Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR253571
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection) στα Windows Millennium Edition (Me).
Περισσότερες πληροφορίες
Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection) υλοποιήθηκε στα Windows Me και εξασφαλίζει ότι αρχεία που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία του συστήματος δεν αντικαθίστανται από παλιότερες εκδόσεις ή εκδόσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τη Microsoft. Οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να αντικαταστήσει αρχεία συστήματος μόνο αν το αρχείο διατίθεται μαζί με έναν κατάλογο υπογεγραμμένο από τη Microsoft που αναφέρεται σε νεότερη έκδοση του αρχείου. Εάν ένα προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της Microsoft, προσπαθήσει να αντικαταστήσει ένα προστατευμένο αρχείο των Windows Millennium με μια παλιότερη έκδοση ενός προστατευμένου αρχείου, τα αρχεία θα αντικατασταθούν αυτόματα από τα προστατευμένα αρχεία. Εάν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή ένας χρήστης αντιγράψει επάνω από ένα βασικό αρχείο συστήματος ή το διαγράψει, η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP) επαναφέρει την αρχική έκδοση του αρχείου, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP) δεν εμφανίζει μήνυμα λάθους ούτε άλλο τύπο μηνύματος στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP) δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί.

Η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP) διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής όλων των προστατευμένων αρχείων που έχουν αντικατασταθεί. Το αρχείο καταγραφής, Sfplog.txt, βρίσκεται στο φάκελο Windows\System\SFP. Εάν υπάρχουν καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής (εκτός από την καταχώρηση καταγραφής που προστίθεται όταν γίνεται εκκίνηση των Windows για πρώτη φορά), τότε η δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP) έπρεπε να προστατέψει ορισμένα αρχεία. Αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις λειτουργίες των προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία Sfpdb.sfp και Filelist.xml, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
267282 Περιγραφή του αρχείου βάσης δεδομένων Sfpdb.sfp
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253571 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/05/2014 14:03:20 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbtool kbwinme sfp αρχεία αρχείο αρχείων καταγραφής προστασία προστατευμένο συστήματος KB253571
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)