Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2007 (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 26 Απριλίου 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2512784
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα του Microsoft Office Project 2007 που επιδιορθώνονται στο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης του Project Server 2007 που κυκλοφόρησε στις 26 Απριλίου 2011.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ζητήματα που διορθώνει αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Ένας χρήστης του Microsoft Office Project Server 2007 ενημερώνει το % Φυσικής ολοκλήρωσηςστο πεδίο της Εργασίας μουσελίδα μέσω το Project Web Access (PWA).
  • Διαχειριστής έργου ανοίγει το Ενημερώσεις εργασιών σελίδα.
  • Ο διαχειριστής έργου προβάλλει τις λεπτομέρειες της εργασίας.

  Σε αυτό το σενάριο, το % Φυσικής ολοκλήρωσηςτο πεδίο στο ιστορικό συναλλαγών εμφάνιση βηματικής ενημέρωσης με ακρίβεια. Για παράδειγμα, εάν το % Φυσικής ολοκλήρωσηςτο πεδίο είναι 50% και ένας χρήστης υποβάλει μια αλλαγή για να αυξήσετε το 75%, εμφανίζει την αλλαγή ως 0 έως 75% αντί του 50% σε 75%.
 • Το πραγματικό κόστος δεν ενημερώνεται σωστά όταν χρησιμοποιείτε το διακομιστή περιβάλλοντος εργασίας έργου (PSI) για να ενημερώσετε το πραγματικό κόστος και στη συνέχεια προβάλετε το πραγματικό κόστος στο Office Project Professional 2007. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το PSI για να ενημερώσετε τις τιμές πραγματικού κόστους, δεν μπορείτε να προβάλετε ενημερωμένες πραγματικό κόστος όταν ανοίγετε το σχέδιο του έργου στο Office Project Professional 2007. Ωστόσο, μπορείτε να δείτε το πραγματικό κόστος στο PWA.
 • Ποσοστιαίες τιμές εξάγονται εσφαλμένα στο Excel, όταν αλλάξετε την τοπική ρύθμιση PWA τοποθεσίας για την αγγλική γλώσσα.
 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Δημιουργία πεδίου προσαρμοσμένης ημερομηνίας που δεν περιλαμβάνει την ημερομηνία (κενό) στο PWA.
  • Προσθήκη πεδίου προσαρμοσμένης ημερομηνίας στην προβολή αναθέσεων.
  • Κάνετε κλικ το Ενέργειες εντολή με το Εργασίας μου σελίδα μέσω PWA.
  • Μπορείτε να επιλέξετε το Εξαγωγή στο Excelεπιλογή.

  Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να εξαγάγετε τις εργασίες σας στο Excel.
 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Προβάλετε την καμπύλη πραγματική εργασία σε ένα σχέδιο έργου στο Office Project 2007 που είναι συνδεδεμένη με τον Project server.
  • Συνδεθείτε με το Μου φύλλα κατανομής χρόνου σελίδα μέσω PWA.
  • Μπορείτε να ανοίξετε έναήδη εγκεκριμένο φύλλο κατανομής χρόνου με το Μου φύλλα κατανομής χρόνου σελίδα.
  • Μπορείτε να ανακαλέσετε το φύλλο κατανομής χρόνου.
  • Αλλάξτε την πραγματική εργασία σε μια εργασία στο φύλλο κατανομής χρόνου.
  • Προσθήκη πραγματική εργασία σε μια κατηγορία μη εργάσιμου χρόνου διαχείρισης στην εργασία.
  • Αποθηκεύστε το φύλλο κατανομής χρόνου και στη συνέχεια να την υποβάλετε.
  • Ανοίξτε το σχέδιο του έργου στο Office Project 2007 μετά την πραγματική εργασία έχει συγχρονιστεί με το σχέδιο του έργου.

  Σε αυτό το σενάριο, καμπύλη πραγματικές εργασίας εμφανίζει εσφαλμένα. Για παράδειγμα, μια τιμή εμφανίζεται ως 0.5 d πριν. Τώρα, η τιμή εμφανίζεται ως 0,51 d.
 • Η διάρκεια ολοκλήρωσης εργασίας είναι μηδέν όταν προσπαθείτε να εγκρίνετε μια ενημέρωση κατάστασης σε ένα σχέδιο έργου που περιέχει μια ολοκληρωμένη εργασία μέσω PWA.
 • Όταν συνδέεστε σε μια τοποθεσία έργου μέσω PWA και στη συνέχεια προσπαθήστε να προβάλετε ένα ζήτημα που οδηγεί σε μια εργασία έργου διαγραφεί, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα στη δέσμη ενεργειών αυτής της σελίδας.
  Ή
  Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα.

