Υπάρχει διαθέσιμη μια επείγουσα επιδιόρθωση που επιτρέπει 2009 διακομιστή BizTalk για να καταργήσετε μηδέν και χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά μηνύματος EDI διαστήματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2510751

Εισαγωγή
Υπάρχει διαθέσιμη μια επείγουσα επιδιόρθωση που επιτρέπει Microsoft BizTalk Server 2009 για να καταργήσετε το πρόσθετο χώρο και μηδενική χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Η επείγουσα επιδιόρθωση αλλάζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) από τοΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα και τοΕπικύρωση και ACK επεξεργασίας ρυθμίσεωνσελίδα.

ΣημείωσηΕπειδή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει το EDI περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI), η επείγουσα επιδιόρθωση επηρεάζει επίσης μηνύματα υγειονομικής ασφάλισης φορητότητα και υπευθυνότητα πράξη (HIPAA).
Περισσότερες πληροφορίες
Πριν από την εφαρμογή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) από τοΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα και τοΕπικύρωση και ACK επεξεργασίας ρυθμίσεωνσελίδα μοιάζει με το ακόλουθο:
Πριν να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για Biztalk 2009


Εάν τοΝα επιτρέπεται στην αρχή και στο τέλος μηδενικά και κενά διαστήματαείναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου τουΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα και τοΕπικύρωση και ACK επεξεργασίας ρυθμίσεωνσελίδα, κάθε πρόσθετο χώρο και μηδενική χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά δεν καταργούνται από ένα μήνυμα με EDI που δημιουργείται από το BizTalk Server. Εάν έναΝα επιτρέπεται στην αρχή και στο τέλος μηδενικά και κενά διαστήματατο πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε το ακόλουθο μήνυμα HIPPA που έχει κάποια κενά στο BizTalk Server 2009:
<nm103_subscriberlastname>NM103_Test</nm103_subscriberlastname>
Εάν τοΝα επιτρέπεται στην αρχή και στο τέλος μηδενικά και κενά διαστήματαείναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου τουΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα και τοΕπικύρωση και ACK επεξεργασίας ρυθμίσεωνσελίδα, το BizTalk Server δημιουργεί το ακόλουθο μήνυμα EDI:
NM1 * IL * 1 * NM103_Test ***** ΙΙ * NM109_SubscriberPrimaryIdentifier
Εάν τοΝα επιτρέπεται στην αρχή και στο τέλος μηδενικά και κενά διαστήματατο πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο στον τοΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα ή τοΕπικύρωση και ACK επεξεργασίας ρυθμίσεωνσελίδα, ένα συμβάν παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:
Τύπος συμβάντος: σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: BizTalk Server 2009 EDI
Κατηγορία συμβάντος: καμία
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 8116
Περιγραφή:
Σφάλμα: 1 (σφάλμα επιπέδου πεδίου)
SegmentID: NM1
Θέση στο TS: 15
Αναγνωριστικό στοιχείου δεδομένων: NM103_SubscriberLastName
Θέση στο τμήμα αγοράς: 3
Η τιμή δεδομένων:
6: Αρχικά ή τελικά βρεθεί χώρος

Αφού εφαρμόσετε το παρακάτω πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση τουΝα επιτρέπεται η αρχικά ή τελικά μηδενικά και διαστήματαπλαίσιο ελέγχου αντικαθίσταται από τοΧειρισμός αρχικά και τελικά διαστήματα και Μηδενίζειεπιλογές. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μοιάζει με το ακόλουθο:
Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 2 για Biztalk 2009

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξήςΧειρισμός αρχικά και τελικά διαστήματα και Μηδενίζειεπιλογές:
  • Να επιτρέπεται
  • Δεν επιτρέπεται
  • Αποκοπή
ΤοΝα επιτρέπεταικαιΔεν επιτρέπεταιΟι επιλογές είναι οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες πριν από την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Ωστόσο, τοΑποκοπήη επιλογή είναι μια νέα δυνατότητα.

Εάν τοΝα επιτρέπεταιη επιλογή, το BizTalk Server δεν καταργεί οποιοδήποτε πρόσθετο χώρο και μηδενική χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά από ένα μήνυμα με EDI.

Εάν τοΔεν επιτρέπεταιη επιλογή, το BizTalk Server συνδέεται μια παρουσία ενός συμβάντος όταν ένα μήνυμα με EDI περιέχει επιπλέον χώρο και μηδενική χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά. Το συμβάν που καταγράφεται έχει 8116 το Αναγνωριστικό συμβάντος και το "αρχικά ή τελικά χώρο βρέθηκε" μήνυμα λάθους.

Εάν τοΑποκοπήη επιλογή, το BizTalk Server καταργεί τον πρόσθετο χώρο και μηδενική χαρακτήρες που αρχικά ή τελικά. Εάν τοΑποκοπήη επιλογή στο προηγούμενο παράδειγμα, το BizTalk Server δημιουργεί το ακόλουθο μήνυμα EDI:
NM1 * IL * 1 * NM103_Test ***** ΙΙ * NM109_SubscriberPrimaryIdentifier
ΣημείωσηΣε παλαιότερες εκδόσεις BizTalk Server, πρόσθετες μηδέν και χαρακτήρες διαστήματος που αρχικά ή τελικά καταργούνται.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πληροφορίες

Επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου 2 για το BizTalk Server 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
    2497794Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου 2 για το BizTalk Server 2009

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τοΕπικύρωση και ρυθμίσεις δημιουργίας ACKσελίδα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2003907Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2510751 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/18/2011 02:35:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard

  • kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB2510751 KbMtel
Σχόλια