Λίστα δεσμευμένων λέξεων στο Jet 4.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:248738
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου Microsoft Access 2002, ανατρέξτε στο θέμα321266.
Για Microsoft Access 97 ή παλαιότερη έκδοση αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα109312.
Περίληψη
Εκτελεί το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, ανάλογα με το αν καλείται από τη Microsoft Access, αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων, η Microsoft OLE DB για Microsoft Jet ή το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Access ODBC. Μπορεί να εκτελεστεί σε κατάσταση λειτουργίας ANSI ή μη-ANSI (παραδοσιακά) λειτουργία.

Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις λειτουργίας καταλήγει σε ελαφρά διαφορετικό σύνολο δεσμευμένων λέξεων. Έχει συνταχθεί σε μία κατάσταση λειτουργίας ερωτημάτων μπορεί να χρησιμοποιεί μια δεσμευμένη λέξη ως αναγνωριστικό και να αποτύχει σε άλλη κατάσταση λειτουργίας εξαιτίας αυτού.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα δεσμευμένων λέξεων, για να αποφύγετε όταν επιλέγετε τα ονόματα αναγνωριστικών.
Περισσότερες πληροφορίες

Δεσμευμένες λέξεις

Α
ABSOLUTE      ACTION       ADD         ADMINDBALL         ALLOCATE      ALPHANUMERIC    ALTERAND         ANY         ARE         ASASC         ASSERTION      AT         AUTHORIZATIONAUTOINCREMENT    AVG				
B
BAND        BEGIN        BETWEEN       BINARYBIT         BIT_LENGTH     BNOT        BORBOTH        BXOR        BY         BYTE				
C
CASCADE       CASCADED      CASE        CASTCATALOG       CHAR        CHARACTER      CHAR_LENGTHCHARACTER_LENGTH  CHECK        CLOSE        COALESCECOLLATE       COLLATION      COLUMN       COMMITCOMP        COMPRESSION     CONNECT       CONNECTIONCONSTRAINT     CONSTRAINTS     CONTAINER      CONTINUECONVERT       CORRESPONDING    COUNT        COUNTERCREATE       CREATEDB      CROSS        CURRENCYCURRENT       CURRENT_DATE    CURRENT_TIME    CURRENT_TIMESTAMPCURRENT_USER    CURSOR				
D
DATABASE      DATE        DATETIME      DAYDEALLOCATE     DEC         DECIMAL       DECLAREDEFAULT       DEFERRABLE     DEFERRED      DELETEDESC        DESCRIBE      DESCRIPTOR     DIAGNOSTICSDISALLOW      DISCONNECT     DISTINCT      DOMAINDOUBLE       DROP				
E
ELSE        END         END-EXEC      ESCAPEEXCEPT       EXCEPTION      EXCLUSIVECONNECT  EXECEXECUTE       EXISTS       EXTERNAL      EXTRACT				
F
FALSE        FETCH        FIRST        FLOATFLOAT4       FLOAT8       FOR         FOREIGNFOUND        FROM        FULL				
G
GENERAL       GET         GLOBAL       GOGOTO        GRANT        GROUP        GUID				
H
HAVING       HOUR				
ΜΟΥ
IDENTITY      IEEEDOUBLE     IEEESINGLE     IGNOREIMAGE        IMMEDIATE      IN         INDEXINDICATOR      INHERITABLE     INITIALLY      INNERINPUT        INSENSITIVE     INSERT       INTINTEGER       INTEGER1      INTEGER2      INTEGER4INTERSECT      INTERVAL      INTO        ISISOLATION				
J
JOIN				
K
KEY				
L
LANGUAGE      LAST        LEADING       LEFTLEVEL        LIKE        LOCAL        LOGICALLOGICAL1      LONG        LONGBINARY     LONGCHARLONGTEXT      LOWER				
M
MATCH        MAX         MEMO        MINMINUTE       MODULE       MONEY        MONTH				
N
NAMES        NATIONAL      NATURAL       NCHARNEXT        NO         NOT         NOTENULL        NULLIF       NUMBER       NUMERIC				
O
OBJECT       OCTET_LENGTH    OF         OLEOBJECTON         ONLY        OPEN        OPTIONOR         ORDER        OUTER        OUTPUTOVERLAPS      OWNERACCESS				
P
PAD         PARAMETERS     PARTIAL       PASSWORDPERCENT       PIVOT        POSITION      PRECISIONPREPARE       PRESERVE      PRIMARY       PRIORPRIVILEGES     PROC        PROCEDURE      PUBLIC				
Q
				
R
READ        REAL        REFERENCES     RELATIVERESTRICT      REVOKE       RIGHT        ROLLBACKROWS				
S
SCHEMA       SCROLL       SECOND       SECTIONSELECT       SELECTSCHEMA    SELECTSECURITY   SESSIONSESSION_USER    SET         SHORT        SINGLESIZE        SMALLINT      SOME        SPACESQL         SQLCODE       SQLERROR      SQLSTATESTRING       SUBSTRING      SUM         SYSTEM_USER				
T
TABLE        TABLEID       TEMPORARY      TEXTTHEN        TIME        TIMESTAMP      TIMEZONE_HOURTIMEZONE_MINUTE   TO         TOP         TRAILINGTRANSACTION     TRANSFORM      TRANSLATE      TRANSLATIONTRIM        TRUE				
U
UNION        UNIQUE       UNIQUEIDENTIFIER  UNKNOWNUPDATE       UPDATEIDENTITY   UPDATEOWNER     UPDATESECURITYUPPER        USAGE        USER        USING				
V
VALUE        VALUES       VARBINARY      VARCHARVARYING       VIEW				
W
WHEN        WHENEVER      WHERE        WITHWORK        WRITE				
X
				
Y
YEAR        YESNO				
Z
ZONE				
Εκκίνηση με Microsoft Data Access Components (MDAC) έκδοση 2.6, τα MDAC περιέχει πλέον τα ακόλουθα στοιχεία του Jet:
 • Microsoft Jet
 • Υπηρεσία παροχής OLE DB Microsoft Jet
 • Προγραμμάτων οδήγησης βάσεων δεδομένων ODBC για επιφάνειας εργασίας
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239114Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0
Για ναΤα MDAC 2.5 στοίβα και η προστασία αρχείων των Windowsλευκή βίβλος περιέχει μια πλήρη λίστα των στοιχείων που συνοδεύουν τα MDAC 2.5, μαζί με μια ανάλυση της προστασίας αρχείων των Windows. Αυτή η λευκή βίβλος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Jet, ανατρέξτε βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) που περιλαμβάνονται στα MDAC 2.5, τα οποία είναι πλέον μέρος του MDAC 2.6.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MDAC 2.5 και την προστασία αρχείων των Windows, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
kbdsupport kbgrpvbdb

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 248738 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 17:56:31 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprogramming kbmt KB248738 KbMtel
Σχόλια