Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αλλαγής της διάταξης του πληκτρολογίου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής των διατάξεων πληκτρολογίου για τα πληκτρολόγια Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιό σας έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου,όπως πολύγλωσσα Καναδικά, Ισπανικά ή Ηνωμένων Πολιτειών-Dvorak. Μια μεγάλη επιλογή διατάξεων πληκτρολογίου εγκαθίσταται με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.

Γενικά, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη διάταξη πληκτρολογίου στα Windows έτσι ώστε να ταιριάζει με το πραγματικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε. Αν μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική διάταξη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετικούς χαρακτήρες από αυτούς που εμφανίζονται στην οθόνη.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιό σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για την έκδοση των Windows που έχετε.
Σημείωση Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν τη διάταξη πληκτρολογίου για Γαλλικά Καναδά ως παράδειγμα.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε intl.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στην καρτέλα Πληκτρολόγια και Γλώσσα (Keyboards and Language), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πληκτρολογίων (Change keyboards).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε. Για παράδειγμα, αναπτύξτε τα Γαλλικά (Καναδά).
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Λίστα πληκτρολογίων (Keyboard list), κάντε κλικ στα Γαλλικά Καναδά (Canadian French) για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στις επιλογές (options), κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή διάταξης (View Layout) για να συγκρίνετε τη διάταξη με το πραγματικό πληκτρολόγιο.
 7. Στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής (Default input language), κάντε κλικ στο κουμπί "Γαλλικά (Καναδά) – Καναδικά Γαλλικά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
 8. Στο πλαίσιο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Σημείωση Η γραμμή Γλώσσα (Language) εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια επεξήγηση εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής Γλώσσα (Language) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί FR Γαλλικά (Καναδά) (FR French (Canada)).

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε intl.cpl στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην περιοχή "Εγκατεστημένες υπηρεσίες (Installed services)", κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Στη λίστα Γλώσσα εισαγωγής (Input language), κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε Γαλλικά (Καναδά) (French (Canada)) .
 5. Στη λίστα Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ (Keyboard layout/IME), κάντε κλικ στην επιλογή Καναδικά Γαλλικά (Canadian French) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στη λίστα Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες εισαγωγής για να τη χρησιμοποιήσετε κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας (Select one of the installed input languages to use when you start your computer), κάντε κλικ στην επιλογή Γαλλικά (Καναδάς) - Καναδικά Γαλλικά (French (Canada) – Canadian French) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο OK.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Σημείωση Εμφανίζεται η γραμμή Γλώσσα (Language) στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια επεξήγηση εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής Γλώσσα (Language) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί FR Γαλλικά (Καναδά) (FR French (Canada)).

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου ταιριάζει με το πληκτρολόγιο

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη (Start)", πληκτρολογήστε osk στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Θα πρέπει να ταιριάζει το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη με το κανονικό πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει η διάταξη.
 3. Για να ελέγξετε τους κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο shift στο πληκτρολόγιο ή στην οθόνη και συνδυάστε του χαρακτήρες που απεικονίζονται στο πληκτρολόγιο.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε osk στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτο ENTER.
 2. Θα πρέπει να ταιριάζει το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη με το κανονικό πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει η διάταξη.
 3. Για να ελέγξετε τους κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο shift στο πληκτρολόγιο ή στην οθόνη και συνδυάστε του χαρακτήρες που απεικονίζονται στο πληκτρολόγιο.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή γλώσσας (Language Bar), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306993 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της γραμμής γλώσσας (Language Bar) στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306560 Τρόπος χρήσης της της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής στα Windows XP
1.00 intelli πληκτρολόγηση mnkpro πληκτρολόγιο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258824 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/19/2010 12:32:06 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Basic Keyboard, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Bluetooth Number Pad, Microsoft Business Hardware Pack, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Digital Media Keyboard, Microsoft Digital Media Pro Keyboard, Microsoft Digital Media Keyboard 3000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Πληκτρολόγιο Microsoft Internet Keyboard, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer 2.0, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Media Desktop 1000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Optical Desktop 1.0, Microsoft Wireless Optical Desktop Comfort Edition, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows 7 Home Basic, Windows Vista Home Basic

 • kbhardware kbhowto kbui KB258824
Σχόλια
pt>