Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

σφάλμα διακοπής "0x000000BE" κατά την εγκατάσταση των Windows Vista ή Windows Server 2008, εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από δύο βασίζονται σε AMD λεπίδες για επεξεργαστές πυρήνα 16

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2563727
Δεν είστε βέβαιοι εάν αυτή είναι η σωστή ενημέρωση κώδικα; Έχουμε προσθέσει αυτό το θέμα μας Διαγνωστική ένδειξη σφαλμάτων μνήμης που να επιβεβαιώσετε.
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Έχετε έναν υπολογιστή που διαθέτει περισσότερα από δύο βασίζονται σε AMD λεπίδες για επεξεργαστές πυρήνα 16.
 • Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista ή Windows Server 2008 στον υπολογιστή.
Σε αυτό το σενάριο, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής κατά τη διαδικασία εγκατάστασης:
ΔΙΑΚΟΠΉ () 0X000000BE παράμετρος1 , παράμετρος2 , παράμετρος3 , παράμετρος4 )

ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Σημειώσεις
 • Οι παράμετροι σε αυτό το μήνυμα λάθους Stop ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή.
 • Όχι όλα τα σφάλματα διακοπής 0x000000BE προκαλούνται από αυτό το ζήτημα.
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Vista ή Windows Server 2008 με επιτυχία στον υπολογιστή εάν περιορίσετε τον επεξεργαστή να χρησιμοποιήσετε μικρότερη από 48 πυρήνες.

  Για παράδειγμα, η εγκατάσταση είναι επιτυχής όταν έχουν εγκατασταθεί δύο επεξεργαστές AMD λεπίδες για (32 πυρήνες). Ωστόσο, η εγκατάσταση αποτυγχάνει όταν έχουν εγκατασταθεί τρεις επεξεργαστές AMD λεπίδες για (48 πυρήνες).
 • Εάν επεκτείνετε τον υπολογιστή σε περισσότερα από δύο επεξεργαστές πυρήνα 16 που βασίζονται σε AMD λεπίδες για μετά την εγκατάσταση των Windows Vista ή Windows Server 2008, ενδέχεται επίσης να λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους διακοπής.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός σφάλματος λογικής, όταν το λειτουργικό σύστημα επιλέγει μια ιδανική επεξεργαστή για ένα νήμα.

Όταν το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί εσφαλμένη λογική, το λειτουργικό σύστημα επιλέγει έναν επεξεργαστή που δεν υπάρχει. Επομένως, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους διακοπής.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το ακόλουθο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης στον υπολογιστή που επηρεάζεται. Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, έχετε διάφορες επιλογές για την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα.

Επιλογή 1:Το σύστημα είναι σφάλμα έλεγχο λόγω της εγκατάστασης έναν πρόσθετο επεξεργαστή. Προσωρινά να περιορίζουμε τον αριθμό των επεξεργαστών που θα επιτρέψετε στο σύστημα να γίνει επιτυχής εκκίνηση και να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.
 1. Ενέργειας ή επανεκκίνηση του υπολογιστή που επηρεάζονται
 2. Κατά την αρχική διαδικασία εκκίνησης πατήστε το πλήκτρο "Διαστήματος" για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Διαχείριση εκκίνησης των Windows και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F10
 3. Επεξεργαστείτε τις τρέχουσες επιλογές εκκίνησης (δηλαδή/noexecute = OPTOUT) για να συμπεριλάβετε το διακόπτη NUMPROC για να περιορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών σε χαμηλότερη τιμή. Σημειώστε ότι τη δική σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Θέλουμε να απλά να προσθέσετε το διακόπτη NUMPROC στο τέλος της λίστας. Για παράδειγμα,

  / NOEXECUTE = OPTOUT /NUMPROC = 16

  Σημείωση: Αυτή είναι μια αλλαγή ενημερώσεις και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την τρέχουσα διεργασία εκκίνησης. Αυτή η αλλαγή θα παραλειφθούν κατά ταυτόχρονης επανεκκίνηση.
 4. Το πλήκτρο "Enter" για να υποβάλετε την αλλαγή.
 5. Συνεχίστε με τη διαδικασία κανονικής εκκίνησης και να συνδεθούν με το σύστημα με ένα λογαριασμό που διαθέτει πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 6. Λήψη, να εξαγάγετε και να εγκαταστήσετε το πακέτο θερμών επιδιόρθωση που θα για να ενημερώσετε τον πυρήνα.
 7. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, επιλέξτε "Ναι"

