Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος διαγραφής του αρχείου Pagefile.sys στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Συμπτώματα
Όταν κάνετε εκκίνηση στην Κονσόλα αποκατάστασης και επιχειρήσετε να διαγράψετε το αρχείο Pagefile.sys, το αρχείο δεν υπάρχει. Μια λίστα καταλόγων δεν εμφανίζει το αρχείο Pagefile.sys στον ριζικό κατάλογο του φακέλου εκκίνησης (τη μονάδα δίσκου που περιέχει το φάκελο %SystemRoot%).
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή η πρόσβαση στο αρχείο Pagefile.sys δεν είναι δυνατή όταν βρίσκεστε στην "Κονσόλα αποκατάστασης".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, αντιγράψτε ένα άλλο αρχείο στο αρχείο Pagefile.sys. Μόλις αντιγράψετε ένα αρχείο στο αρχείο Pagefile.sys, το αρχείο Pagefile.sys θα εμφανιστεί και θα είναι δυνατή η διαγραφή του. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε εκκίνηση στην "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console).
 2. Επειδή κάνετε εκκίνηση μέσα στο φάκελο %SystemRoot% (που είναι συνήθως ο φάκελος C:\Winnt), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  cd \
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο Pagefile.sys με το Boot.ini:
  copy c:\boot.ini pagefile.sys
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  del pagefile.sys
 5. Μετά την αντιγραφή του αρχείου Boot.ini στο Pagefile.sys, το Pagefile.sys εμφανίζεται στη λίστα καταλόγου.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
pagefile
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 255205 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/06/2006 14:49:13 - Αναθεώρηση: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbenv kbprb KB255205
Σχόλια