Τρόπος δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου στα Windows 98 και τα Windows Millennium Edition

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου των Windows με την Εξέταση Μητρώου των Windows (Windows Registry Checker) (Scanregw.exe).
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να επεξεργαστείτε το μητρώο των Windows. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε scanregw και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ολοκληρώθηκε" (Backup complete), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, δημιουργείται το αρχείο Rb0x.cab στο φάκελο Windows\Sysbckup (όπου x είναι ένας αριθμός από το 0 έως το 5). Κάθε φορά που δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, γίνεται αντικατάσταση του παλαιότερου αρχείου Rb0x.cab. Η Εξέταση Μητρώου των Windows (Windows Registry Checker) δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων System.dat, User.dat, System.ini και Win.ini, καθώς και των πληροφοριών παραμέτρων μητρώου (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού χρήστη, των συνδέσεων πρωτοκόλλων, των ρυθμίσεων προγραμμάτων λογισμικού και των προτιμήσεων χρήστη).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εξέταση Μητρώου των Windows (Windows Registry Checker) και το μητρώο, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)
τερματισμός λειτουργίας επανεκκίνηση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 256419 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 05:39:24 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB256419
Σχόλια