Επιλογή 2: Δεν είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα και η εγκατάσταση αποτυγχάνει. Αυτή η επιλογή πρέπει να ενσωματώσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων με το μέσο που χρησιμοποιείται για την εικόνα της εγκατάστασης του Windows Server 2008. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Λήψη όλα τα απαραίτητα αρχεία και εργαλεία. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Για να εγκαταστήσετε το Κιτ προεγκατάστασης OEM (OPK) των Windows 7. Τα εργαλεία των Windows 7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία Windows Server 2008 και Windows Vista εικόνες.

   http://www.Microsoft.com/OEM/EN/downloads/Pages/windows_7_opk.aspx#tabbedSection
  2. Αίτηση και απόσπασμα του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης για το φάκελο του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης στον υπολογιστή κάνοντας τα εξής;

   α. αίτηση και να κάνετε λήψη της επείγουσας επιδιόρθωσης στον υπολογιστή

   b. Εκτελέστε την επείγουσα επιδιόρθωση, για να εξαγάγετε το αρχείο .msu εγκατάστασης στον κατάλογο C:\Test\Updates.

   γ. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα και αλλάξτε κατάλογο με C:\Test\Updates

   δ. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου .msu.

   Ανάπτυξη - f: * Windows6.0-KB2563727-x64.msu c:\test\updates
  3. Αντιγράψτε το αρχείο Install.wim από το μέσο εγκατάστασης του Windows Server 2008 (δηλαδή x:\Sources) στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε το αρχείο Install.wim στο φάκελο C:\Test\Images.

   Σημείωση: Θα πρέπει να καταργήσετε τη σημαία προστασία μόνο για ανάγνωση από το αντίγραφο του αρχείο Install.wim, κάνοντας δεξιό κλικ στο αρχείο, επιλέξτε Ιδιότητες απαλοιφή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στην ανάγνωση – μόνο και κάντε κλικ στο κουμπί OK

 2. Προσθέστε την επείγουσα επιδιόρθωση σε ένα αρχείο Install.wim ειδώλου Windows Server 2008. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Windows OPK, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο γραμμή εντολών εργαλείων ανάπτυξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής.
  2. Στη γραμμή εντολών, να ανακτήσετε το όνομα ή τον αριθμό ευρετηρίου για το είδωλο που θέλετε να αλλάξετε. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter:

   DISM/Get-WimInfo /WimFile:C:\test\images\install.wim
  3. Παρατηρήστε τον αριθμό ευρετηρίου ή το όνομα του ειδώλου των Windows Server 2008 που θα προσθέσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

   ---Για παράδειγμα---

   /WimFile:c:\test\images\install.wim/Get-WimInfo E:\Test\Updates>DISM


   Εργαλείο διαχείρισης και συντήρησης ειδώλου ανάπτυξης

   Έκδοση: 6.1.7600.16385

   Λεπτομέρειες εικόνας: e:\test\images\install.wim

   Ευρετήριο: 1

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERSTANDARD

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERSTANDARD

   Μέγεθος: 9,514,856,643 bytes

   Index: 2

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERENTERPRISE

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERENTERPRISE

   Μέγεθος: 9,524,736,456 bytes

   Ευρετήριο: 3

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERDATACENTER

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERDATACENTER

   Μέγεθος: 9,523,944,197 bytes

   Ευρετήριο: 4

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE

   Μέγεθος: 2,854,434,578 bytes

   Ευρετήριο: 5

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERENTERPRISECORE

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERENTERPRISECORE

   Μέγεθος: 2,865,043,006 bytes

   Ευρετήριο: 6

   Όνομα: Windows Longhorn SERVERDATACENTERCORE

   Περιγραφή: Windows Longhorn SERVERDATACENTERCORE

   Μέγεθος: 2,864,646,247 bytes

   Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

   -----

  Σε αυτήν την περίπτωση Ζητούμε ενδιαφέρεστε δείκτης 2, SERVERENTERPRISE.

