Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη που περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα στο Office 365: "όνομα χρήστη δεν είναι έγκυρο"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2439357
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη που περιέχει έναν ειδικό χαρακτήρα στο Microsoft Office 365, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Εντός της πύλης του Office 365

Μη έγκυρο όνομα χρήστη
Επιτρέπονται μόνο γράμματα και αριθμούς. Χωρίς κενά.

Στο Microsoft Azure μονάδα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για Windows PowerShell

Νέα MsolUser: Μη έγκυρη τιμή για την παράμετρο. Το όνομα παραμέτρου: UserPrincipalName.
Στη γραμμή: 1 χαρακτήρας: 13

Στο Exchange Online Windows PowerShell

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα Windows Live κατά την προετοιμασία για την "user+invalid_characters@contoso.com". Το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες.


ΑΙΤΙΑ
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, επειδή ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται στα ονόματα χρήστη που δημιουργείτε με το Office 365. Αυτοί οι ειδικοί χαρακτήρες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις εξής:
 • Περισπωμένη (~)
 • Θαυμαστικό (!)
 • Σύμβολο (@)
 • Το σύμβολο αριθμού (#)
 • Σύμβολο δολαρίου ($)
 • Τοις εκατό (%)
 • Σιρκουμφλέξ (^)
 • Εμπορικό "και" (&)
 • Αστερίσκος (*)
 • Παρενθέσεις (())
 • Παύλα (-)
 • Σύμβολο συν (+)
 • Σύμβολο ίσον (=)
 • Αγκύλες ([])
 • Άγκιστρα ({})
 • Ανάστροφη κάθετο (\)
 • Κάθετος (/)
 • Σύμβολο διοχέτευσης (|)
 • Ελληνικό ερωτηματικό (;)
 • Άνω και κάτω τελεία (:)
 • Εισαγωγικά ('')
 • Γωνιακές αγκύλες (<>)
 • Αγγλικό ερωτηματικό (?)
 • Κόμμα ()

Ωστόσο, σε περίπτωση ανάγκης:
 • Μια τελεία (.) ή μια παύλα (-) επιτρέπεται οπουδήποτε στο όνομα χρήστη, εκτός από το στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος.
 • Ένας χαρακτήρας υπογράμμισης (_) επιτρέπεται οπουδήποτε στο όνομα χρήστη. Σε αυτές περιλαμβάνονται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος.
ΛΎΣΗ
Όταν δημιουργείτε έναν νέο χρήστη στο Office 365, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε κανένα από τους ειδικούς χαρακτήρες που παρατίθενται στην ενότητα "Αιτία".

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 .

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2439357 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/14/2014 09:19:00 - Αναθεώρηση: 14.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2439357 KbMtel
Σχόλια