Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα για τον τερματισμό εφαρμογών στο Office for Mac

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αν δείτε μήνυμα "να κλείσετε τις ακόλουθες εφαρμογές" κατά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης για το Microsoft Office for Mac
, πατήστε Συνέχεια και μετά κλείστε τις εφαρμογές που αναφέρονται στο μήνυμα. Για να κλείσετε μια εφαρμογή. κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή μενού Apple και στη συνέχεια πατήστε Τερματισμός (Quit)<όνομα εφαρμογής> ή COMMAND Q. Μπορείτε επίσης να κλείσετε μια εφαρμογή αν υπάρχει το εικονίδιό της στο Dock πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο CONTROL, το εικονίδιο και τέλος Τερματισμός (Quit).

Πρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπηρεσίες συγχρονισμού (Sync Services) στο Outlook. Για να το κάνετε, εκκινήστε το Outlook, πατήστε διαδοχικά Outlook > Προτιμήσεις (Preferences) και επιλέξτε Υπηρεσίες συγχρονισμού (Sync Services) στην ενότητα Άλλο (Other). Αποεπιλέξτε όλα τα πλαίσια και στη συνέχεια κλείστε το Outlook.

Τώρα, θα πρέπει να μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση για το Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το μήνυμα για κλείσιμο εφαρμογών μπορεί επίσης να εμφανιστεί αν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Office for Mac. Πριν εγκαταστήσετε το Office, ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να κλείσετε τις εφαρμογές.


Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχει και άλλος τρόπος για να κλείσετε μια εφαρμογή. Στη γραμμή μενού Apple πατήστε Μετάβαση (Go) > Υπολογιστής (Computer), ανοίξτε το σκληρό δίσκο (το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Macintosh HD") και στη συνέχεια ανοίξτε διαδοχικά τα στοιχεία Εφαρμογές > Βοηθήματα > Παρακολούθηση δραστηριότητας. Εντοπίστε το όνομα της εφαρμογής, κάντε κλικ για να την επισημάνετε και στη συνέχεια επιλέξτε Τερματισμός διεργασίας (Quit Process).


Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από τις πιο κοινές εφαρμογές που μπορεί να αναφέρονται στο μήνυμα:
 • Microsoft Word for Mac
 • Microsoft PowerPoint for Mac
 • Microsoft Excel for Mac
 • Microsoft Entourage for Mac
 • Microsoft Outlook for Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Auto updater
 • Sync Services
 • Database Daemon
 • Sync Services Agent
error going away proceed crash upgrading SP1 Service Pack 1 one download
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2482074 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2014 14:51:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Word 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal KB2482074
Σχόλια
.windows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=c27045b6-10ae-4958-9a55-aa55c0788910%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=5386fcd8-0b6e-4189-aec0-857ee557dbb7&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=5a8b4725-3124-4cef-9618-d07b3c81752b">