  1. Δημιουργήστε ένα φάκελο εικόνα προορισμού για εργασία χωρίς σύνδεση (C:\Test\Offline) που θα χρησιμοποιηθούν για μοντάρισμα του ειδώλου και την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων. Στο παράθυρο της γραμμής εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή χωρίς τα εισαγωγικά.

   "MD C:\Test\Offline"

   Σημείωση: Πρέπει να δημιουργήσετε το φάκελο C:\Test\Offline για να μοντάρετε το είδωλο.
  2. Χρησιμοποιήστε μια εντολή DISM για να μοντάρετε το είδωλο χρησιμοποιώντας τον αριθμό ευρετηρίου ή το όνομα που έχετε παρατηρήσει στο βήμα 2 Γ:

   DISM/Mount-wim /WimFile:C:\test\images\install.wim/Index: 2 /MountDir:C:\test\offline
  3. Προσθέστε το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης στο αρχείο install.wim μονταρισμένο. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

   DISM /Image:C:\test\offline/Add-Package /PackagePath:C:\test\updates\Windows6.0-KB2563727-x64.cab
  4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να δεσμεύσετε τις αλλαγές και να καταργήσετε το μοντάρισμα του ειδώλου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter:

   / Commit του DISM /Unmount-WIM /MountDir:C:\test\offline

 3. Προετοιμάστε το μέσο εγκατάστασης του Windows Server 2008, κάνοντας τα εξής:
  1. Κάνετε ένα φάκελο που ονομάζεται DVD και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα περιεχόμενα της εγκατάστασης του Windows Server 2008 DVD στο φάκελο DVD. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές:

   MD \dvd
   xcopy X:\*.* \dvd /e

   Σημείωση: Σε αυτές τις εντολές, το X αντιπροσωπεύει το γράμμα της μονάδας δίσκου DVD.
  2. Αντιγράψτε τα τροποποιημένα αρχεία Install.wim στο φάκελο DVD στο σκληρό δίσκο:

   Αντιγραφή C:\test\images\install.wim \dvd\sources
  3. Αντί να τροποποιήσετε το αρχείο Boot.wim είναι ευκολότερο να τροποποιήσετε το bcdstore των μέσων εγκατάστασης. Για να τροποποιήσετε τη γραμμή εντολών bdcstore άνοιγμα και αυξημένα και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

   "numproc/Set {προεπιλογή} c:\dvd\boot\bcd /store bcdedit 16"

 4. Στη συνέχεια δημιουργήστε μια ενημερωμένη εικόνα DVD με δυνατότητα εκκίνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή oscdimg, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο του οργανισμού διεθνούς τυποποίησης (ISO) του φακέλου DVD και να κάνετε την εικόνα ενός ειδώλου με δυνατότητα εκκίνησης σε UEFI. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  947024 Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα ISO για πλατφόρμες UEFI για μια Windows PE CD-ROM για Windows Server 2008
  1. Ανοίξτε μια αναβαθμισμένη γραμμή εντολών
  2. Αλλάξτε τον κατάλογο στη θέση του το OSCDIMG.EXE
  3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε με δυνατότητα εκκίνησης DVD ISO αρχείο εικόνας

   -M -o Oscdimg-u2-udfver102-bootdata:2#p0,e,bC:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,bC:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin C:\DVD C:\x64_2k8r2.iso

   Σημείωση: θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό OSCDIMG.EXE για την πλατφόρμα που δημιουργείτε το DVD σε--π.χ., x 64, x 86 32-bit, etc.b για παράδειγμα:

   "c:\Program Files\Windows OPK\Tools\amd64\oscdimg.exe" -m -o-u2-udfver102 \

   -bootdata:2#P0,e,be:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,\

   be:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin e:\DVD e:\x64_2k8r2.iso

   Το OSCDIMG 2.55 CD-ROM και DVD-ROM Premastering βοηθητικό πρόγραμμα

   Πνευματικά δικαιώματα (C) Microsoft, 1993-2007. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

   Άδεια χρήσης μόνο για την παραγωγή περιεχομένου εξουσιοδοτημένη από τη Microsoft.

