ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Περιορισμένη εικονική μνήμη" μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:257758
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ορίσετε το αρχείο σελιδοποίησης (Pagefile.sys) στον υπολογιστή σας σε ένα μέγεθος που είναι μικρότερη από το προτεινόμενο μέγεθος 12 megabyte (MB) συν το μέγεθος της μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM), ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης (Temppf.sys) και ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, αφού συνδεθείτε:
Περιορισμένη εικονική μνήμη

Το σύστημα εκτελείται χωρίς αρχείο σελιδοποίησης μεγέθους σωστά. Χρησιμοποιήστε την επιλογή της εικονικής μνήμης της βοηθητικής εφαρμογής συστήματος στον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε ένα αρχείο σελιδοποίησης ή να αυξήσετε το αρχικό μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν το προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης χρησιμοποιεί σημαντική ποσότητα ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο και τον υπόλοιπο χώρο στον σκληρό δίσκο είναι μικρότερος από το αρχικό μέγεθος ρύθμιση του αρχείου σελιδοποίησης που ορίσατε στον πίνακα ελέγχου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Σύστημα.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονική μνήμη, ορίστε "Αρχικό μέγεθος" και τιμές "Μέγιστο μέγεθος" για το αρχείο σελιδοποίησης σε 0 (μηδέν) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Σύστημα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονική μνήμη, επαναφέρετε τις τιμές "Μέγιστο μέγεθος" και "Αρχικό μέγεθος" συνιστώμενες τιμές για τα Windows NT και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Σύστημα.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Για προχωρημένους καρτέλα, κάντε κλικ στο Επιλογές επιδόσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή, ορίστε "Αρχικό μέγεθος" και τιμές "Μέγιστο μέγεθος" για το αρχείο σελιδοποίησης σε 0 (μηδέν) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Σύστημα.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή του Για προχωρημένους καρτέλα, κάντε κλικ στο Επιλογές επιδόσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή, επαναφέρετε τις τιμές "Μέγιστο μέγεθος" και "Αρχικό μέγεθος" συνιστώμενες τιμές για τα Windows 2000 και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχείου σελιδοποίησης στο κατάλληλο μέγεθος, διαγράφεται το προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης και πλέον παρουσιάζονται σφάλματα εικονικής μνήμης.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε αρκετός χώρος στο δίσκο για να χωρέσει το μέγεθος του προσωρινού αρχείου σελιδοποίησης.
Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Το μήνυμα λάθους που παρατίθεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο μπορεί να προκύψει όταν το αρχικό μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης είναι μειωμένο ποσό σημαντικά μικρότερο από το προτεινόμενο ποσό. Τα Windows αναγνωρίζουν ότι το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης είναι ανεπαρκής και δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης έως 20 megabyte στο φάκελο Winnt\System32. Το Σύστημα στον πίνακα ελέγχου, στη συνέχεια, εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου, επιβάλετε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του αρχείου σελιδοποίησης.

Όταν ο ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου στον υπολογιστή σας είναι 30 megabyte ή λιγότερη, ζητήματα μπορεί να παρουσιαστεί όταν προσπαθήσετε να διορθώσετε το μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης μνήμης δεν επαρκούν. Ο συνδυασμός ανεπαρκή μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης και το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης προσωρινά εύκολα να χρησιμοποιήσετε όλο το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο. Δεν αφήνει αρκετό ελεύθερο χώρο για να δημιουργήσετε ένα αρχείο σελιδοποίησης που είναι αρκετά μεγάλη για να εξαλείψετε την ανάγκη για το προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης.

Ο μόνος τρόπος για να αποδεσμεύσετε χώρο δίσκου που χρησιμοποιείται από το προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης είναι να δημιουργήσετε ένα αρχείο σελιδοποίησης μεγέθους κατάλληλα. Όταν δεν χρειάζεται πλέον το προσωρινό αρχείο σελιδοποίησης διαγράφεται την επόμενη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποδεσμεύεται ο χώρος στο δίσκο.
μετάθεσης SP4 prodnt

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257758 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 19:13:35 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbfix kbvs600sp4fix kbvs600sp5fix kbmt KB257758 KbMtel
Σχόλια