Εγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 και των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR249149
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows 2000 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000 ταυτόχρονα, αντιγράφοντας τα αρχεία εγκατάστασης των Windows 2000 και τα εκτελέσιμα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων σε ένα κοινό φάκελο διανομής. Αυτά τα εκτελέσιμα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων ονομάζονται Q 6ψήφιος_αριθμός .exe, όπου 6ψήφιος_αριθμός είναι ο 6ψήφιος αριθμός που έχει εκχωρηθεί στην επείγουσα επιδιόρθωση. Μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε γραμμές εντολών στο αρχείο Cmdlines.txt για να εκτελέσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις και να τις εγκαταστήσετε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε ξεχωριστές εγκαταστάσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows 2000 ή των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000, εκτός αν έχετε εγκαταστήσει ήδη τα Windows 2000.

Πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα των Windows 2000 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000, πρέπει να εκτελέσετε τα εξής προκαταρκτικά βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα φάκελο διανομής.
 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο απαντήσεων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager).
 3. Προσθέστε γραμμές εντολών στο αρχείο Cmdlines.txt για να εκτελέσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000.
 4. Αντιγράψτε τα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων στο φάκελο διανομής.
Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία φακέλου διανομήςΓια να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα των Windows 2000 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000 σε πολλούς υπολογιστές μέσω δικτύου, πρέπει να δημιουργήσετε έναν τουλάχιστο φάκελο διανομής. Ο φάκελος διανομής βρίσκεται συνήθως σε διακομιστή με τον οποίο μπορούν να συνδεθούν οι υπολογιστές προορισμού ή ο κύριος υπολογιστής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο φάκελο διανομής για όλους τους υπολογιστές με την ίδια πλατφόρμα επεξεργαστή. Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο διανομής:
 1. Συνδεθείτε στο δίκτυο ή τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής.
 2. Δημιουργήστε ένα φάκελο i386 στο κοινόχρηστο στοιχείο διανομής του δικτύου.
 3. Δημιουργήστε ένα φάκελο $OEM$ στο φάκελο i386 που δημιουργήσατε στο βήμα 2. Ο φάκελος $OEM$ θα περιέχει όλους τους πρόσθετους φακέλους που θα χρειαστούν για να πληρούνται οι απαιτήσεις των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM) της Microsoft και οι δικές σας ανάγκες προεγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους αυτούς φακέλους, ανατρέξτε στον oδηγό User's Guide του OEM Preinstallation Kit (OPK) των Microsoft Windows 2000, που είναι διαθέσιμος στο CD-ROM των εργαλείων OPK των Windows 2000.
 4. Εάν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε πρόσθετα αρχεία (για παράδειγμα, προγράμματα οδήγησης συσκευών, προγράμματα ή αρχεία στοιχείων) στους υπολογιστές των χρηστών, δημιουργήστε ένα φάκελο $1 στο φάκελο $OEM$ που δημιουργήσατε στη βήμα 3. Ο φάκελος $1 αντιστοιχεί στη μονάδα δίσκου %systemdrive%, τη μονάδα δίσκου προορισμού για την εγκατάσταση των Windows 2000.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φάκελοι $OEM$ και διανομής διαγράφονται από τους υπολογιστές των χρηστών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000.

Δημιουργία αρχείου απαντήσεων μέσω της Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager)Το αρχείο απαντήσεων Unattend.txt προσδιορίζει με ποιο τρόπο πρέπει να αλληλεπιδρά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 με τους φακέλους διανομής και τα αρχεία που δημιουργήσατε και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις προεγκατάστασης. Επίσης, το αρχείο απαντήσεων παρέχει στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) όλες τις πληροφορίες οι οποίες θα ζητηθούν από τον τελικό χρήστη στη διάρκεια μιας τυπικής εγκατάστασης των Windows 2000. Για παράδειγμα, το αρχείο Unattend.txt περιέχει μια καταχώρηση "FullName" στην ενότητα [UserData]. Η καταχώρηση αυτή υποδεικνύει στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 να ζητήσει από το χρήστη το ονοματεπώνυμό του.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε το αρχείο απαντήσεων Unattend.txt χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή τη Διαχείριση Εγκατάστασης (Setup Manager). Το εργαλείο Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager) είναι διαθέσιμο στο φάκελο Tools του CD-ROM των εργαλείων ΟΡΚ των Windows 2000 ή στο αρχείο Support\Tools\Deploy.cab στο CD-ROM των Windows 2000. Με τη χρήση της Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager), μπορείτε να δώσετε συνέπεια στη διεργασία δημιουργίας ή ενημέρωσης του αρχείου απαντήσεων, του αρχείου Cmdlines.txt ή του φακέλου διανομής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager) για τη δημιουργία του αρχείου απαντήσεων Unattend.txt, ανατρέξτε στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ή το Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Για πλήρη περιγραφή των παραμέτρων και των ρυθμίσεων του αρχείου απαντήσεων, ανατρέξτε στον οδηγό Guide to Unattended Setup των Microsoft Windows 2000 (Unattend.doc), που βρίσκεται στο φάκελο Docs\Unattend του CD-ROM των εργαλείων ΟΡΚ των Windows 2000 ή στο αρχείο Support\Tools\Deploy.cab file του CD-ROM των Windows 2000.

