Τρόπος ενεργοποίησης της άμεσης προσπέλασης μνήμης (Direct Memory Access - DMA)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της άμεσης προσπέλασης μνήμης (Direct Memory Access - DMA) σε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 98, Windows 95 ή Windows Millennium Edition. Η δυνατότητα DMA (που επίσης αναφέρεται ως bus mastering) είναι μια τεχνική την οποία χρησιμοποιούν ορισμένα στοιχεία και συσκευές για την απευθείας μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη χωρίς να διέρχονται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit - CPU). Η DMA μειώνει την επιβάρυνση της CPU παρέχοντας ένα μηχανισμό μεταφοράς δεδομένων που δεν απαιτεί παρακολούθηση μέσω της CPU. Ο αριθμός που σχετίζεται με την DMA υποδεικνύει το δίαυλο άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA) τον οποίο χρησιμοποιεί το στοιχείο ή η συσκευή για τη μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
 • Εξακρίβωση αν η DMA είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας
 • Τρόπος ενεργοποίησης της DMA για έναν σκληρό δίσκο
 • Τρόπος ενεργοποίησης της DMA για CD-ROM
Περισσότερες πληροφορίες

Εξακρίβωση αν η DMA είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας

Από προεπιλογή, η DMA είναι ενεργοποιημένη για σκληρούς δίσκους σε υπολογιστές με Windows 98 και Windows Millennium Edition, αλλά είναι ενεργοποιημένη μόνο για ορισμένες εκδόσεις των Windows 95, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Εξακριβώστε πρώτα αν η DMA είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η DMA είναι ήδη ενεργοποιημένη, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε κανένα από τα παρακάτω βήματα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης αν η DMA είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
141497 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) για τον έλεγχο της κατάστασης ενός πόρου
Η υποστήριξη DMA για Windows 95 είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις Κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM) των Windows 95. Εάν έχετε αγοράσει Windows 95 (την πλήρη ή την αναβαθμισμένη έκδοση) από ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, τότε διαθέτετε μια επίσημη έκδοση των Windows 95. Οι επίσημες εκδόσεις των Windows 95 δεν είναι δυνατό να αναβαθμιστούν σε εκδόσεις OEM και δεν υπάρχει ξεχωριστό στοιχείο λήψης για την ενεργοποίηση της υποστήριξης DMA σε επίσημες εκδόσεις των Windows 95. Εάν έχετε μια έκδοση OEM των Windows 95 που δεν διαθέτει υποστήριξη DMA, επικοινωνήστε με τον OEM.

Για να προσδιορίσετε την έκδοση των Windows 95 που χρησιμοποιείτε:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), εντοπίστε τον αριθμό έκδοσης στην περιοχή Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.
  ReleaseΈκδοσηΗμερομηνίες αρχείωνΥποστήριξη DMA
  Επίσημη έκδοση των Windows 954.00.9507/11/95όχι
  Επίσημη έκδοσης των Windows 95 με SP14.00.950A7/11/95όχι
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95όχι
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96ναι
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97ναι
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97ναι
Εάν εκτελείτε μια έκδοση OEM των Windows 95, ο αναγνωριστικός αριθμός προϊόντος κάτω από την επικεφαλίδα Νόμιμος κάτοχος προϊόντος (Registered To) περιέχει συνήθως 20 ψηφία. Εάν τα ψηφία 6, 7 και 8 περιέχουν τα γράμματα "OEM," η έκδοση των Windows 95 είναι μια έκδοση OEM. Για παράδειγμα, το ακόλουθο παράδειγμα αριθμού αναγνωριστικού προϊόντος (product ID) υποδηλώνει εγκατάσταση OEM:
12345-OEM-6789098-76543

Προσδιορισμός έκδοσης OEM

Τα Windows 95 ενδέχεται να έχουν προεγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι γνωστές ως εγκαταστάσεις OEM. Μια έκδοση OEM Service Release (για παράδειγμα, η OSR2) είναι μια ενημερωμένη έκδοση ενός προϊόντος που προορίζεται για κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών (OEM), με σκοπό την προεγκατάστασή της σε προσωπικούς υπολογιστές. Αυτό επιτρέπει στους OEM να εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν των Windows 95 που περιέχει τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες προόδους σε υλικό που απαιτούν υποστήριξη για τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος.

Πρόσθετες πληροφορίες OEM

 • Στην περίπτωση των εκδόσεων Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) και 2.5 (OSR 2.5), δεν περιέχουν όλα τα αρχεία τη σήμανση έκδοσης που παρατίθεται στον πίνακα. Στην περίπτωση των εκδόσεων OSR2.1 και OSR2.5, μόνο τα αρχεία που έχουν ενημερωθεί για να παρέχουν υποστήριξη για το Win32 Driver Model (WDM) και για τον ενιαίο σειριακό δίαυλο (Universal Serial Bus - USB) ενδέχεται να έχουν αυτήν τη σήμανση έκδοσης. Τα υπόλοιπα αρχεία διατηρούν τις ίδιες σημάνσεις έκδοσης με τα αντίστοιχα αρχεία OSR2.

  Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες έκδοσης ενός αρχείου κάνοντας δεξιό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), έπειτα στην επιλογή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Έκδοση (Version). Εάν δεν υπάρχει καρτέλα Έκδοση (Version), δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το αρχείο.
 • Οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 OSR2 έχουν γενικά αριθμό έκδοσης 4.00.1112 ή μεγαλύτερο.

Τρόπος ενεργοποίησης της DMA για έναν σκληρό δίσκο

Εάν χρησιμοποιείτε Windows 98, Windows Millennium Edition (Me) ή μια έκδοση των Windows 95 που περιλαμβάνει υποστήριξη DMA, η DMA είναι ήδη ενεργοποιημένη για τον σκληρό σας δίσκο από προεπιλογή. Εάν η έκδοση των Windows 95 που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνει υποστήριξη DMA, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

Αποκτήστε και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη μητρική πλακέτα που παρέχει υποστήριξη DMA. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας ή προβάλετε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μητρική πλακέτα ή τον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2

Μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε έκδοση των Windows 98 ή των Windows Me για να αποκτήσετε υποστήριξη για την DMA.

Τρόπος ενεργοποίησης της DMA για CD-ROM

Για να ενεργοποιήσετε την DMA για CD-ROM:
 1. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 98, Windows Me ή μια έκδοση των Windows 95 που περιλαμβάνει υποστήριξη DMA, από προεπιλογή, η DMA είναι διαθέσιμη αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη για το CD-ROM σας, επομένως πρέπει να μεταβείτε στο βήμα 2. Εάν η έκδοση των Windows 95 που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνει υποστήριξη DMA, χρησιμοποιήστε μία από τις δύο ακόλουθες μεθόδους:
  • Αποκτήστε και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τη μητρική πλακέτα που παρέχει υποστήριξη DMA. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας ή προβάλετε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μητρική πλακέτα ή τον υπολογιστή σας.
  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε έκδοση των Windows 98 ή των Windows Me για να αποκτήσετε υποστήριξη για την DMA.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CDROM για να τον αναπτύξετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο CD-ROM.
 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου DMA και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη μονάδα CD-ROM για να εξακριβώσετε αν το CD-ROM λειτουργεί σωστά. Εάν διαπιστώσετε ότι το CD-ROM δεν λειτουργεί σωστά με ενεργοποιημένη την DMA, απενεργοποιήστε την DMA. Για να το κάνετε αυτό, επαναλάβετε τα βήματα 2-4, αλλά κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου DMA.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258757 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 19:27:08 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbhowto KB258757
Σχόλια