Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Word: "Το αρχείο περιέχει στοιχεία προσαρμοσμένης XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word."

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Προσπαθείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Microsoft Office Word 2007, στο Microsoft Word 2010 ή στο Microsoft Word 2013 που χρησιμοποιεί μία από τις ακόλουθες μορφές αρχείων:
 • Έγγραφο του Word (.DOCX)
 • Έγγραφο του Word με ενεργοποίηση μακροεντολών (.DOCM)
 • Πρότυπο του Word (.DOTX)
 • Πρότυπο του Word με ενεργοποίηση μακροεντολών (.DOCM)
 • Έγγραφο XML του Word (.XML)
 • Έγγραφο XML του Word 2003 (.XML)
Κατά το άνοιγμα εγγράφου στο Word 2007, στο Word 2010 ή στο Word 2013, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Το αρχείο περιέχει στοιχεία προσαρμοσμένης XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word. Εάν αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο, θα καταργηθούν οριστικά αυτά τα στοιχεία προσαρμοσμένης XML.

Στη συνέχεια, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, δεν εμφανίζονται τα στοιχεία προσαρμοσμένης XML.

Σημείωση Στο Microsoft Word 2013 εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος για τις ακόλουθες μορφές αρχείων, πέρα από τις μορφές αρχείων που αναφέρθηκαν προηγουμένως:
 • Έγγραφο του Word 97-2003 (.DOC)
 • Ιστοσελίδες του Word (.HTML)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.RTF)
Περισσότερες πληροφορίες
Στις εκδόσεις του Word που διανέμονται από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου 2010 δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της σήμανσης προσαρμοσμένης XML που ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε αρχεία .DOCX, .DOCM, .DOTX, .DOTM ή .XML. Οι νέες εκδόσεις του Word 2007, του Word 2010 και του Word 2013 έχουν ακόμη τη δυνατότητα να ανοίξουν αυτά τα αρχεία, αλλά καταργείται οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML.

Η σήμανση προσαρμοσμένης XML σε ένα έγγραφο Word εμφανίζεται με ροζ (προεπιλεγμένο χρώμα) ονόματα ετικετών που περιβάλλουν το κείμενο σε ένα έγγραφο:Η κατάργηση της σήμανσης προσαρμοσμένης XML είναι αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών της 22ας Δεκεμβρίου του 2009. Γενικά, οι πελάτες που αγοράζουν ή στους οποίους παραχωρείται άδεια χρήσης του Word 2007, του Word 2010 ή του Word 2013 από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου του 2010, για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περιφέρειές της οφείλουν να χρησιμοποιούν ενημερωμένο λογισμικό που δεν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη υλοποίηση ετικετών προσαρμοσμένης XML.

Οι παρακάτω δυνατότητες του Word δεν επηρεάζονται από την ενημέρωση.
 • Δεν επηρεάζονται τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου αποτελούν μια συνηθισμένη μέθοδο δόμησης του περιεχόμενο του εγγράφου και αντιστοίχισης περιεχομένου στα τμήματα της προσαρμοσμένης XML.
 • Δεν επηρεάζονται τα ανοιχτά πρότυπα XML (όλες οι εκδόσεις ECMA και ISO).
 • Δεν επηρεάζεται η σήμανση προσαρμοσμένης XML που είναι αποθηκευμένη στα αρχεία εγγράφου του Word 97-2003 (.DOC).
 • Δεν επηρεάζονται η κορδέλα XML και η επεκτασιμότητα της κορδέλας.
 • Δεν επηρεάζονται τα τμήματα προσαρμοσμένης XML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα προσαρμοσμένης XML, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Δεν επηρεάζεται το μοντέλο αντικειμένου του Word. Ωστόσο, ορισμένες μέθοδοι μοντέλου αντικειμένου που σχετίζονται με τη σήμανση προσαρμοσμένης XML ενδέχεται να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα.
  • Η μέθοδος TransformDocument θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML θα καταργηθεί στα αποτελέσματα της μετατροπής.
  • Η μέθοδος InsertXML θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά θα καταργηθεί οποιαδήποτε σήμανση προσαρμοσμένης XML πριν από την εισαγωγή του περιεχομένου.


Σημείωση Εάν είστε προγραμματιστής μιας επίλυσης που χρησιμοποιεί σήμανση προσαρμοσμένης XML, λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμη υποστήριξη για τη σήμανση προσαρμοσμένης XML. Πολλά από τα σενάρια που εφαρμόζονται με τη χρήση σήμανσης προσαρμοσμένης XML μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών, όπως στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, πεδία φόρμας και σελιδοδείκτες, που είναι διαθέσιμες στο Word 2007, στο Word 2010 και στο Word 2013. Για παράδειγμα, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα, τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου (πέρα από τις υπόλοιπες τεχνολογίες όπως οι σελιδοδείκτες) δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν δομημένα έγγραφα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση αυθαίρετων τιμών στο δομημένο περιεχόμενο. Αυτές οι αυθαίρετες τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση εννοιολογικού περιεχομένου σε τμήματα του περιεχομένου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου, επισκεφτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες της Microsoft:
Αναφορές
978951 Περιγραφή της ενημέρωσης του Word 2003 και του Word 2007 του Ιανουαρίου 2010.
2445060 Η αντιστοίχιση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2010
2761189 Η σήμανση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2013
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2445062 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/15/2013 16:57:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013

 • KB2445062
Σχόλια
&t=">