο Winstart.batΤο αρχείο Winstart.bat χρησιμοποιείται για τη φόρτωση προγραμμάτων που παραμένουν στη μνήμη (TSR) και απαιτούνται από προγράμματα βασισμένα στα Windows, αλλά δεν είναι απαραίτητα στις περιόδους λειτουργίας του MS-DOS.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Winstart.bat, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
134402 Ορισμένα προγράμματα TSR μετακινούνται από το αρχείο Autoexec.bat στο Winstart.bat κατά την εγκατάσταση

Η ομάδα εκκίνησης (Startup group)Εάν το θέμα επιλυθεί παρακάμπτοντας την ομάδα εκκίνησης (Startup group), καταργήστε κάθε πρόγραμμα από την ομάδα εκκίνησης (Startup group) ξεχωριστά, για να απομονώσετε το πρόγραμμα που προκαλεί το πρόβλημα.

Το κλειδί Run στο μητρώοΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Registry Editor ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Registry Editor είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).


Μπορείτε να αποτρέψετε τη φόρτωση προγραμμάτων καταργώντας τη συμβολοσειρά του προγράμματος από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Τα προγράμματα μπορεί επίσης να φορτώνονται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Το αρχείο Win.iniΟι γραμμές load= και run= στην ενότητα [Windows] του αρχείου μπορούν να ξεκινούν τα προγράμματα αυτόματα. Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Έλεγχος των αρχείων παραμέτρων των WindowsΓια να ελέγξετε τα αρχεία παραμέτρων των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε εκκίνηση σε γραμμή εντολών.
 2. Μετονομάστε το αρχείο Win.ini πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  ren c:\windows\win.ini *.bak
 3. Κάντε εκκίνηση των Windows 95 πληκτρολογώντας win. Εάν το ζήτημα διορθωθεί με αυτήν τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές load= και run= στην ενότητα [Windows] του αρχείου Win.ini είναι κενές ή ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό (;) πριν από αυτές, για να αποτρέψετε τη φόρτωση των στοιχείων.
 4. Μετονομάστε το αρχείο System.ini, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  ren c:\windows\system.ini *.bak
 5. Τα Windows 95 απαιτούν ένα αρχείο System.ini για τη φόρτωση του περιβάλλοντος εργασίας. Αντικαταστήστε το αρχικό αρχείο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεκινήσετε τα Windows 95 με το αρχείο System.cb, δεν φορτώνεται ένα πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές:
  [386Enh]
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd

  [boot]
  drivers=mmsystem.dll
  mouse.drv=mouse.drv
 6. Εάν ξεκινήσετε τα Windows 95 με το αρχείο System.cb, δεν φορτώνεται ένα πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές: Κάντε εκκίνηση των Windows 95, πληκτρολογώντας win στη γραμμή εντολών. Εάν το ζήτημα διορθωθεί με την αντικατάσταση του αρχικού αρχείου System.ini με το αρχείο System.cb, τότε το σφάλμα πιθανότατα εντοπίζεται στην ενότητα [boot] ή στην ενότητα [386Enh] του αρχικού αρχείου System.ini. Επαναφέρετε το αρχικό αρχείο για να κάνετε αντιμετώπιση προβλήματων.
 7. Εάν ξεκινήσετε τα Windows 95 με το αρχείο System.cb, δεν φορτώνεται ένα πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές: Για να απομονώσετε την αιτία του ζητήματος, τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή μιας γραμμής, για να αποτρέψετε τη φόρτωση του στοιχείου.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο System.ini και τις προεπιλεγμένες καταχωρήσεις του, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
140441 Δημιουργία νέου αρχείου System.ini χωρίς αναφορές σε προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών

Προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίαςΗ ασφαλής λειτουργία απενεργοποιεί όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας για τα Windows 95. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έλεγχο για μη συμβατά στοιχεία και διενέξεις πόρων, απενεργοποιώντας τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας για την απομόνωση διενέξεων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή συσκευών κατά τύπο (View Devices By Type).
 3. Απενεργοποιήστε καθένα από τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας. Για παράδειγμα:
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers) για να αναπτυχθεί.
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Τυπικός ελεγκτής δισκέτας (Standard Floppy Disk Controller) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) .
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αρχικές παράμετροι (τρέχουσες) (Original Configuration (Current)) για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν έχετε ενεργοποιήσει προφίλ υλικού, υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε ρύθμιση παραμέτρων. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το προφίλ υλικού, στο οποίο κάνετε αντιμετώπιση προβλημάτων.

  • Εάν έχετε ενεργοποιήσει προφίλ υλικού, υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε ρύθμιση παραμέτρων. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το προφίλ υλικού, στο οποίο κάνετε αντιμετώπιση προβλημάτων. Επαναλάβετε τα βήματα Α-Γ για κάθε συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Εάν επιλυθεί το θέμα με την απενεργοποίηση των προγραμμάτων οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ενδέχεται να υπάρχει διένεξη υλικού ή ένα πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να είναι μη συμβατό με το υλικό σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για διενέξεις πόρων στα Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Εάν διαπιστώσετε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής προστατευμένης λειτουργίας των Windows 95 δεν είναι συμβατό με τον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των νέων προγραμμάτων οδήγησης.

Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης οθόνης σε πρόγραμμα οδήγησης οθόνης τυπικής VGA (Standard VGA)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ακολουθήσατε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα "Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για την απομόνωση διενέξεων" αυτού του άρθρου, έχετε αλλάξει το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σε VGA και μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα. Η απενεργοποίηση του προσαρμογέα οθόνης ρυθμίζει την οθόνη σας στο πρόγραμμα οδήγησης VGA.

Η ασφαλής λειτουργία κάνει εκκίνηση των Windows 95 με το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA. Για να εξακριβώσετε αν το θέμα που αντιμετωπίζετε σχετίζεται με το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης VGA για δοκιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή επαναφορά των προηγούμενων παραμέτρων, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου System.ini.
 2. Σημειώστε την τρέχουσα περιοχή επιφάνειας εργασίας (ανάλυση) και την παλέτα χρωμάτων.
 3. Καταγράψτε το όνομα του τρέχοντος προσαρμογέα οθόνης.
Για να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
 3. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή τύπου οθόνης (Change Display Type) .
 4. Στην περιοχή Τύπος προσαρμογέα (Adapter Type), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση όλων των συσκευών (Show All Devices).
 6. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή (Βασικοί τύποι οθόνης) (Standard Display Types). Στο πλαίσιο Μοντέλα (Models), κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικός προσαρμογέας οθόνης (VGA) (Standard Display Adapter (VGA)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή στο κουμπί Κλείσιμο (Close), μέχρι να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Εάν διαπιστώσετε ότι το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης που διαθέτετε δεν είναι συμβατό με τα Windows 95, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των νέων προγραμμάτων οδήγησης.

Καταστροφή του μητρώουΌταν κάνετε εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), γίνεται ελαχιστοποιημένη ανάγνωση του μητρώου. Η καταστροφή του μητρώου ενδέχεται να μην είναι εμφανής όταν εκτελείται σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον μητρώο (System.dat) με ένα αντίγραφο ασφαλείας, για να εξακριβώσετε αν το θέμα προκαλείται από ένα κατεστραμμένο μητρώο. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός κατεστραμμένου μητρώου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε εκκίνηση σε γραμμή εντολών.
 2. Καταργήστε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 3. Καταργήστε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το τρέχον μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 4. Μετονομάστε το μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 5. Αντιγράψτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στο τρέχον μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο System.1st είναι ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου που δημιουργείται κατά το τελικό στάδιο του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95. Επομένως, εμφανίζεται το μήνυμα "Εκτέλεση των Windows 95 για πρώτη φορά" (Running Windows 95 for the first time) και τα Windows 95 ολοκληρώνουν τις ρυθμίσεις σαν να κάνετε εγκατάσταση.

Εάν το ζήτημα επιλυθεί με την αντικατάσταση του αρχείου System.dat από το αρχείο System.1st, το ζήτημα μπορεί να σχετίζεται με την καταστροφή του μητρώου. Ενδέχεται να απαιτείται νέα εγκατάσταση των προγραμμάτων και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που προστέθηκαν μετά την εγκατάσταση των Windows 95, προκειμένου να ενημερωθεί το νέο μητρώο.

Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, επαναφέρετε το αρχικό μητρώο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε γραμμή εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πατώντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείο System.dat, εάν σας ζητηθεί.

 3. Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείο System.dat, εάν σας ζητηθεί. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Το CD-ROM των Windows 95 περιλαμβάνει εργαλεία για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων συστήματος καθώς και του μητρώου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
139437 Βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσας αποκατάστασης των Windows 95 (Windows 95 Emergency Recovery Utility)
135120 Εργαλείο "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας παραμέτρων" (Configuration Backup) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου

Τι πρέπει να κάνετε αν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταταιΕάν τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν επιλύσουν το ζήτημα, το ζήτημα ενδέχεται να σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ελαττωματικό υλικό.
 • Ο υπολογιστής χρειάζεται έναν ειδικό διακόπτη υπολογιστή για το αρχείο Himem.sys.
 • Οι ρυθμίσεις CMOS ενδέχεται να χρειάζονται αλλαγή (για παράδειγμα, να απενεργοποιηθεί η σκιώδης RAM).
 • Το BIOS του συστήματος ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση για να είναι συμβατό με τα Windows 95.
 • Ενδέχεται να υπάρχει ιός.
 • Η αναβάθμιση μιας προηγούμενης εγκατάστασης των Windows μπορεί να μην ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Για να εξακριβώσετε αν τα Windows 95 είναι συμβατά με τις τρέχουσες παραμέτρους συστήματος, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα Windows 95 σε έναν καθαρό κατάλογο.

Εάν διαθέτετε επαρκή ελεύθερο χώρο στο δίσκο, εγκαταστήστε τα Windows 95 σε έναν κενό φάκελο (όπως ο φάκελος Win95). Για πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της παραπάνω ενέργειας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
142096 Τρόπος επανεγκατάστασης των Windows 95 σε νέο φάκελο
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης για τα Windows 95 και για μηνύματα λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
136337 Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης για τα Windows 95 και μηνύματα λάθους
Εάν το ζήτημα επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, η προηγούμενη εγκατάσταση ενδέχεται να περιλάμβανε στοιχεία που δεν ήταν συμβατά με τα Windows 95.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 243039 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 16:07:26 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbtshoot win95 διένεξη εκκίνηση καθαρή καταστροφή λειτουργία μητρώου οδήγησης οθόνης πραγματική προγράμματα προσαρμογέας φόρτωση KB243039
Σχόλια