Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος μετακίνησης της γραμμής εργασιών (Taskbar) των Windows από την προεπιλεγμένη θέση της ή επαναφορά της στην προεπιλεγμένη θέση

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών από την προεπιλεγμένη θέση της. Επίσης, αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επαναφέρετε τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση της. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση των Windows XP ή των Windows Vista, μπορούμε να επιλύσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα για εσάς. Μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Για να επιδιορθώσετε από μόνοι σας αυτό το πρόβλημα στα Windows 98, Windows Me, Windows XP ή στα Windows Vista, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Περισσότερες πληροφορίες
Για να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών από την προεπιλεγμένη θέση κατά μήκος της κάτω πλευράς της οθόνης σε μία από τις άλλες πλευρές της οθόνης:
  1. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργαλείων.
  2. Κρατήστε πατημένο το πρωτεύον κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο της οθόνης όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη γραμμή εργασιών. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε η γραμμή εργασιών να τοποθετηθεί κάθετα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  3. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο της οθόνης όπου θέλετε τη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.
Εάν χρησιμοποιείται Windows 98 ή Windows Me και η γραμμή εργασιών δεν μετακινείται, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή για μετακίνηση της γραμμής εργασιών. Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών (Lock the Taskbar) δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να ελέγξετε την κατάσταση της γραμμής εργασιών:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εργασιών και μενού "Έναρξη" (Taskbar and Start Menu)
    • Στα Windows ME κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σημάδι ελέγχου στην επιλογή Ενεργοποίηση μετακίνησης και αλλαγής του μεγέθους (Enable moving and resizing) στη λίστα "Μενού Έναρξη και γραμμή εργασιών", στην επικεφαλίδα "Γραμμή εργασιών". Εάν δεν υπάρχει σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στο πλαίσιο για να επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα, κάντε κλικ στο OK και κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου. Εάν υπάρχει το σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο (Cancel) και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου.
    • Στα Windows XP και Windows Vista επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή εργασιών (Taskbar) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σημάδι ελέγχου στην επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών (Lock the Taskbar). Εάν υπάρχει σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στο πλαίσιο για να ακυρώσετε την επιλογή αυτής της δυνατότητας, κάντε κλικ στο OK και κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου. Εάν δεν υπάρχει το σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο (Cancel) και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γραμμή εργασιών μπορεί να σταθεροποιηθεί στην αριστερή, δεξιά, επάνω ή κάτω πλευρά της οθόνης σας. Δεν είναι δυνατό να μετακινήσετε το κουμπί Έναρξη (Start) ή τη Σφαίρα των Windows από τη μία πλευρά της γραμμής εργασιών στην άλλη.
Αυτόματη επίλυση
Για να επαναφέρετε αυτόματα τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση στα Windows XP και στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Αυτόματη επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".

Σημειώστε ότι όταν εκτελέσετε αυτή την Αυτόματη επίλυση, θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά παράθυρα της Εξερεύνησης των Windows.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".


Επίλυση από το χρήστη
Για να επαναφέρετε τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test - POST) και, κατόπιν, επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup Menu). Η γραμμή εργασιών θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη θέση μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, όταν ξεκινά ο υπολογιστής σας, υπάρχει πιθανότητα να λάβετε μήνυμα λάθους πληκτρολογίου. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε με ασφάλεια να αγνοήσετε το μήνυμα λάθους πληκτρολογίου.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
γρήγορη εκκίνηση μενού έναρξη γραμμή εργασιών προεπιλογή κάτω επάνω αγκύρωση κρυφό μετακίνηση αλλαγή θέσης fixit αυτόματη επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253679 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 00:43:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprod2web kbui KB253679
Σχόλια
.com/ms.js"> =">div ng-repeat="language in languagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
if?DI=4050&did=1&t=">d=1&t=">r varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >>ascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");