Θέματα για το διακομιστή αυτοματισμού του Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:257757
Περίληψη
Οι προγραμματιστές να χρησιμοποιήσετε την αυτοματοποίηση του Microsoft Office για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λύσεις που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και τις δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στο προϊόν του Office. Παρόλο που η ανάπτυξη προγραμματισμού μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα σύστημα υπολογιστή-πελάτη με σχετική ευκολία, ένας αριθμός επιπλοκές μπορεί να προκύψει εάν αυτοματισμού πραγματοποιείται από τον κώδικα διακομιστή, όπως το Microsoft Active Server σελίδες (ASP), ASP.NET, DCOM ή μια υπηρεσία των Windows NT.

Αυτό το άρθρο Ασχολείται με επιπλοκές που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές. Το άρθρο παρέχει επίσης εναλλακτικές αυτοματισμού που μπορεί να επιταχύνει τις επιδόσεις. Οι προγραμματιστές πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις που αυτό το άρθρο παρέχει για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Microsoft δεν συνιστά ούτε υποστηρίζει διακομιστή αυτοματοποίησης του Office.

ΣημείωσηΣτο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα οδήγησης συστήματος Microsoft 2007 Office και ο μηχανισμός βάσης δεδομένων Access 2010 θεωρούνται στοιχεία του Microsoft Office. Ο όρος "διακομιστή" ισχύει επίσης για κώδικα που εκτελείται σε σταθμό εργασίας των Windows, εάν ο κώδικας εκτελείται από ένα σταθμό εργασίας των Windows, εκτός από το σταθμό αλληλεπίδρασης του χρήστη που είναι συνδεδεμένος. Για παράδειγμα, κώδικας που ξεκινά με το Χρονοδιάγραμμα εργασιών στο λογαριασμό ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ εκτελείται στο περιβάλλον ως "διακομιστή" κώδικα ASP ή κώδικα DCOM. Επομένως, ενδέχεται να προκύψουν πολλά από τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς εργασίας Windows και COM, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" και στην ενότητα "Αναφορές".
Περισσότερες πληροφορίες
Όλες οι τρέχουσες εκδόσεις του Microsoft Office έχουν σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και έχει ρυθμιστεί να εκτελείται ως προϊόντα τελικού χρήστη σε ένα σταθμό εργασίας προγράμματος-πελάτη. Αυτές προϋποθέτουν μια αλληλεπιδραστική επιφάνεια εργασίας χρήστη και προφίλ. Δεν παρέχουν το επίπεδο reentrancy ή ασφάλειας που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες των στοιχείων συμπερίληψης του διακομιστή που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτελείται χωρίς παρακολούθηση.

Η Microsoft δεν συνιστά αυτήν τη στιγμή και υποστήριξη εφαρμογών αυτοματισμού του Microsoft Office από οποιαδήποτε εφαρμογή προγράμματος-πελάτη χωρίς παρακολούθηση, μη αλληλεπιδραστική ή στοιχείο (συμπεριλαμβανομένων των ASP, ASP.NET, DCOM και υπηρεσίες NT), επειδή το Office ενδέχεται να παρουσιάσουν αστάθεια συμπεριφορά ή/και αδιέξοδο όταν το Office εκτελείται σε αυτό το περιβάλλον.

Εάν δημιουργείτε μια λύση που εκτελείται σε ένα περιβάλλον διακομιστή θα πρέπει να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία που έχουν γίνει ασφαλής για εκτέλεση χωρίς παρακολούθηση. Ή θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν σε τουλάχιστον μέρος του κώδικα για την εκτέλεση του πελάτη. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή του Office από μια λύση πλευράς διακομιστή, η εφαρμογή θα στερούνται πολλές από τις αναγκαίες δυνατότητες για να εκτελέσετε με επιτυχία. Επιπλέον, θα λαμβάνοντας κινδύνους με σταθερότητα της συνολικής λύσης.

