Λαμβάνετε μήνυμα λάθους σε ένα πρόγραμμα που αλληλεπιδρά με το Word 2000 όταν το Norton AntiVirus ή το SystemWorks είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR243579
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε ένα από τα προγράμματα του Microsoft Office που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου και χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα που απαιτεί τις λειτουργίες του Microsoft Word, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν προσπαθήσετε να εισαγάγετε ένα αντικείμενο εγγράφου του Microsoft Word στο πρόγραμμα, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
  To Microsoft εφαρμογή δεν είναι σε θέση να εκκινήσει την εφαρμογή που απαιτείται για το άνοιγμα αυτού του αντικειμένου. Παρουσιάστηκε σφάλμα και η δυνατότητα αυτή δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Θέλετε να επιδιορθώσετε αυτήν τη δυνατότητα τώρα;

  (Microsoft application can't start the application required to open this object. An error occurred and this feature is no longer functioning properly. Would you like to repair this feature now?)
  Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No) στο μήνυμα λάθους, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εφαρμογής προέλευσης για αυτό το αντικείμενο.

  (Cannot start the source application for this object.)
  -ή-
  Αποτυχία δημιουργίας αρχείου. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι καταχωρημένη στο μητρώο του συστήματος.

  (Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry.)
 • Όταν επιχειρείτε να επεξεργαστείτε κείμενο στο Microsoft Publisher, χρησιμοποιώντας την εντολή Επεξεργασία κειμένου με το Microsoft Word (Edit Story in Microsoft Word), ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα λάθους:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα επεξεργασίας κειμένου του Word. To Microsoft Word ενδέχεται να είναι απασχολημένο ή να μην υπάρχει αρκετή μνήμη. Περιμένετε μέχρι το Microsoft Word να ολοκληρώσει την ενέργεια αυτή. Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, προσπαθήστε να αποδεσμεύσετε μνήμη, αποθηκεύοντας την εργασία σας και κλείνοντας τα άλλα προγράμματα, και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.

  (A Word Story Editing error occurred. Microsoft Word may be busy, or there may not be enough memory. Wait a moment for Microsoft Word to finish. If this doesn't correct the problem, try making more memory available by saving your work and closing other programs; then try again.)
 • Εάν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε Αυτοματισμό για να ελέγξετε το Word με τη λειτουργία CreateObject, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν επιχειρείτε να εκτελέσετε τον κώδικα:
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '2147417846 (8001010a) Σφάλμα αυτοματισμού

  (Run-time error '2147417846 (8001010a) Automation error.)
  Σημείωση Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε συγχώνευση αλληλογραφίας από τη Microsoft Access, ενδέχεται να λάβετε το εξής μήνυμα λάθους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  246018 Παρουσιάζεται σφάλμα αυτοματισμού 8001010A κατά τον αυτοματισμό του Word 2000
 • Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε συγχώνευση αλληλογραφίας από το Microsoft Outlook, λαμβάνετε το εξής μήνυμα λάθους.
  Το πρόγραμμα για το συνημμένο είτε δεν έχει εγκατασταθεί σωστά είτε έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί. Εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα στο οποίο δημιουργήθηκε το συνημμένο.

  (The program for the attachment may not have been installed properly or may have been moved or deleted. Reinstall the program in which the attachment was created.)
 • Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αρχείο, το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση (Save), Αποθήκευση ως (Save As) ή Εκτύπωση (Print) ενδέχεται να εμφανιστεί πίσω από το πρόγραμμα του Office.
 • Κατά την εκκίνηση του Microsoft Word, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Βιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης visual c++.
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης:
  winword.exe r6025 pure virtual function call

  (visual c++ run time library.
  Run time error:
  winword.exe r6025 pure virtual function call)
 • Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση σε Microsoft PowerPoint, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το PowerPoint αντιμετώπισε ένα σφάλμα το οποίο δεν είναι δυνατό να διορθωθεί. Πρέπει να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις, να κλείσετε το PowerPoint και στη συνέχεια να το ξεκινήσετε πάλι.

  (PowerPoint found an error that it can't correct.You should save presentations, exit, and then restart PowerPoint.)
 • Στο Microsoft Word, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Προηγούμενη σελίδα (Page Up) ή Επόμενη σελίδα (Page Down) στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης, το Word δεν μεταβαίνει στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.
 • Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Δημιουργία επιστολής για την επαφή (New Letter to Contact) στο Outlook, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του "Οδηγού επιστολής" του Word.

  (Unable to start the Word letter wizard)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκύψει, εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κάποιο από τα ακόλουθα προϊόντα.

 • Norton AntiVirus 2000
 • Norton AntiVirus 2001
 • Norton AntiVirus 2002
 • Norton SystemWorks 2000
 • Norton SystemWorks 2001
 • Norton SystemWorks 2002
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του Norton AntiVirus για το Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
329820 Τρόπος χρήσης των προγραμμάτων του Office με την προσθήκη του Norton AntiVirus για το Office


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Norton AntiVirus ή Norton SystemWorks, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Symantec Corporation, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
άμεση αλληλογραφία "κολλάει" ανταπόκριση outlook excel Norton SystemWorks 3.0 "Requesting Virus Scan..." XL20 XL2000 WD2002 WD2000 Visual C++ FoxPro χάνει την εστίαση μενού άνοιγμα αρχείου παράθυρο διαλόγου εκτύπωση OFF2000 OL2000 PUB2000 PRJ2000 εκτύπωση PPT2000 officeaviss
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 243579 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 16:15:47 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Binder 2000, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbvirus kberrmsg kbtshoot kbdta kbpending kbprb KB243579
Σχόλια