Μήνυμα λάθους Works: Installer τερματίστηκε πρόωρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 247532
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα από τα προγράμματα που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Το Installer τερματίστηκε πρόωρα. (Installer terminated prematurely.)
Σφάλμα 1308
Σφάλμα 2263
Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του πακέτου εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρη εγκατάσταση πακέτο.
Οδηγός εγκατάστασης διακόπηκε.
Όταν κάνετε κλικOkΤο πρόγραμμα εγκατάστασης τερματίζεται.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί αν ταιριάζουν ή παλιά αρχεία συστήματος που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα Microsoft Windows 95 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για το Works 7 και το Works Suite 2002 και νεότερες εκδόσεις. Επομένως, εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows 95, αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για τις παλαιότερες εκδόσεις που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που εμφανίζονται. Μετά από κάθε βήμα, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το προϊόν. Εάν η εγκατάσταση είναι επιτυχής, μεταβείτε στο βήμα 7. Εάν η εγκατάσταση δεν είναι επιτυχής, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 1: Καθαρής εκκίνησης

Καθαρή εκκίνηση είναι λίγο διαφορετική για κάθε έκδοση των Windows. Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση παρακάτω, για να προβάλετε ένα άρθρο σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης του υπολογιστή σας.

Microsoft Windows 98

281965Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows 98

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

267288Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition

Microsoft Windows XP

310353Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP

Microsoft Windows 2000

281770Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για τα Windows 2000

Βήμα 2: Εγκατάσταση του DCOM

Μόνο υπολογιστές των Windows 95, εγκαταστήστε το DCOM για Windows 95. Για υπολογιστές των Windows 98, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση DCOM98.Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βήμα 3: Ενημερωμένη έκδοση Microsoft Internet Explorer

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer για την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βήμα 4: Εγκατάσταση του τελευταίου Service Pack

Στα Windows 95 ή Windows 98, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack για τα MDAC έκδοση 5.5. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:

Βήμα 5: Εγκατάσταση του τελευταίου Service Pack των Windows

Στα Windows Millennium Edition (Me), τα Windows 2000 ή Microsoft Windows XP, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο Windows Service pack.Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βήμα 6: Εγκατάσταση του προγράμματος

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, τοποθετήστε το CD και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βήμα 7: Επιστροφή σε κανονική εκκίνηση

Ανατρέξτε στο άρθρο καθαρής εκκίνησης που χρησιμοποιήσατε για την καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας για τα βήματα για να επιστρέψετε σε κανονική εκκίνηση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με θέματα εγκατάστασης του Works, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
242323Homepub και του Works: εσωτερικό σφάλμα... Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)
w_works works2k works2000 errmsg

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 247532 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 16:35:56 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Deluxe Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Standard Edition, Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001, Microsoft Encarta World English Dictionary 2001, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb kbsetup kbtshoot kbmt KB247532 KbMtel
Σχόλια