Ζητήματα κατά τη χρήση του διακομιστή αυτοματοποίησης του Office

Οι προγραμματιστές που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Office σε μια λύση του διακομιστή πρέπει να έχετε υπόψη πέντε κύριες περιοχές στις οποίες Office που συμπεριφέρεται διαφορετικά από το αναμενόμενο εξαιτίας του περιβάλλοντος. Εάν ο κωδικός σας είναι να εκτελεστεί με επιτυχία, πρέπει να αυτών των ζητημάτων και να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις τους όσο είναι δυνατό. Εξετάστε προσεκτικά αυτά τα ζητήματα κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας. Μία λύση δεν καλύπτουν όλα τα ζητήματα. Διαφορετικές σχεδιάσεις απαιτούν να δώσετε προτεραιότητα τα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο.
 • Ταυτότητα χρήστη: Εφαρμογές του office προϋποθέτουν την ταυτότητα ενός χρήστη όταν οι εφαρμογές εκτελούνται, ακόμα και όταν αυτοματισμού ξεκινά τις εφαρμογές. Οι εφαρμογές που προσπαθούν να Προετοιμασία γραμμές εργαλείων, μενού, επιλογές, εκτυπωτές και ορισμένα πρόσθετα βάσει ρυθμίσεις στην ομάδα μητρώου χρήστη για το χρήστη που εκκινεί την εφαρμογή. Πολλές υπηρεσίες που εκτελούνται σε λογαριασμούς που έχουν κανένα προφίλ χρήστη (όπως το σύστημα λογαριασμού ή λογαριασμών IWAM_ [servername]). Επομένως, ίσως δεν του Office Προετοιμασία σωστά κατά την εκκίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, του Office επιστρέφει σφάλμα σε το CreateObject συνάρτηση ή το CoCreateInstance η συνάρτηση. Ακόμη και αν η εφαρμογή του Office μπορεί να ξεκινήσει, άλλες συναρτήσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν υπάρχει κανένα προφίλ χρήστη.
 • Αλληλεπίδραση με την επιφάνεια εργασίας: Εφαρμογές του office προϋποθέτουν ότι οι που εκτελείται με ένα αλληλεπιδραστική επιφάνεια εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εφαρμογές ενδέχεται να χρειάζεται να γίνουν ορατά για ορισμένες λειτουργίες Αυτοματισμού για να λειτουργήσει σωστά. Εάν ένα μη αναμενόμενο παρουσιάζεται σφάλμα, ή εάν απαιτείται μια παράμετρος Απροσδιόριστο για να ολοκληρωθεί μια λειτουργία, Office έχει σχεδιαστεί για να ζητήσει από το χρήστη με αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά το χρήστης τι ο χρήστης θέλει να κάνει. Ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου σε μη αλληλεπιδραστική επιφάνεια εργασίας Δεν μπορείτε να το κλείσετε. Επομένως, αυτό το νήμα σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει) απεριόριστα. Παρόλο που ορισμένες πρακτικές κωδικοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την πιθανότητα Αυτό το ζήτημα, οι πρακτικές αυτές δεν εμποδίζουν εντελώς το ζήτημα. Μόνο αυτό το γεγονός καθιστά εκτελούν εφαρμογές του Office από ένα περιβάλλον διακομιστή επικίνδυνη και δεν υποστηρίζεται.
 • Reentrancy και δυνατότητα κλιμάκωσης: Στοιχεία διακομιστή πρέπει να είναι ιδιαίτερα δυνατότητα επανεισόδου πολλαπλών νημάτων στοιχείων COM που έχουν ελάχιστο κόστος ΓΒΕ και υψηλή ταχύτητα μετάδοσης για πολλούς υπολογιστές-πελάτες. Οι εφαρμογές του Office σε όλες σχεδόν τις απόψεις ακριβώς αντίθετο. Εφαρμογές του Office είναι χωρίς δυνατότητα επανεισόδου, με βάση το STA αυτοματισμού Οι διακομιστές που είναι σχεδιασμένες να παρέχουν ποικίλων αλλά πόρους λειτουργικότητα για ένα μεμονωμένο υπολογιστή-πελάτη. Οι εφαρμογές προσφέρουν μικρή δυνατότητα κλιμάκωσης ως μια λύση πλευράς διακομιστή. Επιπλέον, οι εφαρμογές έχουν σταθερές ορίων σημαντικά στοιχεία, όπως τη μνήμη. Αυτά δεν μπορεί να αλλάξει μέσω ρύθμιση παραμέτρων. Το σημαντικότερο, οι εφαρμογές χρησιμοποιούν καθολικών πόρων όπως μνήμη αντιστοιχισμένα αρχεία, τα καθολικά πρόσθετα ή πρότυπα και κοινόχρηστους αυτοματισμού διακομιστές. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των εμφανίσεων που μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα και μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες ανταγωνισμού, εάν οι εφαρμογές έχουν ρυθμιστεί σε ένα multi-Client περιβάλλον. Οι προγραμματιστές που σκοπεύετε να εκτελέσετε περισσότερες από μία εμφανίσεις οποιαδήποτε εφαρμογή του Office ταυτόχρονα πρέπει να σκεφθείτε "Ομαδοποίηση" ή σειριοποίησης πρόσβαση στην εφαρμογή του Office για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ή καταστροφή δεδομένων.