Προσθήκη γραμμών εντολών στο αρχείο Cmdlines.txt File για την εκτέλεση των επειγουσών επιδιορθώσεωνΤο αρχείο Cmdlines.txt περιέχει μια λίστα των εντολών που πρέπει να εκτελούνται στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) σε περιβάλλον των Windows 2000. Οι εντολές αυτές μπορούν (για παράδειγμα) να εκτελέσουν ένα αρχείο .inf, μια εντολή Εγκατάστασης (Setup) προγράμματος, το αρχείο Sysdiff.exe ή άλλο εκτελέσιμο αρχείο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο Cmdlines.txt χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή τη Διαχείριση Εγκατάστασης (Setup Manager). Το εργαλείο Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager) είναι διαθέσιμο στο φάκελο Tools του CD-ROM των εργαλείων ΟΡΚ των Windows 2000 ή στο αρχείο Support\Tools\Deploy.cab στο CD-ROM των Windows 2000.

Για να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000, πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή εντολών για κάθε επείγουσα επιδιόρθωση στο αρχείο Cmdlines.txt. Για να προσθέσετε μια γραμμή εντολών για κάθε επείγουσα επιδιόρθωση στο αρχείο Cmdlines.txt, δημιουργήστε ένα αρχείο Cmdline.txt που να περιέχει την ακόλουθη γραμμή εντολών για κάθε επείγουσα επιδιόρθωση:
Q 6ψήφιος_αριθμός /q
όπου 6ψήφιος_αριθμός είναι ο 6ψήφιος αριθμός που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση Q123456.exe, προσθέστε την εξής γραμμή εντολών στο αρχείο Cmdlines.txt:
[Commands]
"Q123456 /q"
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Διαχείρισης Εγκατάστασης (Setup Manager) για τη δημιουργία ενός αρχείου Cmdlines.txt, ανατρέξτε στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ή το Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη εντολών στο αρχείο Cmdlines.txt, ανατρέξτε στον οδηγό Distribution Guide του OPK των Microsoft Windows 2000, που είναι διαθέσιμος στο CD-ROM των εργαλείων ΟΡΚ των Windows 2000.

Για να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας πριν από την ανίχνευση Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή "DetachedProgram=" στην ενότητα [GuiUnattended] του αρχείου Unattend.txt:
[GuiUnattended] DetachedProgram="c:\Q123456.exe -m"
Ο διακόπτης -m δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα θεωρείται ότι η επείγουσα επιδιόρθωση Q123456 έχει αντιγραφεί στη μονάδα δίσκου C με τη χρήση του φακέλου $OEM$\S1 στο φάκελο I386.

Φορτώνεται πριν να εμφανιστεί ο "Οδηγός εκκίνησης των Windows 2000" (Windows 2000 Startup Wizard) και πριν να φορτωθεί ο κατάλογος της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection, WFP). Για να καταχωρηθεί στον κατάλογο WFP, πρέπει να επανεγκατασταθεί είτε στην ενότητα [GuiRunOnce] είτε με τη χρήση του αρχείου Cmdlines.txt.

Αντιγραφή των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάσταση των Windows 2000Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση των Windows 2000 στο φάκελο διανομής σας. Ο φάκελος διανομής περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης των Windows 2000, καθώς και όλα τα προγράμματα οδήγησης για συσκευές ή άλλα αρχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε. Σημειώστε ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 απαιτεί τις συμβάσεις ονομασίας 8.3 για όλα τα αρχεία και τους φακέλους του φακέλου διανομής. Για να αντιγράψετε τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση των Windows 2000:
 1. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου i386 από το CD-ROM των Windows 2000 στο φάκελο διανομής i386 του κοινόχρηστου στοιχείου διανομής του δικτύου σας.
 2. Αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία στον υποφάκελο \i386\$OEM$ του κοινόχρηστου στοιχείου διανομής του δικτύου σας:

  • Τα εκτελέσιμα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων.
  • Τα αρχεία Unattend.txt και Cmdlines.txt.
  • Οποιαδήποτε πρόσθετα αρχεία προεγκατάστασης OEM.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο i386\$OEM$, ανατρέξτε στον οδηγό Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, που είναι διαθέσιμος στο CD-ROM των εργαλείων ΟΡΚ των Windows 2000.
 3. Αντιγράψτε όλους τους φακέλους που περιέχουν πρόσθετα προγράμματα οδήγησης συσκευών, προγράμματα ή αρχεία στοιχείων που θέλετε να εγκαταστήσετε στη μονάδα δίσκου του συστήματος, στο φάκελο i386\$OEM$\$1 του κοινόχρηστου στοιχείου διανομής του δικτύου σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε το φάκελο $OEM$ για να εγκαταστήσετε πρόσθετα αρχεία στους υπολογιστές των χρηστών, το αρχείο απαντήσεων Unattend.txt πρέπει να περιέχει μια δήλωση OemPreinstall = Yes. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο απαντήσεων, ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Δημιουργία αρχείου απαντήσεων μέσω της Διαχείρισης Εγκατάστασης" (Setup Manager)".

Ανάπτυξη της εγκατάστασης των Windows 2000Μπορείτε να αναπτύξετε την εγκατάσταση των Windows 2000 και την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000 στους υπολογιστές των χρηστών από το κοινόχρηστο στοιχείο διανομής του δικτύου. Κατά την τυπική διεργασία εγκατάστασης, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 (Winnt.exe ή Winnt32.exe στην κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση) εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα και εφαρμόζει τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Για να αναπτύξετε την εγκατάσταση:
 1. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εγκατάστασης των Windows 2000 και τα εκτελέσιμα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων υπάρχουν στο φάκελο διανομής σας.
 2. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες προσαρμογές στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000.
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 (Winnt.exe ή Winnt32.exe στην κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση), για να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000 από το κοινόχρηστο στοιχείο διανομής δικτύου.
win2000hotsetup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 249149 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 18:00:11 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool kbsetup KB249149
Σχόλια