Αυτοματοποίηση του εργαλείου εκκαθάρισης δίσκου στα Windows

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης του εργαλείου Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) (Cleanmgr.exe), χρησιμοποιώντας διακόπτες γραμμής εντολών. Το Cleanmgr.exe έχει σχεδιαστεί για την εκκαθάριση αρχείων που δεν είναι απαραίτητα από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Cleanmgr.exe με διακόπτες γραμμής εντολών για να κάνετε εκκαθάριση των αρχείων που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να προγραμματίσετε την εργασία ώστε να εκτελεστεί σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Προγραμματισμένες εργασίες (Scheduled Tasks).
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εκκινήσετε το εργαλείο Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) εκτελώντας το Cleanmgr.exe ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup). Η Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) υποστηρίζει τους εξής διακόπτες της γραμμής εντολών:
 • /d γράμμα_μονάδας_δίσκου: - Αυτός ο διακόπτης επιλέγει τη μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να εκτελέσει εκκαθάριση η Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup). Σημειώστε ότι ο διακόπτης /dδεν χρησιμοποιείται με το /sagerun:n.
 • /sageset:n - Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκκαθάρισης δίσκου (Disk Cleanup Settings) και δημιουργεί ένα κλειδί μητρώου για την αποθήκευση των ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει. Η τιμή n αποθηκεύεται στο μητρώο και σας επιτρέπει να καθορίσετε διαφορετικές εργασίες για εκτέλεση από την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup). Η τιμή n μπορεί να είναι ένας ακέραιος από 0 έως 65535. Για να έχετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές κατά τη χρήση του διακόπτη /sageset, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε το γράμμα μονάδας δίσκου που περιέχει την εγκατάσταση των Windows.
 • /sagerun:n - Αυτός ο διακόπτης εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στην τιμή n χρησιμοποιώντας το διακόπτη \sageset. Θα γίνει απαρίθμηση όλων των μονάδων δίσκου στον υπολογιστή και το επιλεγμένο προφίλ θα εκτελεστεί σε κάθε μονάδα δίσκου.