 • Ανοχή και σταθερότητα: Office 2000, Office XP, Office 2003 και χρήση του Office 2007 Τεχνολογία Microsoft Windows Installer (MSI) για την εγκατάσταση και Self-Repair ευκολότερη για τον τελικό χρήστη. MSI εισάγει την έννοια της "εγκατάσταση σε την πρώτη χρήση." Αυτό επιτρέπει δυνατότητες δυναμικά εγκατεστημένη ή έχει ρυθμιστεί σε χρόνος για το σύστημα ή πιο συχνά για συγκεκριμένο χρήστη. Σε ένα διακομιστή περιβάλλον, αυτό και επιβραδύνει την απόδοση και αυξάνει την πιθανότητα που ενδέχεται να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ρωτά το χρήστη να εγκρίνει την εγκατάσταση ή Για να παρέχετε μια δισκέτα εγκατάστασης. Παρόλο που αυτό έχει σχεδιαστεί για να αυξήσετε το ανοχή του Office ως ένα προϊόν τελικού χρήστη του Office εφαρμογή MSI δυνατότητες είναι δυσμενείς σε περιβάλλον διακομιστή. Επιπλέον, η σταθερότητα του Office Γενικά δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί κατά την εκτέλεση του Office διακομιστή επειδή έχει δεν έχουν σχεδιαστεί ή ελεγχθεί για αυτόν τον τύπο χρήσης. Χρήση του Office ως στοιχείο σε ένα διακομιστή δικτύου μπορεί να μειώσει το σταθερότητα του υπολογιστή, και επομένως ενδέχεται να μειώσει τη σταθερότητα του σας ολόκληρο το δίκτυό.
 • Ασφάλεια διακομιστή: Εφαρμογές του office είχαν ποτέ προορίζεται για χρήση του διακομιστή. Επομένως, οι εφαρμογές του Office δεν λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια προβλήματα που διανέμονται στοιχεία όψη. Έλεγχος ταυτότητας του Office οι εισερχόμενες αιτήσεις. Office επίσης δεν σας προστατεύουν από ακούσια εκτέλεση μακροεντολών, ή την εκκίνηση ενός άλλου διακομιστή που μπορεί να εκτελέσετε μακροεντολές, από σας κώδικα πλευράς διακομιστή. Μην ανοίγετε αρχεία που αποστέλλονται στο διακομιστή από μια ανώνυμη τοποθεσία Web. Με βάση τις ρυθμίσεις ασφαλείας που είχαν οριστεί τελευταία, ο διακομιστής να εκτελέσει μακροεντολές ένα περιβάλλον διαχειριστή ή συστήματος με πλήρη δικαιώματα και επομένως μπορεί να παραβιάσει το δίκτυό σας. Επιπλέον, του Office χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία πελάτη (όπως Simple MAPI, το WinInet και MSDAIPP) που να cache ελέγχου ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη πληροφορίες για την ταχύτητα επεξεργασίας. Εάν το Office γίνεται ένα αυτοματοποιημένο διακομιστή, παρουσία ίσως υπηρεσίας περισσότερους από έναν υπολογιστή-πελάτη. Αν έχει πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας έχει προσωρινά για αυτήν την περίοδο λειτουργίας, έναν υπολογιστή-πελάτη να χρησιμοποιήσετε προσωρινά αποθηκευμένες πιστοποιήσεις του ένα άλλο πρόγραμμα-πελάτη. Επομένως, το πρόγραμμα-πελάτης μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κατά την απομίμηση άλλους χρήστες.
Εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, πρέπει επίσης να εξετάζει θέματα αδειών χρήσης. Τρέχουσα άδεια κατευθυντήριες γραμμές εμποδίζουν εφαρμογές του Office που χρησιμοποιείται σε ένα διακομιστή υπηρεσίας αιτήσεων υπολογιστή-πελάτη, εκτός εάν οι πελάτες τους έχουν άδεια αντίγραφα του Office. Χρήση διακομιστή αυτοματοποίησης για την παροχή λειτουργικότητας του Office σε σταθμούς εργασίας χωρίς άδεια χρήσης δεν καλύπτεται από την άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA).

