Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000 ή Windows XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR256340
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000 ή Windows XP, το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer ενημερώνει μόνο ένα υποσύνολο των στοιχείων που είναι εγκατεστημένα με τον Internet Explorer σε άλλα λειτουργικά συστήματα. Αυτή η συμπεριφορά έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση του συνόλου των προστατευμένων στοιχείων λειτουργικών συστημάτων τα οποία ενημερώνονται από τον Internet Explorer και για να σας επιτρέψουν να αναβαθμίζετε τον Internet Explorer χωρίς να χρειαστεί η εισαγωγή άλλων, νέων δυνατοτήτων. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη συμπεριφορά του προγράμματος εγκατάστασης του Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 2000 ή Windows XP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενημερώσετε προστατευμένα στοιχεία λειτουργικών συστημάτων, τα οποία είναι εγκατεστημένα με τον Internet Explorer σε άλλα λειτουργικά συστήματα, εγκαταστήστε το τελευταίο Service Pack για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για να εγκαταστήσετε πρόσθετες δυνατότητες ή να ενημερώσετε προστατευμένα στοιχεία λειτουργικών συστημάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον Internet Explorer για Windows 2000 ή Windows XP (όπως το Messenger ή μια νεότερη έκδοση του Windows Media Player), εγκαταστήστε μια αυτόνομη έκδοση του προγράμματος την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε.
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά την εγκατάσταση μιας μη προσαρμοσμένης έκδοσης του Internet Explorer 5.x, γίνεται εγκατάσταση μόνο των αρχείων του βασικού προγράμματος περιήγησης και των αρχείων για δέσμες ενεργειών. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την εγκατάσταση του Internet Explorer ή να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές για προχωρημένους στο πρόγραμμα Εγκατάστασης του Internet Explorer. Κατά την εγκατάσταση μιας μη προσαρμοσμένης έκδοσης του Internet Explorer 6, εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας μόνο τα αρχεία του βασικού προγράμματος περιήγησης, τα αρχεία δέσμης ενεργειών, το πακέτο Internet Explorer Exception Pack, το Outlook Express 6 και ο Windows Media Player, έκδοση 6.4 (μόνο για Windows 2000). Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την εγκατάσταση του Internet Explorer ή να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές για προχωρημένους στο πρόγραμμα Εγκατάστασης του Internet Explorer.

Ωστόσο, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη έκδοση του Internet Explorer η οποία δημιουργείται χρησιμοποιώντας το Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες εκδόσεις του Internet Explorer, οι οποίες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το IEAK για την εφαρμογή πληροφοριών επωνυμίας (προσαρμοσμένο λογότυπο, γραμμή τίτλου, αγαπημένα και άλλα) από την εταιρεία σας ή από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία (NetMeeting, Media Player και άλλα) ακόμα και όταν εγκαθιστάτε τον Internet Explorer από μια έκδοση του IEAK, εκτός αν ο διαχειριστής της εταιρείας σας ή η υπηρεσία ISP έχει προσθέσει αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Προσθήκη προσαρμοσμένων στοιχείω" (Add Custom Components) του IEAK.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που εγκαθίστανται κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298624 Σύνοψη των στοιχείων που εγκαθίστανται όταν εγκαθιστάτε τον Internet Explorer 6
Διαφορετικές εκδόσεις του Internet Explorer περιλαμβάνονται στα Windows 2000, Windows XP και στα Service Pack για Windows 2000 και Windows XP. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις διαφορετικές εκδόσεις των Windows και των Windows Service Pack καθώς και την έκδοση του Internet Explorer η οποία περιλαμβάνεται σε αυτά.
Έκδοση των Windows ή του Windows SPΈκδοση του Internet Explorer που περιλαμβάνεται
Windows 2000Internet Explorer 5.01 (Έκδοση 5.00.2920.0000)
Windows 2000 SP1Internet Explorer 5.01 SP1 (Έκδοση 5.00.3103.1000)
Windows 2000 SP2Internet Explorer 5.01 SP2 (Έκδοση 5.00.3315.1000)
Windows 2000 SP3Internet Explorer 5.01 SP3 (Έκδοση 5.00.3502.1000)
Windows XPInternet Explorer 6 (Έκδοση 6.00.2600.0000)
Windows XP SP1Internet Explorer 6 SP1 (Έκδοση 6.00.2800.1106)
Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εκ νέου την ίδια έκδοση του Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης της ίδιας έκδοσης του Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318378 Τρόπος επαναγκατάστασης ή επιδιόρθωσης του Internet Explorer και του Outlook Express στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος εγκατάστασης του Internet Explorer για εκτέλεση της διαδικασίας "Μόνο λήψη αρχείων" (Download Only) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000 ή Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257249 Εγκατάσταση του Internet Explorer στα Windows 2000 και στα Windows XP μόνο με λήψη αρχείων
257233 Οι εκδόσεις 5.5 και 6 του Internet Explorer δεν ζητούν θέση εγκατάστασης στα Windows 2000
5.50 5.5 SP1 5.5 SP2 ie
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 256340 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 19:00:18 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB256340
Σχόλια