 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να ορίσετε το Πίνακα χρέωσης κόστους επιλογή Αγια έναν πόρο.
  • Δημιουργία σχεδίου έργου στο Office Project 2007 που συνδέεται με ένα διακομιστή Office Project Server 2007.
  • Για να αντιστοιχίσετε στον πόρο μια εργασία στο σχέδιο έργου.
  • Αποθηκεύστε το σχέδιο του έργου και στη συνέχεια να το δημοσιεύσετε.
  • Επιβεβαιώστε το κόστος που σχετίζεται με την ανάθεση πόρων σε βάση δεδομένων αναφορών.
  • Μπορείτε να αλλάξετε το Πίνακα χρέωσης κόστους επιλογή από Α σε μια άλλη επιλογή)B-E), του οποίου συντελεστές δεν επεξεργασία προηγουμένως από την προεπιλεγμένη τιμή μηδέν για τον ίδιο πόρο στην ίδια την ανάθεση.
  • Αποθηκεύστε το σχέδιο του έργου και στη συνέχεια να το δημοσιεύσετε.

  Σε αυτό το σενάριο, η τιμή κόστους τηςανάθεση στη βάση δεδομένων αναφορών εξακολουθεί να εμφανίζει την προηγούμενη τιμή.
 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα σχέδιο έργου με χρήση του Office Project 2007 σε έναν διακομιστή Office Project Server 2007.
  • Χρησιμοποιήστε το PSI για να ενημερώσετε μια ανάθεση ή μια εργασία στο σχέδιο έργου.
  • Δοκιμάστε να ανοίξετε το σχέδιο του έργου στο Office Project 2007.

  Σε αυτό το σενάριο, Office Project 2007 δεν είναι δυνατό να ανοίξει το σχεδιασμό έργου. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Μη αναμενόμενο πρόβλημα κατά την προσπάθεια ανοίγματος του αρχείου. Το αρχείο ίσως είναι κατεστραμμένο. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.
 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Έχετε ένα περιβάλλον Office Project Server 2007.
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο πόρου που ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή σε PWA.
  • Δημιουργία σχεδίου έργου που περιέχει το προσαρμοσμένο πεδίο πόρου και το αποθηκεύσετε ως πρότυπο.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CreateProjectFromTemplate ΨΙ μέθοδος για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο.

  Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορεί να δημιουργηθεί το νέο σχέδιο έργου.
 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημοσιεύσει ένα σχέδιο έργου σε ένα διακομιστή Office Project Server 2007. Στη συνέχεια, ένα μέλος της ομάδας υποβάλλει μια ενημερωμένη έκδοση για έγκριση. Αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση στο σχέδιο έργου, η εργασία Ενημέρωση κατάστασης εμφανίζει εργασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία στο Office Project Server 2007. Ωστόσο, όταν ανοίξετε το έργο στο Office Project 2007, δεν βλέπετε την ενημερωμένη έκδοση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να λάβετε πρόσθετες δοκιμές. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε το 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2 για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου Για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
949583 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για τα προϊόντα διακομιστή του Office 2007

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια κυκλοφορήσει προηγουμένως η επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις στο Αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές για το μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον ακόλουθο πίνακα. Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, την ημερομηνία μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ζώνη ώρας στην καρτέλα στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

πληροφορίες αρχείου 32-bit

Λήψη πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Office-kb2512784-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6557.50007,578,05612-Apr-201107: 40

Πληροφορίες αρχείου .msp Microsoft Windows Installer
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Pjsrvapp-x-none.mspΔεν υπάρχει2,670,59211-Apr-201122: 45
Pjsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει4,334,59211-Apr-201122: 46

Pjsrvapp-x-none.msp πληροφορίες
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Dataedit.dll12.0.6557.5000431,98406-Apr-201100: 41
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6557.50004,417,39206-Apr-201100: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017: 34
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6556.5000333,68019-Μαρ-201109: 58
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Μαρ-201019: 22
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811-Apr-201119: 25
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58411-Apr-201119: 25

Pjsrvwfe-x-none.msp πληροφορίες

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Nov-200912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Nov-200912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6557.50004,417,39206-Apr-201100: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Ιαν-201104: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-Apr-201100: 41
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811-Apr-201119: 25
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58411-Apr-201119: 25

πληροφορίες αρχείου 64-bit

Λήψη πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Office-kb2512784-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6557.50007,737,23212-Apr-201107: 40

Πληροφορίες αρχείου .msp Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Pjsrvapp-x-none.mspΔεν υπάρχει2,859,00811-Apr-201122: 42
Pjsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει4,528,12811-Apr-201122: 42

Pjsrvapp-x-none.msp πληροφορίες


Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Dataedit.dll12.0.6557.5000431,98406-Apr-201100: 35
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6557.50004,417,39206-Apr-201100: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Events.receivers.dll12.0.6539.5000120,68808-Jun-201017: 31
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6556.5000333,68015-Mar-201111: 53
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Μαρ-201019: 27
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68805-Apr-201123: 48
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58405-Apr-201123: 48

Pjsrvwfe-x-none.msp πληροφορίες


Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Nov-200912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Nov-200912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6557.50004,417,39206-Apr-201100: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808-Jun-201015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Ιαν-201104: 36
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-Apr-201100: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68805-Apr-201123: 48
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6557.5000841,58405-Apr-201123: 48
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στο παρακάτω άρθρο αριθμό, για να προβάλετε το το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2512784 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/28/2011 22:20:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office Project Server 2007

 • kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2512784 KbMtel
Σχόλια
none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">;did=1&t="> var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("