Μαζί με αυτά τα θέματα, μία από τα ακόλουθα κοινά σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν κατά την αυτοματοποίηση του Office διακομιστή:
 • Το CreateObject συνάρτηση και το CoCreateInstance συνάρτηση Επιστρέφει μία από τις παρακάτω σφάλμα χρόνου εκτέλεσης μηνύματα και δεν είναι δυνατή η εκκίνηση για Αυτοματοποίηση.

  Μήνυμα 1
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '429': το στοιχείο ActiveX δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου
  Μήνυμα 2
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '70': δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης
  Το μήνυμα 3
  CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE (0X80080005): Εκτέλεση του διακομιστή απέτυχε
  Μήνυμα 4
  (0X80070005) E_ACCESSDENIED: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
 • Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Office, λαμβάνετε ένα από τα μηνύματα σφάλματος.

  Μήνυμα 1
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '5981' (0x800A175D): ήταν δεν άνοιγμα αποθήκευσης μακροεντολών
  Μήνυμα 2
  Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '1004': η μέθοδος ' ~' του αντικειμένου ' ~' απέτυχε
 • Το CreateObject συνάρτηση και το CoCreateInstance λειτουργία σταματά να ανταποκρίνεται και τέλος ποτέ ή καθυστερούν πολύ να επιστροφή. Σε ορισμένους διακομιστές της δημιουργίας είναι γρήγορη, αλλά εμφανίζονται σφάλματα 1004 στο του Αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows που υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή διακόπηκε.
 • Ορισμένες λειτουργίες αποτύχει απροσδόκητα ή να σταματήσει να ανταποκρίνεται απεριόριστα λόγω ειδοποίησης χρήστη ή άλλο παράθυρο διαλόγου που απαιτεί χρήστη προσοχή.
 • Εκτελεί πολλές αιτήσεις ή δοκιμή καταπόνησης προκαλεί τον κώδικα Αποτυχία, να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να διακοπεί στη δημιουργία ή τον τερματισμό του γραφείου εφαρμογή. Όταν συμβεί αυτό, είτε η διαδικασία παραμένει σε μνήμη και δεν είναι δυνατό να τερματιστεί ή όλες τις εμφανίσεις της εφαρμογής που αυτοματοποιημένη αποτυχία από εκείνη τη στιγμή.
Μηνύματα ή άλλα προβλήματα που ενδέχεται να εμφανίζονται μαζί με αυτά που αναφέρονται εδώ, αλλά αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται συνήθως από τα πέντε κύρια θέματα που αναφέρονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Εναλλακτικές λύσεις διακομιστή αυτοματισμού

Η Microsoft συνιστά στους προγραμματιστές να βρει εναλλακτικές λύσεις για την αυτοματοποίηση του Office εάν χρειάζεται να αναπτύξετε λύσεις στο διακομιστή. Εξαιτίας των περιορισμών στη σχεδίαση του Office, αλλαγές στις παραμέτρους του Office δεν είναι αρκετός για να επιλύσετε όλα τα θέματα.Η Microsoft συνιστά έναν αριθμό εναλλακτικές λύσεις που δεν απαιτούν του Office είναι εγκατεστημένο διακομιστή και που μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες συνηθισμένες εργασίες πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα από αυτοματισμού.Πριν περιλαμβάνουν Office ως ένα στοιχείο διακομιστή στο έργο σας, σκεφτείτε εναλλακτικές λύσεις.

Περισσότερες εργασίες του διακομιστή αυτοματοποίησης αφορούν τη δημιουργία εγγράφων ή την επεξεργασία. Υποστηρίζει την νέο αρχείο ανοιχτής XML του Office 2007 Οι μορφές που σας επιτρέπουν στους προγραμματιστές δημιουργία, επεξεργασία, ανάγνωση και Μετασχηματισμός περιεχομένου αρχείων σε η πλευρά του διακομιστή. Αυτές αρχείου μορφές χρήσης του System.IO.Package.IOχώρος ονομάτων στη Microsoft.NET Framework για να επεξεργαστείτε αρχεία του Office χωρίς να χρησιμοποιείτε εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του Office οι ίδιοι 3.x. Αυτή είναι η μέθοδος προτεινόμενα και υποστηριζόμενα για το χειρισμό των αλλαγών στα αρχεία του Office από μια υπηρεσία.

