Μη αυτόματη κατάργηση προγραμμάτων από τη λίστα της "Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων" (Add/Remove Programs)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR247501
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει την κατάργηση στοιχείων μη αυτόματο τρόπο από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), εάν το στοιχείο εμφανίζεται ακόμη και μετά την προσπάθεια κατάργησής του από τη λίστα της "Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων".
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Τα προγράμματα που είναι συμβατά με τα Windows ίσως να έχουν κάποιο πρόγραμμα ή δυνατότητα απεγκατάστασης. Το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove programs) παραθέτει σε λίστα όλα τα προγράμματα που είναι συμβατά με τα Windows και διαθέτουν πρόγραμμα ή δυνατότητα απεγκατάστασης. Πιθανόν να χρειαστεί να καταργήσετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα της "Προσθαφαίρεσης προγραμμάτων" με μη αυτόματο τρόπο, εάν απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα, αλλά το κλειδί μητρώου που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του ονόματος του προγράμματος δεν έχει καταργηθεί σωστά:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Αφού κάνετε κλικ στο κλειδί μητρώου Uninstall, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File) από το μενού Μητρώο (Registry).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File), κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας (Desktop) στο πλαίσιο Αποθήκευση σε (Save in), πληκτρολογήστε uninstall στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Κάθε κλειδί στο κλειδί μητρώου Uninstall αντιπροσωπεύει ένα πρόγραμμα το οποίο εμφανίζεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs). Για να προσδιορίσετε σε ποιο πρόγραμμα αντιστοιχεί κάθε κλειδί, κάντε κλικ στο κλειδί και, κατόπιν, προβάλετε τις ακόλουθες τιμές:
  DisplayName - τα δεδομένα τιμής για το κλειδί DisplayName είναι το όνομα που αναγράφεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs)

  -και-

  UninstallString - τα δεδομένα τιμής για το κλειδί UninstallString είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεγκατάσταση του προγράμματος
 6. Μετά τον προσδιορισμό του κλειδιού μητρώου που αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα που εξακολουθεί να βρίσκεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 7. Μετά τη διαγραφή του κλειδιού, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 8. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 9. Στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα, του οποίου καταργήσατε το κλειδί μητρώου, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
 10. Εάν η λίστα προγραμμάτων στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" δεν είναι σωστή, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο Uninstall.reg στην επιφάνεια εργασίας και να επαναφέρετε την αρχική λίστα προγραμμάτων στο μητρώο.
 11. Εάν η λίστα προγραμμάτων είναι σωστή, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Uninstall.reg στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
w98seusefaq w98usefaq winmil
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 247501 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/21/2007 13:18:43 - Αναθεώρηση: 3.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 95

 • kbdisplay kbfaq kbfaq kbhowto kbui KB247501
Σχόλια