Εργαλεία των Windows 2000 Terminal Services Session διαχείρισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:243202
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία γραμμής εντολών στο Windows 2000 Terminal Services, για να διαχειριστείτε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα εργαλεία Tscon.exe, Tsdiscon.exe, Tsshutdn.exe, Tskill.exe και Rwinsta.exe και το σκοπό που εξυπηρετούν στη διαχείριση ενός υπολογιστή με Windows 2000 Terminal Server.
Περισσότερες πληροφορίες

TSCON.exe

TSCON.exe επισυνάπτει μια περίοδο λειτουργίας χρήστη σε περίοδο λειτουργίας Terminal Server συνδεθεί προηγουμένως.

Σύνταξη για Tscon.exe:
TSCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/DEST:sessionname]    [/PASSWORD:pw] [/V] sessionid     The ID of the session. sessionname    The name of the session. /SERVER:servername The name of the Terminal Server to connect to (default is current). /DEST:sessionname Connect the session to destination sessionname. /PASSWORD:pw    Password of user owning identified session. /v         Displays information about the actions performed. Example: tscon 3 /server:cprsrv02 /dest:rdp-tcp#3 /password:* /v				

Tsdiscon.exe

Tsdiscon.exe αποσυνδέει μια ενεργή περίοδο λειτουργίας Terminal Server.

Σύνταξη για Tsdiscon.exe:
TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V] sessionid      The ID of the session. sessionname     The name of the session. /SERVER:servername Specifies the Terminal Server (default is current). /v         Displays information about the actions performed. Example: tsdiscon 3 /server:cprsrv02 /v				

TSShutdn.exe

TSShutdn.exe τερματίζεται Terminal Server με ελεγχόμενο τρόπο.

Σύνταξη για Tsshutdn.exe:
TSSHUTDN [wait_time] [/SERVER:servername] [/REBOOT] [/POWERDOWN]     [/DELAY:logoffdelay] [/V] wait_time      Seconds to wait after user notification before           terminating all user sessions (default is 60). /SERVER:servername The server to shut down (default is current). /REBOOT       Reboot the server after user sessions are terminated. /POWERDOWN     The server prepares for powering off. /DELAY:logoffdelay Seconds to wait after logging off all connected           sessions (default is 30). /v         Display information about actions being performed. Example: tsshutdn 60 /server:cprsrv02 /reboot /delay:30 /v				

Tskill.exe

Tskill.exe τελειώνει μια ενεργή διαδικασία ή/και διεργασίες στον επιλεγμένο διακομιστή.

Σύνταξη για Tskill.exe:
TSKILL processid | processname [/SERVER:servername] [/ID:sessionid | /A] [/V] processid      Process ID for the process to be terminated. processname     Process name to be terminated. /SERVER:servername Server containing processID (default is current).             /ID or /A must be specified when using processname             and /SERVER /ID:sessionid    End process running under the specified session. /a         End process running under all sessions. /v         Display information about actions being performed. Example: tskill 172 /server:cprsrv02 /id:3 /v				

Rwinsta.exe

Rwinsta.exe επαναφέρει την περίοδο λειτουργίας του υποσυστήματος υλικού και λογισμικού αρχικές γνωστές τιμές.

Σύνταξη για Rwinsta.exe:
RESET SESSION {sessionname | sessionid} [/SERVER:servername] [/V] sessionname     Identifies the session with name sessionname. sessionid      Identifies the session with ID sessionid. /SERVER:servername The server containing the session (default is current). /v         Display additional information. Example: rwinsta 3 /server:cprsrv02 /v				

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 243202 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 16:08:57 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB243202 KbMtel
Σχόλια