Open XML μορφές αρχείων είναι ένα δημόσιο πρότυπο. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προδιαγραφών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Η Microsoft παρέχει μια SDK για μορφές αρχείων Open XML από το χειρισμό του.Framework NET 3.x. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SDK και να χρησιμοποιήσετε το SDK για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε αρχεία ανοιχτής XML, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Άνοιγμα τεκμηρίωσης XML SDK
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb226703.aspx
Τρόπος: χειριστεί έγγραφα μορφές ανοιχτής XML του Office
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa982683.aspx
Χειρισμός αρχείων του Word 2007 με το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 1 από 3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb656295.aspx
Χειρισμός αρχείων του Word 2007 με το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 2 από 3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb739835.aspx
Χειρισμός αρχείων του Word 2007 με το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 3 από 3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb727374.aspx
Χειρισμός Excel 2007 και PowerPoint 2007 αρχεία με το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 1 από 2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb739834.aspx
Χειρισμός Excel 2007 και PowerPoint 2007 αρχεία με το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 2 από 2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/bb727373.aspx
Κτίριο λύσεις δημιουργία εγγράφων διακομιστή χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 1 από 2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/bb735940.aspx
Κτίριο λύσεις δημιουργία εγγράφων διακομιστή χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου Open XML (μέρος 2 από 2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/bb735939.aspx
Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες σχετικά με το Open XML από το.NET 3.0 Framework και για ένα το παράδειγμα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
932921Τρόπος χρήσης των στοιχείων του.NET Framework 3.0 για να δημιουργήσετε και στη συνέχεια ροή ένα Office Word 2007 έγγραφο και ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007 σε έναν υπολογιστή-πελάτη
931866 Πώς να χρησιμοποιείτε τη μορφή αρχείου XML του Office και τη συσκευασία στοιχεία από το.NET Framework 3.0 για να δημιουργήσετε ένα απλό βιβλίο εργασίας του Excel 2007 ή απλό έγγραφο του Word 2007
Οι χρήστες που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις του Office (όπως το Office 2000, Office XP και Office 2003) να προβάλετε και να επεξεργαστείτε Open XML αρχεία εάν οι χρήστες να εγκαταστήσετε το πακέτο συμβατότητας δωρεάν λήψη από το Τοποθεσία Web της Microsoft. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πακέτου συμβατότητας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείου του Word, Excel και PowerPoint 2007
http://Office.Microsoft.com/en-US/Products/HA101686761033.aspx
Όταν ροή αρχεία ανοιχτής XML από ASP ή ASP.NET, πρέπει να παρέχετε τον σωστό τύπο MIME (Multipurpose Internet Mail επέκταση) για το περιεχόμενο που ροή που. Για μια λίστα των τύπων MIME για τα αρχεία του Office 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Αν απευθύνεστε μόνο πελάτες pre-Office 2007 και δεν θέλετε να απαιτούν τη χρήση του Open XML στο διάλυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μορφές αρχείων του Office μη δυαδική μορφή, όπως HTML, XML και RTF. Στη συνέχεια, να ροή αυτά τα αρχεία σε έναν υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας έναν τύπο MIME ώστε να εμφανίζεται το κείμενο που προκύπτει στο Office. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, αποθηκεύονται και ακόμη και επιστρέφονται στο διακομιστή χρησιμοποιώντας ASP στο διακομιστή του εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα και για παραδείγματα που δείχνουν πώς μπορείτε να τις εφαρμόσετε, κάντε κλικ στο ακόλουθο άρθρο αριθμούς για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
270906Με τον τρόπο χρήσης των ASP για τη δημιουργία ενός εγγράφου μορφής εμπλουτισμένου κειμένου (RTF) ροή στο Microsoft Word
198703 Τρόπος αυτοματοποίησης του Excel από πλευράς πελάτη VBScript
199841 Τρόπος εμφάνισης ASP αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το Excel στο IE με τύπους MIME
