Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Λείπει το αρχείο NTLDR" (NTLDR Is Missing) κατά την αναβάθμιση ή κατά την εγκατάσταση σε Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR255220
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 ή να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 2000 από υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows 95, στα Microsoft Windows 98 ή στα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους μετά την πρώτη επανεκκίνηση:
Λείπει το αρχείο NTLDR
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση (NTLDR is missing. Press any key to restart)
Αυτή η συμπεριφορά λαμβάνει χώρα μόνο αν τα Windows 95, Windows 98 ή τα Windows Me είναι εγκατεστημένα σε έναν σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει όταν η εγκατάσταση των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me δεν πραγματοποιήθηκε σωστά σε μια μονάδα δίσκου διαφορετικής γεωμετρίας και όταν ισχύουν επίσης οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το διαμέρισμα συστήματος/εκκίνησης έχει διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων FAT32.
 • Η εκκίνηση του υπολογιστή γίνεται με τη χρήση επεκτάσεων INT-13 (ένα διαμέρισμα μεγαλύτερο από 7,8 GB με τύπο αναγνωριστικού συστήματος 0C στον πίνακα διαμερισμάτων).
 • Η τιμή Heads (sides) στο FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) δεν είναι σωστή. Πρέπει να ταιριάζει με τη γεωμετρία της φυσικής μονάδας δίσκου.
Ο κωδικός εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me αγνοεί την τιμή κεφαλής στο BPB και εκκινείται ακόμη και αν δεν είναι έγκυρος. Ο κωδικός εκκίνησης των Windows 2000 χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει η διαδικασία εκκίνησης, αν δεν είναι σωστός.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλυθεί αυτή η συμπεριφορά, διορθώστε την μη έγκυρη τιμή Heads (sides) στο FAT32 BPB, για να είναι δυνατή τη συνέχιση της διαδικασίας εκκίνησης των Windows 2000. Ο πιο εύκολος τρόπος ενημέρωσης του πεδίου είναι η επανεγγραφή του κωδικού εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας με μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me, η οποία να περιέχει το αρχείο Sys.com (αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται από προεπιλογή).
 2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sys c: . Αυτή η εντολή επανεγγράφει τον κωδικό εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me με ακριβείς πληροφορίες BPB. Αν αυτή η ενέργεια είναι επιτυχής, μεταβείτε στο βήμα 3.

  Αν χρησιμοποιείτε δισκέτα εκκίνησης των Windows Me και εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους, το οποίο αναφέρει ότι "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου συστήματος στη μονάδα δίσκου C" (Cannot find the system file in the standard locations on drive C:), αυτό σημαίνει ότι έχουν καταργηθεί ένα ή περισσότερα αρχεία της εγκατάστασης των Windows Me. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να τοποθετήσετε τα σωστά αρχεία στη μονάδα δίσκο, ώστε η εντολή sys να έχει πρόσβαση σε αυτά:
  • Μεταβείτε στη γραμμή εντολών c:\Windows χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:
   c:
   cd\windows
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικό κατάλογο, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε ανάλογα τις παραπάνω εντολές.
  • Μεταβείτε στον κατάλογο Command χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:
   cd command
   Αν λάβετε ένα μήνυμα λάθους το οποίο αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε η διαδρομή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε το φάκελο και μετά επαναλάβετε την παραπάνω εντολή:
   md command
  • Μεταβείτε στο φάκελο EBD χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:
   cd ebd
   Αν λάβετε ένα μήνυμα λάθους το οποίο αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε η διαδρομή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε το φάκελο και μετά επαναλάβετε την παραπάνω εντολή:
   md ebd
  • Στο φάκελο EBD, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να αντιγράψετε το αρχείο io.sys από τη ρίζα του σκληρού δίσκου και μετονομάστε το σε winboot.sys, το οποίο είναι το αρχείο που χρειάζεται το αρχείο sys.com για τη μεταφορά του συστήματος:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
  • Στη συνέχεια μεταβείτε στη μονάδα δίσκου A και μεταφέρετε το αρχείο sys στη μονάδα δίσκου χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές:
   a:
   sys c:
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε Windows 95, Windows 98 ή Windows Me και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά να εγκαταστήσετε ή να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 2000.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε μετά την εκτέλεση της εντολής sys c: να κάνετε επανεκκίνηση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή fixboot για να επανεγγράψετε τον κωδικό εκκίνησης των Windows 2000. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την τυπική συνέχιση της αρχικής εγκατάστασης.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 255220 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/30/2006 10:50:57 - Αναθεώρηση: 6.0

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbqfe kbhotfixserver kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB255220
Σχόλια