Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): 30 Δεκεμβρίου 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2458600
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 ζητήματα που επιδιορθώνονται στο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης που κυκλοφόρησε στις 30 Δεκεμβρίου 2010.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης.
 • Τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • Αν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του.
 • Αν το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης.
 • Αν πρέπει να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.
 • Τα αρχεία που περιέχει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων.
Γνωστό ζήτημα

Μετά την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων σε αυτό το άρθρο, η εργασία ανάπτυξης περιεχομένου εισαγωγής εισέρχεται σε κατάσταση συνεχούς επανάληψης και δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Συγκεκριμένα, αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Η βιβλιοθήκη σελίδων έχει έναν τύπο περιεχομένου που περιέχει ένα πεδίο υπολογισμού.
 • Το πεδίο υπολογισμού που χρησιμοποιείται στον τύπο είχε αναπτυχθεί προηγουμένως.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ζητήματα που διορθώνει αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Μια σταδιακή αναζήτηση περιττές προκύπτει στο Windows SharePoint Services (WSS) 3.0, όταν καταργείτε ένα χρήστη από την ομάδα WSS.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συμπλέγματος WSS 3.0, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας SQL. Όταν αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας SQL, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά το σύμπλεγμα του SharePoint.
 • Μπορείτε να εκτελέσετε μια επιτυχή ανάπτυξης περιεχομένου από μια τοποθεσία WSS 3.0 σε άλλη τοποθεσία WSS 3.0. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στήλης ενός τύπου περιεχομένου στη λίστα WSS προέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την εκτέλεση της ανάπτυξης περιεχομένου, τις ρυθμίσεις στήλης δεν ενημερώνεται σωστά.

  ΣημείωσηΑυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε τοStsadmεντολή Εκτέλεση εξαγωγής και μια λειτουργία εισαγωγής.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη κειμένου που περιέχει ένα έγκυρο τύπο Ιταλικά σε ένα έγγραφο ή μια λίστα σε τοποθεσία SharePoint 2007. Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλήρη ή μια βηματική ανάπτυξης περιεχομένου. Στην περίπτωση αυτή, όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια πλήρη ή ξανά, μια τμηματική ανάπτυξης περιεχομένου λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα εξαίρεσης:

  Microsoft.SharePoint.SPException: La τύπου contiene un errore di sintassi o θ μη supportata.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα σε τοποθεσία SharePoint 2007.
  • Μπορείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία εξαγωγής για τη λίστα στην τοποθεσία.
  • Μπορείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία εισαγωγής της λίστας στην τοποθεσία.
  Σε αυτό το σενάριο, ο χρόνος δημιουργίας της λίστας αντικαθίσταται από τη στιγμή της εισαγωγής.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Δημιουργήστε ένα στοιχείο και στη συνέχεια να προσθέσετε ένα συνημμένο σε λίστα κάτω από μια συλλογή μη ριζική τοποθεσία SharePoint 2007.
  • Μπορείτε να εκτελέσετε μια ανάπτυξης περιεχομένου από τη συλλογή τοποθεσιών μη ριζικό άλλη συλλογή τοποθεσιών δεν είναι ρίζα.
  • Μπορείτε να διαγράψετε το συνημμένο από το στοιχείο της λίστας, κάτω από τη συλλογή τοποθεσιών προέλευσης.
  • Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την ανάπτυξη περιεχομένου.
  Σε αυτό το σενάριο, το συνημμένο δεν διαγράφεται από το στοιχείο της λίστας, κάτω από τη συλλογή τοποθεσιών προορισμού.

 • Κατά την εκτέλεση μετεγκατάστασης περιεχομένου βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τοStsadm –o mergecontentdbsδεν γίνεται μετεγκατάσταση της εντολής στο WSS 3.0, τα δεδομένα ελέγχου της αρχικής βάσης δεδομένων περιεχομένου στη βάση δεδομένων προορισμού.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τομείς, υπάρχει για ένα διακομιστή του SharePoint 2007 και μία άλλη για ένα διακομιστή SQL. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή του SharePoint με τον SQL server χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας SQL. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία μετεγκατάστασης χρήστη χρησιμοποιώντας τοStsadm -o migrateuserεντολή στο διακομιστή του SharePoint, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με βάση δεδομένων. Πληροφορίες σύνδεσης βάσης δεδομένων και βεβαιωθείτε ότι εκτελείται ο διακομιστής βάσης δεδομένων.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα σε τοποθεσία SharePoint 2007.
  • Μπορείτε να επισυνάψετε μια ροή εργασίας στη λίστα.
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο στη λίστα για να ενεργοποιήσετε τη ροή εργασίας.
  Σε αυτό το σενάριο, το σωστό του χρήστη στο πεδίο χρήστη δεν εμφανίζεται ούτε αντικαθίστανται από άλλα στοιχεία.

  ΣημείωσηΑυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την εφαρμογή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων που περιγράφεται στο άρθρο Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) 970946.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες από 100 ομάδες μιας τοποθεσίας SharePoint 2007. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναπτύξετε το περιεχόμενο από αυτήν την τοποθεσία σε μια άλλη τοποθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος σελιδοποίησης δεν εμφανίζονται σωστά στην τοποθεσία προορισμού. Ωστόσο, οι ομάδες εισάγονται με επιτυχία στην τοποθεσία προορισμού.

  ΣημείωσηΑυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε τοStsadmεντολή Εκτέλεση εξαγωγής και μια λειτουργία εισαγωγής.

 • Διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων SharePoint 2007. Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις σε αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Δεν επιτρέπεται Η πρόσβαση

 • Ενεργοποίηση έγκρισης περιεχομένου σε μια λίστα σε μια τοποθεσία κοινής χρήσης σημείο 2007. Μπορείτε να ορίσετε τοΚάποιος άλλος χρήστης αλλάζει ένα στοιχείο που δημιουργήθηκε από εμέναειδοποιήσεις. Ωστόσο, δεν λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν άλλοι χρήστες αλλάζει ένα στοιχείο στη λίστα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης, για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

ΣημείωσηΕάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτείται η αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνήθεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣημείωσηΗ φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 εγκατεστημένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
949583Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για τα προϊόντα διακομιστή του Office 2007

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο της επείγουσας επιδιόρθωσης, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να επιλύσετε το ζήτημα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον ακόλουθο πίνακα. Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, την ημερομηνία μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα με το στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.


64-bit

Λήψη πληροφοριών για

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
WSS-kb2458600-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6550.500218,250,09616-Δεκ-201021: 41x 86

Πληροφορίες αρχείου .msp Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
STS-x-none.mspΔεν υπάρχει17,631,23217-Δεκ-201000: 13Δεν υπάρχει

STS-x-none.msp πληροφορίες

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Αυγ-201002: 31x 64
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6550.5000628,63219-Nov-201017: 13x 86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-Δεκ-201015: 33Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-Δεκ-201015: 33x 86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6550.5000128,88819-Nov-201017: 13Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6550.50001,565,05617-Nov-201021: 10Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619-Nov-201017: 13x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002-Φεβ-201017: 46Δεν υπάρχει
Mssdmn.exe12.0.6539.5000797,04008-Jun-201015: 58Δεν υπάρχει
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,31208-Jun-201015: 58Δεν υπάρχει
Mssph.dll12.0.6548.50001,957,71207-Οκτ-201014: 16Δεν υπάρχει
Mssrch.dll12.0.6548.50004,761,93607-Οκτ-201014: 16Δεν υπάρχει
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Jun-200906: 48Δεν υπάρχει
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216-Μαρ-201020: 57Δεν υπάρχει
Offparser.dll12.0.6550.50001,761,17619-Nov-201017: 13x 64
Onetutil.dll12.0.6550.50023,385,20814-Δεκ-201014: 58x 64
Owssvr.dll12.0.6550.50025,163,89614-Δεκ-201015: 33Δεν υπάρχει
Owstimer.exe12.0.6548.500089,45607-Οκτ-201013: 39Δεν υπάρχει
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Jun-200908: 01Δεν υπάρχει
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219-Nov-201017: 13x 86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-Σεπ-201014: 01x 86
Stswel.dll12.0.6550.50023,329,40014-Δεκ-201015: 33x 64
Tquery.dll12.0.6548.50004,783,95207-Οκτ-201014: 16Δεν υπάρχει
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-Aug-200900: 25Δεν υπάρχει

32-bit

Λήψη πληροφοριών για

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
WSS-kb2458600-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6550.500214,534,09616-Δεκ-201021: 41x 86

Πληροφορίες αρχείου .msp Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
STS-x-none.mspΔεν υπάρχει13,901,82417-Δεκ-201000: 16Δεν υπάρχει

STS-x-none.msp πληροφορίες

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνοςΠλατφόρμα
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Αυγ-201004: 22x 86
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6550.5000628,63219-Nov-201016: 59x 86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-Δεκ-201015: 46Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-Δεκ-201015: 46x 86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6550.5000128,88819-Nov-201016: 59Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6550.50001,463,16817-Nov-201020: 00Δεν υπάρχει
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619-Nov-201016: 59x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802-Φεβ-201018: 24Δεν υπάρχει
Mssdmn.exe12.0.6539.5000280,94408-Jun-201017: 49Δεν υπάρχει
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,05608-Jun-201017: 49Δεν υπάρχει
Mssph.dll12.0.6548.5000702,28807-Οκτ-201014: 13Δεν υπάρχει
Mssrch.dll12.0.6548.50002,066,25607-Οκτ-201014: 13Δεν υπάρχει
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Jun-200920: 59Δεν υπάρχει
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619-Μαρ-201018: 15Δεν υπάρχει
Offparser.dll12.0.6550.50001,133,97619-Nov-201016: 59x 86
Onetutil.dll12.0.6550.50021,980,28014-Δεκ-201015: 05x 86
Owssvr.dll12.0.6550.50023,024,76014-Δεκ-201015: 45Δεν υπάρχει
Owstimer.exe12.0.6548.500054,64007-Οκτ-201013: 50Δεν υπάρχει
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-200908: 27Δεν υπάρχει
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219-Nov-201016: 59x 86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-Σεπ-201014: 17x 86
Stswel.dll12.0.6550.50021,937,27214-Δεκ-201015: 46x 86
Tquery.dll12.0.6548.50002,357,58407-Οκτ-201014: 13Δεν υπάρχει
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-200916: 42Δεν υπάρχει

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2458600 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/25/2011 09:41:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbqfe kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2458600 KbMtel
Σχόλια
&t=">