   Σάρωση δέντρο προέλευσης (500 αρχεία σε καταλόγους 14)

   Σάρωση δέντρο ολοκλήρωσης (787 αρχεία προέλευσης σε καταλόγους 248)

   Υπολογισμός πληροφοριών καταλόγου ολοκληρώθηκε

   Αρχείο εικόνας είναι 2806284288 byte (πριν από τη βελτιστοποίηση)

   Εγγραφή 787 αρχείων σε καταλόγους 248 e:\x64_2k8r2.iso

   Ολοκληρώθηκε το 100%

   Βελτιστοποίηση αποθήκευσης αποθηκευμένα αρχεία 126, 25073664 bytes (1% της εικόνας)

   Μετά τη βελτιστοποίηση, το αρχείο εικόνας είναι 2783588352 byte

   Χώρο αποθήκευση λόγω ενσωμάτωση, sparseness ή βελτιστοποίηση = 25073664

   Έγινε.

 5. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία της εικόνας με επιτυχία, εγγράψτε το είδωλο της ενημερωμένης έκδοσης σε ένα DVD και να χρησιμοποιήσετε για την εγκατάσταση του Windows Server 2008. Για πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες ενός Windows Vista ή Windows Server 2008 εικόνας, ανατρέξτε την ακόλουθη αναφορά TechNet;

  http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/dd744342 (WS.10).aspx

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, υποβάλετε μια αίτηση για την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να εκτελείτε ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Τα Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935791 Τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows Vista
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack του Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
968849 Τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για Windows Server 2008

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο της επείγουσας επιδιόρθωσης, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows Vista και Windows Server 2008
Σημαντικό Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows Vista και Windows Server 2008 επείγουσες επιδιορθώσεις περιλαμβάνονται στα ίδια πακέτα. Ωστόσο, μόνο τα Windows Vista"" αναφέρεται στη σελίδα αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης. Για να ζητήσετε το πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης που εφαρμόζεται σε ένα ή και τα δύο λειτουργικά συστήματα, επιλέξτε την επείγουσα επιδιόρθωση που παρατίθεται στην ενότητα "Windows Vista" στη σελίδα. Πάντα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ισχύει για" στα άρθρα για να προσδιορίσετε το πραγματικό λειτουργικό σύστημα που αφορά κάθε επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με SR_Level (εκδόσεις RTM, SPn), και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνSR_LevelΚλάδος υπηρεσιών
  6.0.600 2. 22xxxΤα Windows Vista και Windows Server 2008SP2LDR
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008 και τα Windows Vista". Τα αρχεία MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x 64
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Ntoskrnl.exe6.0.6002.226564,688,78408-Ιουν-201118:49x 64

Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και για Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x 64
Όνομα αρχείουAmd64_05671e4736975feee7e41f46be0df690_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_53a21e9accadab65.manifest
Η έκδοση του αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου701
Ημερομηνία (UTC)08-Ιουν-2011
Ώρα (UTC)19:09
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_e1e5cc4ea8531d4b648d37ad8e4aa607_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_82f02ddd9138dc3e.manifest
Η έκδοση του αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου721
Ημερομηνία (UTC)08-Ιουν-2011
Ώρα (UTC)19:09
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_ca8f0d2782e78583.manifest
Η έκδοση του αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,282
Ημερομηνία (UTC)08-Ιουν-2011
Ώρα (UTC)19:10
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_e25ca519fd2c901d.manifest
Η έκδοση του αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,656
Ημερομηνία (UTC)08-Ιουν-2011
Ώρα (UTC)15:49
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate.mum
Η έκδοση του αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,305
Ημερομηνία (UTC)08-Ιουν-2011
Ώρα (UTC)19:09
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
0x000000BE Interlagos λεπίδες για 4 υποδοχές εγκατάσταση vista αποτυγχάνει Server 2008
Αναφορές
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2563727 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2014 01:27:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2563727 KbMtel
Σχόλια