Δεν γεφυρώνει ΑΚΕ και VoIP ήχου και μέρη δεν ακούγεται η μία την άλλη σε Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2460853
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Αφού ένας χρήστης καλεί σε ένα Skype για επαγγελματική Online(formerly Lync Online) διάσκεψη, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό πρόσβασης του διασκέψεις με ήχο παροχής (ΑΚΕ), ο χρήστης δεν ακούγεται άλλους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με το Skype για επαγγελματική ηλεκτρονική διάσκεψη μέσω των υπολογιστών τους, και το αντίστροφο.
ΛΎΣΗ
Άνοιγμα τομέα Ομοσπονδία απαιτείται για Skype για επαγγελματικές ηλεκτρονικές συσκέψεις που αφορούν κράτους ΑΚΕ. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κράτη ΑΚΕ, συμμετέχει το Skype για επαγγελματική ηλεκτρονική διάσκεψη ως ανώνυμος χρήστης. Εάν Ομοσπονδία τομέα δεν είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί τη ρύθμιση επιτρέπουν Ομοσπονδία με όλους τους τομείς εκτός από αυτές που μπορώ να αποκλείσω , ο ήχος δεν θα γέφυρα μεταξύ κρατών ΑΚΕ και το Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική φωνή μέσω IP (VoIP) οι χρήστες.

Σημείωση Η σύνδεση γέφυρας μεταξύ Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική και ένα isenabled ΑΚΕ, όταν ένας υπολογιστής-πελάτης Lync συμμετέχει στη διάσκεψη μέσω ήχου VOIP. Η επιλογή κλήση με σε και η σύνδεση δημόσιο εναλλασσόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) εισερχόμενων κλήσεων χρηστών σε δεν θα είναι δυνατή πριν τον πρώτο χρήστη Lync παρουσιαστή επιπέδου συνδέει την κλήση χρησιμοποιώντας το VOIP ήχου.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
 • Ορίστε το Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική επιλογή Ομοσπονδία τομέα στο theSkype για το Κέντρο διαχείρισης επιχειρηματικής για ναεπιτρέψετε την Ομοσπονδία με όλους τους τομείς εκτός από αυτές που μπορώ να αποκλείσω.
 • Κλείνει τη γραμμή και, στη συνέχεια, καλέσετε τη διάσκεψη ξανά για να βεβαιωθείτε ότι το Αναγνωριστικό της διάσκεψης σωστή εισάγεται.
 • Οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μέσω Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική πρέπει να επαληθεύσετε ότι οι συμμετέχοντες ΑΚΕ θα εμφανίζονται σε κατάλογο συμμετεχόντων και ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τον σωστό αριθμό.
 • Οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μέσω Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική πρέπει να επαληθεύσετε ότι έχουν μια σύνδεση δικτύου στερεά και ότι δεν λάβουν σφάλματα σχετικά με μειωμένες δικτύου ή ποιότητα ήχου.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός με χρέωση και το αριθμό χωρίς χρέωση καταχωρούνται χωρίς σημεία στίξης ή παρενθέσεις όταν έχει γίνει προμήθεια της εισερχόμενης κλήσης διάσκεψης για ένα Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Skype του οργανωτή της σύσκεψης για ηλεκτρονική επαγγελματική λογαριασμού και του λογαριασμού ΑΚΕ έχουν ρυθμιστεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός σας Office 365 βασίζεται στη Βόρεια Αμερική, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό ΑΚΕ που έχει ρυθμιστεί για τη Βόρεια Αμερική και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό ΑΚΕ που έχει ρυθμιστεί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΑΚΕ για να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί στην κατάλληλη περιοχή.
 • Σε ένα σενάριο υβριδική, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet PowerShell:
   Get-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true 
  Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχουν προστεθεί στους τομείς της ΑΚΕ ως επιτρεπόμενες τομέων σε διακομιστή Lync. Και τέλος, παρέχουν το εξωτερικό άκρο πλήρως προσδιορισμένο τομέα name(FQDN) προς τα κράτη ΑΚΕ ώστε να μπορούν να κάνουν το ίδιο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες αυτού του ζητήματος. Οι αιτίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική Ομοσπονδία τομέα δεν είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί τη ρύθμιση επιτρέπουν Ομοσπονδία με όλους τους τομείς εκτός από αυτές που μπορώ να αποκλείσω .
 • Κλήση σε χρήστες εισαγάγει διάσκεψη με εσφαλμένο αναγνωριστικό.
 • Κλήση σε χρήστες ακόμα στο στάδιο αναμονής για συμμετοχή, γιατί δεν Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική χρήστες έχουν μπει η κλήση VoIP.
 • Κλήση σε χρήστες έχουν μια κακή σύνδεση, η οποία επηρεάζει την ποιότητα ήχου.
 • Το Skype για κέντρο δεδομένων Online Business δεν μπορεί να φτάσει τα κράτη ΑΚΕ.
 • Ο αριθμός με χρέωση ή αριθμό χωρίς χρέωση πληκτρολογήθηκε εσφαλμένα κατά τη σύσταση εισερχόμενων κλήσεων διάσκεψης για ένα Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική.
 • Το Skype για ηλεκτρονική επαγγελματική οργανωτής χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό ΑΚΕ από μια διαφορετική περιοχή.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2460853 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/01/2015 15:46:00 - Αναθεώρηση: 17.0

Skype for Business Online

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m hybrid kbmt KB2460853 KbMtel
Σχόλια