Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η Ασφαλής Αποκατάσταση δεν παρέχεται μετά από αποτυχημένη εγκατάσταση

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR258560
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ξεκινήσετε πάλι την Εγκατάσταση (Setup) μετά από μια αποτυχημένη εγκατάσταση, δεν σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής "Ασφαλής αποκατάσταση" (Safe Recovery).
Αιτία
Αυτό το θέμα προκύπτει όταν το αρχείο Setuplog.txt είναι μεγαλύτερο από 64 ΚΒ.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καθορίστε σε ποιο σημείο αποτυγχάνει η Εγκατάσταση (Setup), μετονομάστε το αρχείο Setuplog.txt και κατόπιν εκτελέστε την Εγκατάσταση (Setup) ξανά.
Περισσότερες πληροφορίες
151667 Περιγραφή αρχείων των Windows που βρίσκονται στον ριζικό φάκελο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258560 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/06/2014 18:09:00 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsetup kbwinme setup setuplog.txt win98 win98se αποκατάσταση αποτυχημένη ασφαλής δεν διαθέσιμη εγκατάσταση υπάρχει KB258560
Σχόλια