Είναι διαθέσιμο το Multi-Targeting Pack για το Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο περιγράφει το νέο Multi-Targeting Pack (MT Pack) για το Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Το MT Pack δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές που στοχεύουν στα νέα API από Runtime Update για το .NET Framework 4 Platform Update 1. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Runtime Update για το .NET Framework 4 Platform Update 1, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:  
2478063  Tο .NET Framework 4 Platform Update 1 - Runtime Update
Το MT Pack είναι μέρος της Ενημέρωσης χρόνου σχεδίασης για το Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ενημέρωση χρόνου σχεδίασης για το Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:  
2495593  Υπάρχει μια ενημέρωση για το Visual Studio 2010 SP1 η οποία παρέχει πρόσθετη υποστήριξη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για το Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1
Περισσότερες πληροφορίες
Το MT Pack είναι μέρος του Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Ενημέρωση χρόνου σχεδίασης για το Visual Studio 2010 SP1. Το MT Pack προσθέτει νέες συγκροτήσεις αναφοράς, αρχεία IntelliSense και άλλα αρχεία υποστήριξης.

Σημειώσεις
  • Μετά την εγκατάστασης της Ενημέρωσης χρόνου σχεδίασης για το Visual Studio 2010 SP1, το Visual Studio 2010 θα επιλέξει αυτόματα την Ενημέρωση πλατφόρμας 1 (Platform Update 1) ως πλαίσιο προορισμού για κάθε νέο έργο. Για την ανάπτυξη εφαρμογών για κάθε άλλη έκδοση .NET Framework, πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη έκδοση του .NET Framework από τη λίστα Πλαίσιο προορισμού (Target Framework).
  • Αν το πλαίσιο προορισμού δεν οριστεί ως Ενημέρωση πλατφόρμας 1 (Platform Update 1) σωστά, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές οι οποίες θα καλούν νέα δημόσια API από το Runtime Update για την Ενημέρωση πλατφόρμας 1.
  • Αν αλλάξετε το πλαίσιο προορισμού σε κάποια άλλη έκδοση του .NET Framework εκτός της Ενημέρωσης πλατφόρμας 1 (Platform Update 1), η εργαλειοθήκη Μηχανή καταστάσεων (State Machine) δεν εμφανίζεται. Επομένως, προκύπτουν ασυνέπειες στο ενεργό έργο ροής εργασίας που χρησιμοποιεί Ενημέρωσης πλατφόρμας 1.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης της ενημέρωσης

Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο. 

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Windows Installer 3.1 ή νεότερη έκδοση.

Για να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο web:

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημέρωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημέρωση, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο web:Για πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, επισκεφτείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο web:

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης εκτός εάν τα αρχεία που ενημερώθηκαν είναι κλειδωμένα ή χρησιμοποιούνται.

Γνωστά ζητήματα για την ενημέρωση

Ζήτημα 1
Αν δημιουργείτε μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή στο web στο Visual Studio 2010 η οποία αφορά το .NET Framework 4 Platform Update 1 και αν το αρχείο Web.config έχει αναδημιουργηθεί, παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα όταν δημιουργείτε την εφαρμογή. 

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή εισάγετε κάποια λανθασμένη τιμή για την ιδιότητα targetFramework στο αρχείο Web.config.

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανοίξτε το αρχείο Web.config και αλλάξτε με μη αυτόματο τρόπο την τιμή για την ιδιότητα targetFramework σε 4.0.1
Ζήτημα 2
Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο πρόσθετου λογισμικού Visual Studio, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος αν επιλέξετε το .NET Framework 4 Platform Update 1 ως πλαίσιο προορισμού:  
Οδηγός πρόσθετου λογισμικού για το Visual Studio: Εμφανίζεται κάποιο σφάλμα και ο οδηγός δεν μπορεί να δημιουργήσει το έργο. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά η γλώσσα προγραμματισμού.
Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επιλέξτε .NET Framework 4 ως πλαίσιο προορισμού όταν δημιουργείτε το έργο πρόσθετου λογισμικού Visual Studio.
  2. Ορίστε το .NET Framework 4 Platform Update 1 ως πλαίσιο προορισμού για το έργο πρόσθετου λογισμικού μετά τη δημιουργία του έργου.
Ζήτημα 3

Αν ανοίξετε κάποιο έργο που αφορά την Ενημέρωση πλατφόρμας 1 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Visual Studio 2010 SP1 και δεν έχει εγκαταστημένο το MT Pack (επειδή δεν είναι εγκαταστημένη η ενημέρωση χρόνου σχεδίασης KB2495593), εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
Το πλαίσιο προορισμού έργου δεν έχει εγκατασταθεί
Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχετε ένα πακέτο προορισμού που λείπει. 

Επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημέρωση του χρόνου σχεδίασης πριν ανοίξετε το έργο στο Visual Studio 2010 SP1. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2495593 Υπάρχει μια ενημέρωση για το Visual Studio 2010 SP1 η οποία παρέχει πρόσθετη υποστήριξη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για το Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Πληροφορίες κατάργησης ενημέρωσης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημέρωση, χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια άμεση επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2495638 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/24/2011 10:34:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638
Σχόλια