Περιγραφή της αθροιστικής ενημέρωσης 3 του Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Περίληψη
Η αθροιστική ενημέρωση 3 (CU3) KB 2588492 του Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) είναι διαθέσιμη για λήψη από την τοποθεσία λήψεων της Microsoft στο Web.

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αποτελεί μια συνάθροιση επιδιορθώσεων για το System Center Service Manager 2010 SP1. Αντικαθιστά την αθροιστική ενημέρωση 2 για το SP1 (CU2) και περιέχει ένα υπερσύνολο των επιδιορθώσεων που παρέχονται στην CU2 για το SP1. Μπορεί να εφαρμοστεί στο CU2 για το SP1 ή απευθείας σε μια εγκατάσταση του Service Manager 2010 SP1.

Σε αυτήν την ενημέρωση περιλαμβάνονται επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Εισαγωγή πακέτου διαχείρισης: Όταν ένας τύπος δεδομένων είναι δεκαδικός μερικές φορές το δεκαδικό γίνεται ακέραιος
 • Καταστροφή του πίνακα τύπου ManagementEntity κατά την εισαγωγή μιας επέκτασης τύπου
 • Οι ενημερώσεις των ιδιοτήτων δεν μεταφέρονται ένα επίπεδο εμπρός στο DW εάν οι ενημερώσεις των παρουσιών πραγματοποιούνται στην ίδια συναλλαγή ή αμέσως πριν από τη διαγραφή της παρουσίας
 • Η σύνδεση AD δεν εισάγει νέες ενημερώσεις
 • Κατά τη δημιουργία ενός νέου CR χρησιμοποιώντας τη νέα μορφή CR, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εφαρμογή δημιουργείται ορισμένες φορές μια διπλότυπη εγγραφή
 • Η κονσόλα "παγώνει" κατά διαστήματα κατά την ενημέρωση/δημιουργία περιστατικού και μετά το κλικ στο κουμπί εφαρμογή
 • Το HealthService δεν σταματά στο τέλος της ενημέρωσης DW για το SP1 εάν η προηγούμενη έναρξή του καθυστερεί πολύ
 • Κατά το άνοιγμα της κονσόλας SCSM σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστή δεν εμφανίζεται Wunderbar αναφοράς
 • Πραγματοποιείται υψηλή χρήση CPU στο monitoringhost.exe κατά τη δημιουργία ή την ενημέρωση ενός περιστατικού που ενεργοποιεί μια ροή εργασιών ειδοποίησης
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες λήψης

Η αθροιστική ενημέρωση 3 για το Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 είναι διαθέσιμη για λήψη από την τοποθεσία λήψεων της Microsoft στο Web:

ΛήψηΠραγματοποιείστε λήψη της αθροιστικής ενημέρωσης 3 για το πακέτο Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό ανίχνευσης ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Απαιτήσεις συστήματος

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση πρέπει να έχετε πρώτα εγκαταστήσει το System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Πληροφορίες αντικατάστασης

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά την ακόλουθη αθροιστική ενημέρωση:
2542118 Περιγραφή της αθροιστικής ενημέρωσης 2 για το System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Πληροφορίες εγκατάστασης

Στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται αυτή η αθροιστική ενημέρωση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση εφαρμόζεται στα ακόλουθα στοιχεία του Service Manager:
 • Διακομιστής Service Manager Management (SM Server)
 • Διακομιστής Data Warehouse Management (DW Server)
 • Κονσόλα Service Manager

Τρόπος εγκατάστασης αυτής της αθροιστικής ενημέρωσης

Σημαντικό Πριν από την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημέρωσης, συνιστούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τη βάση δεδομένων ServiceManager, τη βάση δεδομένων DWDataMart, τη βάση δεδομένων DWRepository και τη βάση δεδομένων DWStagingAndConfig.
 2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών κρυπτογράφησης για τον διακομιστή SM και τον διακομιστή DW.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι δυνατή η κατάργησή της.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με το Service Manager πριν να εφαρμόσετε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση. Για παράδειγμα, κλείστε την κονσόλα Service Manager, τις συνδέσεις Self-Service Portal και το εργαλείο σύνταξης.
 2. Πραγματοποιήστε λήψη της αθροιστικής ενημέρωσης σε έναν φάκελο προορισμού.

  Σημείωση Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει την έκδοση x86 και την έκδοση x64. Πραγματοποιήστε λήψη της κατάλληλης έκδοσης για το σύστημά σας.
 3. Ανοίξτε τον φάκελο προορισμού.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe ή στο αρχείο SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 5. Αποδεχτείτε τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης.
 6. Για το Data Warehouse Management Server, πρέπει να εκκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο την υπηρεσία System Center Management μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της αθροιστικής ενημέρωσης.
Σημαντικό Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκαταστήσει την αθροιστική ενημέρωση 2 (CU2), απαιτείται ένα επιπλέον βήμα εάν έχετε εισάγει ήδη ένα προσαρμοσμένο πακέτο διαχείρισης που ορίζει έναν πίνακα δεδομένων ο οποίος περιέχει ιδιότητες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναβαθμίσετε το προσαρμοσμένο πακέτο διαχείρισης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Αναβαθμίστε την έκδοση του πακέτου διαχείρισης.
 2. Επανασφαλίστε το πακέτο διαχείρισης.
 3. Επαναλάβετε την εισαγωγή του πακέτου διαχείρισης.

