Περιγραφή της Ενημέρωσης 14.0.1 του Microsoft Office για Mac 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS10-087. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Office για Mac 2011. Για να προβάλετε το ολοκληρωμένο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Λεπτομέρειες ενημέρωσης
Αυτή η ενημέρωση περιέχει βελτιώσεις στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και τις επιδόσεις. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν επιλύσεις για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με κακόβουλο κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση

Η Ενημέρωση 14.0.1 του Office 2011 για Mac 2011 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2011 για Mac

 • Το Office για Mac περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες 

  Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες του Office για Mac για τη σύνδεση με διακομιστές του Microsoft Office SharePoint. Ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες μεταδίδει τα διαπιστευτήρια χρήστη μέσω φορμών HTML που συμπληρώνουν οι χρήστες. Ένα διακριτικό το οποίο περιλαμβάνει τα διαπιστευτήρια του χρήστη για τον διακομιστή αποθηκεύεται στο Office για Mac σαν cookie. Το cookie μπορεί, επίσης, να αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης cookie των συστημάτων Keychain και Safari αν ο χρήστης επιλέξει Απομνημόνευση κωδικού (Remember Password) ή κάποια παρόμοια επιλογή στη φόρμα HTML. 
 • Μπορεί να γίνει επεξεργασία των εικόνων που αντιγράφονται από κάποια εφαρμογή του Office για Mac πίσω στο ChemDraw 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το κλείδωμα των εικόνων από τις εφαρμογές του Office για Mac αφού αντιγραφούν από κάποια εφαρμογή του Office πίσω στο ChemDraw, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μορίων.  

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel για Mac 2011

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα που προκαλεί τη διακοπή της λειτουργίας ή καμιά φορά τον απροσδόκητο τερματισμό του Excel όταν είναι ενεργοποιημένη κάποια μακροεντολή. 
 • Τα κελιά που υπολογίζονται στο Excel ενημερώνονται όταν γίνονται αναθεωρήσεις σε σχετικά δεδομένα 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα το οποίο καμιά φορά αποτρέπει την αυτόματη ενημέρωση των κελιών που υπολογίζονται στο Excel μετά από κάποια αλλαγή που σχετίζεται με τα δεδομένα μέχρις ότου να τοποθετηθεί ο δείκτης στο κελί υπολογισμού.  
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείται η μακροεντολή FORMAT

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί τη δημιουργία εσφαλμένων αποτελεσμάτων από το Excel όταν γίνεται χρήση της μακροεντολής FORMAT. 

Βελτιώσεις για το Microsoft Word για Mac 2011

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται με τη δημιουργία εξισώσεων

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα που προκαλεί τη διακοπή της λειτουργίας ή καμιά φορά τον απροσδόκητο τερματισμό του Word όταν καμιά φορά δημιουργείτε μια εξίσωση.  Συγκεκριμένα, το ζήτημα προκύπτει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στα κουμπιά Μετατροπή επιλογής σε επαγγελματική (Convert selection to professional) ή Μετατροπή επιλογής σε γραμμική (Convert selection to linear) στην καρτέλα Εργαλεία εξίσωσης (Equation Tools) για να μετατρέψετε τη μορφή της εξίσωσης σε μονοδιάστατη για εύκολη επεξεργασία ή δυσδιάστατη για προβολή επαγγελματικού επιπέδου. 

Βελτιώσεις για το Microsoft PowerPoint για Mac 2011

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται κατά την προβολή παρουσίασης

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ζητήματα που προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας ή το απροσδόκητο κλείσιμο του PowerPoint μερικές φορές κατά τη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης. 
 • Η συμβατότητα με το PowerPoint 2007 και το PowerPoint 2010 βελτιώνεται  

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ζητήματα τα οποία αποτρέπουν τη σωστή εμφάνιση αριθμημένων λιστών στο PowerPoint 2007 και στο PowerPoint 2010 όταν η προβολή της παρουσίασης γίνεται στο PowerPoint για Mac 2011. 

Βελτιώσεις για το Microsoft Outlook για Mac 2011

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν διαγράφετε μηνύματα από πολλούς λογαριασμούς IMAP 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα το οποίο προκαλεί τη διαγραφή ενός μόνο μηνύματος από το Outlook μετά την επιλογή και διαγραφή πολλών μηνυμάτων από διαφορετικούς λογαριασμού IMAP σε κάποιο ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων.
 • Διακόπτει τις υπηρεσίες συγχρονισμού όταν κάνετε εγκατάσταση μιας νέας ενημέρωσης

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ένα ζήτημα το οποίο σας αναγκάζει να εξέλθετε με μη αυτόματο τρόπο από τον Παράγοντα υπηρεσιών συγχρονισμού, εάν είναι ενεργοποιημένος, πριν από την εγκατάσταση μιας νέας ενημέρωσης.  
 • Οι κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται στο keychain μετά την εισαγωγή νέων λογαριασμών στο Outlook 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα το οποίο προκαλεί τη διαγραφή των κωδικών πρόσβασης από το keychain στο Outlook όταν γίνεται εισαγωγή νέων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.
 • Διατηρούνται οι εγγραφές λίστας αλληλογραφίας μετά από την εκ νέου δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει ένα ζήτημα προκαλεί τη διαγραφή όλων των κανόνων της λίστας αλληλογραφίας στο Oultook, μετά από την εκ νέου δημιουργία μιας βάσης δεδομένων.  
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται κατά την εισαγωγή ταυτοτήτων του Office 2008 στο Office 2011

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει κάποιο ζήτημα το οποίο προκαλεί τη διακοπή της διαδικασίας εισαγωγής στο Outlook όταν το Outlook εισαγάγει ταυτότητες οι οποίες περιλαμβάνουν μια κατηγορία με την ονομασία Χωρίς τίτλο (Untitled)
Προϋποθέσεις
Πριν από την εγκατάσταση της Ενημέρωσης 14.0.1 του Office 2011, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής εκτελεί Mac OS X v10.5.8 ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην εντολή About This Mac στο μενού Apple.

Τρόπος λήψης της ενημέρωσης

Το παρακάτω αρχείο είναι διαθέσιμο για χρήση από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Ενημέρωσης 14.0.1 του Microsoft Office για Mac.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Νοεμβρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων τα οποία προσθέτει ή τροποποιεί αυτή η ενημέρωση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερώσεων και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων (Show Files).

Σημειώσεις
 • Η Ενημέρωση 14.0.1 του Office 2011 είναι, επίσης, διαθέσιμη από την Αυτόματη Ενημέρωση της Microsoft. Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. 

  Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερώσεις (Check for Updates).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πόρους για το Office για Mac 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
OFF2011 MACOFF2011
Vlastnosti

ID článku: 2454823 - Poslední kontrola: 11/12/2010 13:58:00 - Revize: 2.0

Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac, Microsoft Office Communicator 2011 for Mac

 • kbqfe kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbsurveynew KB2454823
Váš názor