  Για παράδειγμα, στις Προγραμματισμένες εργασίες (Scheduled Tasks), θα μπορούσατε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή μετά την εκτέλεση της εντολής cleanmgr /sageset:11:
  cleanmgr /sagerun:11
  Αυτή η εντολή εκτελεί την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) με τις επιλογές που έχουν καθοριστεί με την εντολή cleanmgr /sageset:11.
Οι διαθέσιμες επιλογές που μπορείτε να καθορίσετε για την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup), χρησιμοποιώντας τους διακόπτες /sageset και /sagerun περιλαμβάνουν:
 • Προσωρινά αρχεία εγκατάστασης (Temporary Setup Files) - Τα αρχεία αυτά δεν θα χρειαστούν πλέον. Δημιουργήθηκαν αρχικά από ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ( Setup) που δεν λειτουργεί πλέον.
 • Ληφθέντα αρχεία προγράμματος (Downloaded Program Files) - Τα "Ληφθέντα αρχεία προγράμματος" (Downloaded Program Files) είναι στοιχεία ελέγχου ActiveX και προγράμματα Java τα οποία λαμβάνονται αυτόματα από το Internet κατά την προβολή συγκεκριμένων σελίδων. Αποθηκεύονται προσωρινά στο φάκελο "Ληφθέντα αρχεία προγράμματος" (Downloaded Program Files) του σκληρού δίσκου. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει το κουμπί Προβολή αρχείων (View Files), το οποίο σας επιτρέπει να βλέπετε τα αρχεία που πρέπει να καταργηθούν. Το κουμπί ανοίγει το φάκελο C:\Winnt\Downloaded Program Files.
 • Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files) - Ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) περιέχει τις ιστοσελίδες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο για γρήγορη προβολή. Οι προσωπικές σας ρυθμίσεις για ιστοσελίδες παραμένουν ανέπαφες. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει το κουμπί Προβολή αρχείων (View Files), το οποίο εμφανίζει τα αρχεία που πρέπει να διαγραφούν. Το κουμπί ανοίγει το φάκελο C:\Documents and Settings\Όνομα_χρήστη\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Παλαιότερα αρχεία Chkdsk (Old Chkdsk Files) - Όταν το Chkdsk ελέγχει για σφάλματα δίσκου, ενδέχεται να αποθηκεύσει αποθηκευμένα κατακερματισμένα τμήματα αρχείων ως αρχεία του ριζικού φακέλου του δίσκου. Αυτά τα αρχεία δεν είναι απαραίτητα και μπορείτε να τα καταργήσετε.
 • Κάδος ανακύκλωσης (Recycle Bin) - Ο "Κάδος ανακύκλωσης" (Recycle Bin) περιέχει αρχεία που έχετε καταργήσει από τον υπολογιστή. Τα αρχεία αυτά δεν καταργούνται μόνιμα μέχρι να αδειάσετε τον "Κάδο ανακύκλωσης" (Recycle Bin). Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει το κουμπί Προβολή αρχείων (View Files), το οποίο ανοίγει τον "Κάδο ανακύκλωσης" (Recycle Bin).
 • Προσωρινά αρχεία (Temporary Files) - Τα προγράμματα αποθηκεύουν, ορισμένες φορές, προσωρινές πληροφορίες στο φάκελο Temp. Πριν τερματιστεί ένα πρόγραμμα, διαγράφει συνήθως αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια τα προσωρινά αρχεία τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί πάνω από μία εβδομάδα.
 • Προσωρινά αρχεία χωρίς σύνδεση (Temporary Offline Files) - Τα "Προσωρινά αρχεία χωρίς σύνδεση" (Temporary Offline Files) είναι τοπικά αντίγραφα αρχείων δικτύου που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά με αυτόματο τρόπο ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε μετά την αποσύνδεσή σας από το δίκτυο. Υπάρχει ένα κουμπί Προβολή αρχείων (View Files), το οποίο ανοίγει το φάκελο "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files).
 • Αρχεία χωρίς σύνδεση (Offline Files) - Τα προσωρινά αρχεία είναι τοπικά αντίγραφα αρχείων δικτύου τα οποία θέλετε να είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε μετά την αποσύνδεσή σας από το δίκτυο. Υπάρχει ένα κουμπί Προβολή αρχείων (View Files), το οποίο ανοίγει το φάκελο "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files).
 • Συμπίεση παλιών αρχείων (Compress Old Files) - Τα Windows έχουν τη δυνατότητα συμπίεσης αρχείων τα οποία δεν χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Η συμπίεση αρχείων εξοικονομεί χώρο στο δίσκο ενώ μπορείτε ακόμη να τα χρησιμοποιήσετε. Δεν διαγράφεται κανένα αρχείο. Επειδή τα αρχεία αποθηκεύονται σε διαφορετικούς βαθμούς, η ποσότητα χώρου στο δίσκο που μπορείτε να αποκτήσετε εμφανίζεται κατά προσέγγιση. Υπάρχει ένα κουμπί Επιλογές (Options) το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών αναμονής πριν από τη συμπίεση ενός μη χρησιμοποιημένου αρχείου.
 • Αρχεία καταλόγων για το Ευρετήριο περιεχομένων (Catalog Files for the Content Indexer) - Η υπηρεσία ευρετηρίου επιταχύνει και βελτιώνει τις αναζητήσεις αρχείων διατηρώντας ένα ευρετήριο των αρχείων που βρίσκονται στο δίσκο. Τα αρχεία αυτά έχουν απομείνει από μια προηγούμενη λειτουργία ευρετηρίου και μπορούν να διαγραφούν με ασφάλεια.
Εάν επιλέξετε τη μονάδα δίσκου που περιέχει την εγκατάσταση των Windows, όλες αυτές οι επιλογές θα γίνουν διαθέσιμες στην καρτέλα Εκκαθάριση δίσκου (Disk Cleanup). Εάν επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη μονάδα δίσκου, μόνο οι επιλογές Κάδος ανακύκλωσης (Recycle Bin) και Αρχεία καταλόγων για το Ευρετήριο περιεχομένων (Catalog files for content index) είναι διαθέσιμα από την καρτέλα Εκκαθάριση δίσκου (Disk Cleanup).

Η καρτέλα Περισσότερες επιλογές (More Options) περιέχει επιλογές για την εκκαθάριση στοιχείων των Windows ή εγκατεστημένων προγραμμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Στοιχεία των Windows (Windows Components) για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο, καταργώντας τα προαιρετικά στοιχεία των Windows που δεν χρησιμοποιείτε. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση (Clean Up) για αυτήν την επιλογή, εκκινείται ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εγκατεστημένα προγράμματα (Installed Programs) για να αποδεσμεύσετε περισσότερο χώρο στο δίσκο, καταργώντας τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση (Clean Up), εκκινείται η επιλογή Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων (Change or Remove Programs) από το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
manager
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253597 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/07/2006 14:04:30 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhotfixserver kbqfe kbinfo KB253597
Σχόλια