260239 Μορφοποίηση δεδομένων κελιού όταν δημιουργείτε ένα αρχείο Excel με μια σελίδα ενεργών σελίδων διακομιστή
278973 ExcelADO παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ADO για ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων στα βιβλία εργασίας του Excel
286023 Τρόπος χρήσης ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX VB για Word αυτοματισμού από τον Internet Explorer
288130 Με τον τρόπο χρήσης των ASP για τη δημιουργία υπολογιστικού φύλλου XML για εμφάνιση-πελάτη
Εάν η επιχείρησή σας απαιτεί τη δημιουργία διακομιστή του Office 97, Office 2000, Office XP και μορφές δυαδικών αρχείων του Office 2003, προμηθευτές παρέχουν στοιχεία που μπορούν να σας βοηθήσουν. Η Microsoft δεν παρέχει τα στοιχεία, επομένως θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια λύση μόνοι σας ή να αγοράσετε από τρίτο προμηθευτή. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών. Θα πρέπει να εξετάσετε κάθε λύση που ταιριάζει καλύτερα στον προμηθευτή για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.Εάν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας λύση που επεξεργάζεται το Office 97, Μορφές δυαδικών αρχείων του office 2000, Office XP και Office 2003 απευθείας, μπορείτε να αποκτήσετε το αρχείο προδιαγραφές μορφή ελεύθερη υπό τους όρους της το Άνοιγμα Microsoft Promise προδιαγραφή (OSP). Τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη για την τεκμηρίωση ή για τα προϊόντα που δημιουργείτε αλλά τεκμηρίωση είναι είναι διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Λύσεις διακομιστή μπορεί επίσης να θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες την αποστολή τα αρχεία και στη συνέχεια έχετε διακομιστή απόδοση αρχείων για την προβολή στο Web ή σε άλλο μέσο. Microsoft εργάζεστε αυτήν τη στιγμή να προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες, και Παρέχει μια πρώιμη έκδοση αυτήν τη δυνατότητα στο Microsoft Excel Υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες Excel είναι μια νέα τεχνολογία διακομιστή που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 και που σας επιτρέπει να φορτώσετε, υπολογίζουν και εμφανίζουν βιβλία εργασίας του Excel στο Office SharePoint Server 2007. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Excel, επισκεφθείτε την ακόλουθη Microsoft Τοποθεσίες Web Developer Network (MSDN):
Επισκόπηση των υπηρεσιών Excel
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms546696.aspx
Αναλυτική παρουσίαση: Ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης εφαρμογής χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Web του Excel
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms519100.aspx
Δημιουργία επιχειρηματικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Excel και Office μορφές ανοιχτής XML
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/cc540662.aspx
Υπηρεσίες αυτοματοποίησης Word είναι μια νέα εφαρμογή υπηρεσίας SharePoint Server 2010. Υπηρεσίες αυτοματοποίησης Word παρέχει χωρίς παρακολούθηση, διακομιστή μετατροπής εγγράφων σε μορφές που υποστηρίζονται από την εφαρμογή-πελάτη του Microsoft Word.

Επισκόπηση υπηρεσιών αυτοματοποίησης του Word
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ee558830.aspx
Παρουσιάζουμε υπηρεσίες αυτοματοποίησης του Word
http://blogs.MSDN.com/b/microsoft_office_word/Archive/2009/10/26/introducing-Word-Automation-Services.aspx
Μπορείτε πρέπει να αξιολογούν τις επιλογές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο σειρές σας πρέπει, και τον καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη της λύσης. Οι πληροφορίες που αυτό το άρθρο παρέχει είναι εγγυημένα για να επιλύσετε όλα τα θέματα για όλα τα προγράμματα-πελάτες. Είστε Συνιστάται να δοκιμάσετε τη λύση σας προσεκτικά πριν να υλοποιήσετε τη λύση.
ASP MTS WD2003 WD2007 PPT2003 PPT2007 XL2003 XL2007 VSO2003 VSO2007 PRJ2003 PRJ2007 OL2003 OL2007
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257757 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 17:42:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Access 2010, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2000 Standard Edition, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Infopath 2010, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office InfoPath 2003

 • kbqfe kbautomation kbprogramming kbservice kbmt KB257757 KbMtel
Σχόλια