Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση για το Βοηθό εισόδου του ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2433327
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτό το άρθρο μόνο με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Microsoft Online υπηρεσίες είσοδος Βοηθού του για να βοηθήσει στον έλεγχο ταυτότητας στην υπηρεσία Active Directory (Azure AD) Azure.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του εντοπισμού για το Βοηθό εισόδου του ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft. Τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε το Βοηθό εισόδου σε περιβάλλον Microsoft Office 365.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σημαντικό Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Εάν τροποποιήσετε το μητρώο με εσφαλμένο τρόπο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Πριν το τροποποιήσετε, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για επαναφορά του μητρώου σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Ενεργοποίηση ο εντοπισμός σφαλμάτων για το Βοηθό εισόδου σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft

Για να ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων για το Βοηθό εισόδου σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad), αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα νέο αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως Enable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760
 2. Εκτελέστε το αρχείο Enable_SIA_Debug_Tracing.reg στον υπολογιστή που αντιμετωπίζει το ζήτημα με την ενημέρωση του μητρώου.
 3. Επανεκκινήστε την υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου (εάν είναι εγκατεστημένο).

  Σημείωση Η υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου απαιτείται να εγκατασταθεί μόνο σε συστήματα που είναι runningpre στο Office 2013 εκδόσεις του Office ή σε συστήματα που χρησιμοποιούν PowerShell για να συνδεθείτε με το Office 365. Εάν η υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου δεν είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας, μεταβείτε στο βήμα 4.

  Για να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου, κάντε ένα από τα εξής:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος Services.msc στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επανεκκίνηση.
  • Ανοίξτε μια γραμμή εντολών διαχείρισης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές (πιέστε το πλήκτρο Enter έπειτα από κάθε εντολή):
   1. net stop msoidsvc
   2. net start msoidsvc
 4. Για να αναπαραγάγετε το ζήτημα υπόνοια ελέγχου ταυτότητας στον υπολογιστή στον οποίο είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση.
 5. Στη μονάδα δίσκου C, εντοπίστε τους φακέλους MSOTrace και MSOTraceLite. Αυτοί οι φάκελοι περιέχουν αρχεία ανίχνευσης. Τα ονόματα των αρχείων παρακολούθησης είναι με την εξής μορφή:
  msoidsvctrace {GUID} .txt
  Σημείωσηόταν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft Βοηθό εισόδου υπηρεσία εκτελείται, δεν είναι δυνατό να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την καταγραφή εντοπισμού σφαλμάτων, επειδή το αρχείο χρησιμοποιείται από μια διεργασία. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του την καταγραφή εντοπισμού σφαλμάτων που μπορείτε να μετακινήσετε σε άλλο φάκελο ή έναν άλλο υπολογιστή για αναθεώρηση.
 6. Εξετάστε τα αρχεία ανίχνευσης εντοπισμού σφαλμάτων για οποιαδήποτε εξαίρεση σχετικά μηνύματα.

Απενεργοποίηση της ανίχνευσης εντοπισμού σφαλμάτων για το Βοηθό εισόδου σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft

Για να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση εντοπισμού σφαλμάτων για το Βοηθό εισόδου σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το Σημειωματάριο, αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα νέο αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως Disable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000
 2. Εκτελέστε το αρχείο Disable_SIA_Debug_Tracing.reg στον υπολογιστή που αντιμετωπίζει το ζήτημα με την ενημέρωση του μητρώου.
 3. Επανεκκινήστε την υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου (εάν είναι εγκατεστημένο).

  Σημείωση Η υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου απαιτείται να εγκατασταθεί μόνο σε συστήματα που έχουν εκδόσεις 2013 runningpre Office των Officeor σε συστήματα που χρησιμοποιούν PowerShell για να συνδεθείτε με το Office 365. Εάν η υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου δεν είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας, παραλείψτε αυτό το βήμα.

  Για να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Microsoft Online Services Βοηθό εισόδου, κάντε ένα από τα εξής::
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τύπος Services.msc στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Microsoft Online υπηρεσίες είσοδος Βοηθού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή επανεκκίνηση.
  • Ανοίξτε μια γραμμή εντολών διαχείρισης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές (πιέστε το πλήκτρο Enter έπειτα από κάθε εντολή):
   1. net stop msoidsvc 
   2. net start msoidsvc

Ανάλυση των αρχείων καταγραφής

Θέσεις αρχείων καταγραφής εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα στοιχεία της καταχώρησης μητρώου φάκελο που αναφέρεται παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο καταγραφής βρίσκεται στο φάκελο C:\MSOTrace ή C:\MSOTraceLite, ανάλογα με την εφαρμογή που πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας.

ΑΝΑΦΟΡΈΣ
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web ή το Φόρουμ Azure υπηρεσίας καταλόγου Active Directory τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2433327 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/19/2016 23:45:00 - Αναθεώρηση: 27.0

Microsoft Azure Cloud Services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2433327 KbMtel
Σχόλια