  Στη συνέχεια, η εργασία MPSyncJob συγχρονίζει αυτόματα το πακέτο διαχείρισης που έχει εισαχθεί εκ νέου με τον χώρο αποθήκευσης δεδομένων στον επόμενο συγχρονισμό και πραγματοποιείται ενημέρωση των διαδικασιών μετασχηματισμού που επηρεάζονται.
Σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το εργαλείο σύνταξης του Service Manager, ενημερώστε τα πακέτα διαχείρισης στη βιβλιοθήκη εγγράφων του εργαλείου σύνταξης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στη σελίδα λήψης της αθροιστικής ενημέρωσης, πραγματοποιήστε λήψη του παρακάτω αρχείου στον τοπικό υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το εργαλείο σύνταξης.
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe και, στη συνέχεια, περιμένετε να γίνει εξαγωγή των αρχείων.
 3. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Σημείωση Στο σημείο αυτό έχει γίνει η εξαγωγή των αρχείων του πακέτου διαχείρισης.
 4. Αντιγράψτε όλα τα αρχεία από αυτόν τον φάκελο στον ακόλουθο φάκελο, αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα αρχεία:
  Μονάδα δίσκου εγκατάστασης εργαλείου σύνταξης\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Εάν εκτελείται το εργαλείο σύνταξης, επανεκκινήστε το για να φορτώσετε τα ενημερωμένα πακέτα διαχείρισης.
Σημείωση Εάν δεν ενημερώσετε τα πακέτα διαχείρισης στη βιβλιοθήκη εγγράφων του εργαλείου σύνταξης και προσπαθήσετε αργότερα να ανοίξετε ένα πακέτο διαχείρισης στο εργαλείο σύνταξης του Service Manager που αναφέρει τα ενημερωμένα πακέτα διαχείρισης τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν αθροιστική ενημέρωση, θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε τη θέση των πακέτων διαχείρισης. Το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται ενδέχεται να περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
Εργαλείο σύνταξης Service Manager
Δεν βρέθηκε το αναφερόμενο πακέτο διαχείρισης:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να το εντοπίσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Τρόπος για να επιβεβαιώσετε την επιτυχία της εγκατάστασης αυτής της αθροιστικής ενημέρωσης

Μέθοδος 1
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, ανοίξτε το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View installed updates).
 3. Εμφανίζεται το ακόλουθο στοιχείο:
  Άμεση επιδιόρθωση για το Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Σημειώσεις
  • Σε περίπτωση που το σύστημα εκτελεί διακομιστή SM, Self-Service Portal ή κονσόλα Service Manager Console, εμφανίζεται αυτό το στοιχείο στην περιοχή Microsoft System Center Service Manager.
  • Σε περίπτωση που το σύστημα εκτελεί DW server, εμφανίζεται αυτό το στοιχείο στην περιοχή Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Μέθοδος 2
Προβάλετε τα αρχεία καταγραφής για να διαπιστώσετε εάν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε σφάλμα κατά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημέρωσης. Για να το κάνετε αυτό, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής στον φάκελο % temp %.

Σε ένα σύστημα που βασίζεται σε 86x, επαληθεύστε τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής στον φάκελο % temp %:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Σε ένα σύστημα που βασίζεται σε 64x, επαληθεύστε τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής στον φάκελο % temp %:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση εγκαθιστά την ακόλουθη έκδοση των αρχείων.
Όνομα αρχείουΈκδοσηΙσχύει για
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Σημείωση Η λήψη του παρακάτω αρχείου πραγματοποιείται από την κονσόλα Service Manager, όπως απαιτείται:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το αρχείο είναι ενημερωμένο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε την κονσόλα Service Manager.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείοΒιβλιοθήκη (Library) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Λίστες (Lists).
 3. Επιλέξτε οποιαδήποτε ιδιότητα από τις Λίστες (Lists), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στοιχείου (Add Item) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Εντοπίστε το ακόλουθο στοιχείο:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης SMServerName αντιπροσωπεύει το όνομα του διακομιστή Service Manager στον οποίο συνδέεται η κονσόλα.
Πακέτα διαχείρισης
Όνομα πακέτου διαχείρισηςΈκδοση πακέτου διαχείρισης
Πακέτο διαχείρισης βιβλιοθήκης Service Manager7.0.6555.115
Βιβλιοθήκης διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων Service Manager7.0.6555.115
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2588492 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2011 16:39:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Σχόλια