Πώς μπορείτε να καθορίσετε τη μορφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για εξωτερικούς παραλήπτες για να μην συνημμένα Winmail.dat

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2487954
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο Microsoft Office 365 admins να αλλάξετε τη μορφή του μηνύματος έτσι ώστε τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες του Office 365 σε εξωτερικούς παραλήπτες δεν περιέχουν συνημμένα Winmail.dat.

Από προεπιλογή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το Exchange Online στο Office 365 χρησιμοποιούν τη μορφή μεταφοράς Neutral Encapsulation Format (TNEF). Ανταλλαγή μηνυμάτων σε συστήματα που δεν βασίζονται σε Microsoft Exchange δεν είναι δυνατό να ερμηνεύσει μηνυμάτων που χρησιμοποιούν αυτήν τη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων του παραλήπτη δεν μπορεί να επεξεργαστεί αυτήν τη μορφή, ένα συνημμένο αρχείου που ονομάζεται Winmail.dat προστίθεται στο μήνυμα.

Office 365 admins να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell για να αλλάξετε τη μορφή του μηνύματος, για να αποτρέψετε την αποστολή σε εξωτερικούς παραλήπτες το συνημμένο αρχείο Winmail.dat.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Για να αλλάξετε τη μορφή του μηνύματος, για να μην συνημμένα Winmail.dat, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σενάριο 1: Αλλαγή της μορφής μηνύματος για εξωτερικές επαφές

Για να αλλάξετε τη μορφή του μηνύματος για μια εξωτερική επαφή που έχει προστεθεί στο Exchange Online, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική ανταλλαγή χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές του Windows PowerShell για να ρυθμίσετε τη μορφή του μηνύματος ως μόνο κείμενο:
  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never
  Set-MailContact -Identity <ExternalEmailAddress or GUID> -UsePreferMessageFormat $True
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Windows PowerShell για να επιβεβαιώσετε ότι εφαρμόστηκε η μορφή του μηνύματος:
  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat

Σενάριο 2: Αλλαγή της μορφής μηνύματος για όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα

Αυτή η μέθοδος απαιτεί να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο απομακρυσμένου τομέα στον Exchange Online για να ελέγξετε τον τρόπο αποστολής μηνυμάτων σε εξωτερικούς τομείς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να αλλάξετε τη μορφή του μηνύματος για τα μηνύματα που αποστέλλονται σε τομείς συνύπαρξης.
 1. Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική ανταλλαγή χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Windows PowerShell για τη δημιουργία ενός απομακρυσμένου τομέα για εξωτερικό τομέα:
  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Windows PowerShell για να μην τα μηνύματα που αποστέλλονται σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου:
  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false
 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή WindowsPowerShell για να ελέγξετε ότι εφαρμόστηκε η ρύθμιση:
  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες cmdlets Windows PowerShell, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2487954 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/18/2015 19:59:00 - Αναθεώρηση: 18.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2487954 KbMtel
Σχόλια