Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η ενημερωμένη έκδοση αξιοπιστίας 2 για το .NET Framework 4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2600217
Εισαγωγή
Διατίθεται ενημερωμένη έκδοση αξιοπιστίας 2 για το Microsoft .NET Framework 4 για να διορθώσετε ορισμένα ζητήματα σταθερότητας, την αξιοπιστία και επιδόσεις στην ενότητα 4 του .NET Framework.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που αναφέρονται σε το "Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης".

Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει επίσης ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν υπήρχε τεκμηρίωση σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που κυκλοφόρησε στο παρελθόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, ανατρέξτε στο θέμα της "Ζητήματα που επιλύει αυτή η ενημερωμένη έκδοση".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη του αξιοπιστία 2 ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο Microsoft .NET Framework 4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε το 4 του .NET Framework ή εγκατασταθεί το προφίλ προγράμματος-πελάτη του Microsoft .NET Framework 4.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε Windows Installer 3.1 ή νεότερη έκδοση. Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Διακόπτες γραμμής εντολών για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους διακόπτες γραμμής εντολών που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
227091 Διακόπτες γραμμής εντολών για το εργαλείο του Microsoft Windows Installer

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή εάν όλα τα αρχεία που επηρεάζονται είναι κλειδωμένα ή που χρησιμοποιούνται.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις:
2628838 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Διαρροή μνήμης όταν χρησιμοποιείτε την κλάση FileSystemWatcher σε μια εφαρμογή που βασίζεται στο .NET Framework 4.0
2600088 Μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για τα αρχεία ορισμού του προγράμματος περιήγησης ASP.NET στο Microsoft .NET Framework 4.0

Ζητήματα που επιλύει αυτή η ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα.

Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις λεπτομερείς πληροφορίες

Θέμα 1

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows Internet Explorer 10 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα της Microsoft που βασίζονται στο ASP.NET.
 • Η ιστοσελίδα θα ξεκινήσει μια λειτουργία καταχώρησης προς τα πίσω.
Σε αυτό το σενάριο, η λειτουργία καταχώρησης προς τα πίσω αποτυγχάνει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δέσμη ενεργειών σφάλμα","'__doPostBack' δεν έχει οριστεί


Σημείωση Η ιστοσελίδα να ξεκινήσετε μια λειτουργία καταχώρησης προς τα πίσω με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου LinkButton για να ξεκινήσετε μια λειτουργία καταχώρησης προς τα πίσω.

Θέμα 2

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που βασίζονται στο ASP.NET που διαθέτει το χαρακτηριστικό MaintainScrollPositionOnPostBack έχει οριστεί στην τιμή True.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Mozilla Firefox 4.0 ή νεότερη έκδοση του Mozilla Firefox για να ανοίξετε την ιστοσελίδα.
 • Η ιστοσελίδα θα ξεκινήσει μια λειτουργία καταχώρησης προς τα πίσω.
Σε αυτό το σενάριο, η θέση κύλισης της ιστοσελίδας δεν διατηρείται μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας καταχώρησης προς τα πίσω.

Σημείωση Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από την Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Θέμα 3

Παρουσιάζεται ένα σφάλμα Watson στην κλάση System.Web.Configuration σε μια τοποθεσία Web ASP.NET που βασίζεται στο .NET Framework 4 εξαιτίας μιας κατάστασης κούρσας στο οποίο η συνάρτηση InitStandaloneConfig καλείται δύο φορές από δύο διαφορετικά νήματα. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, διακόπτεται η τοποθεσία Web. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης όταν παρουσιάζεται το σφάλμα Watson:
Κωδικός εξαίρεσης - System.AccessViolationException

Θέμα 4

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Ένας χρήστης ρυθμίζει μια πολιτική προσωρινής αποθήκευσης λειτουργίας χρήστη του Internet Information Services (IIS) για την προσωρινή αποθήκευση των αποκρίσεων για τις αιτήσεις που περιέχουν μια συγκεκριμένη επέκταση ονόματος αρχείου στο cache εξόδου διαχείριση των υπηρεσιών IIS.
 • Λαμβάνει μια αίτηση για έναν πόρο με την επέκταση που έχει ήδη ρυθμιστεί από την cache εξόδου διαχείριση των υπηρεσιών IIS.
 • Μια προσαρμοσμένη λειτουργική μονάδα ρυθμίζει ένα cookie κατά την απόκριση. Στη συνέχεια, η απάντηση αποθηκεύεται προσωρινά από την cache εξόδου διαχείριση των υπηρεσιών IIS.
 • Άλλη αίτηση από κάποιον άλλο χρήστη λαμβάνεται από το IIS Manager εξόδου προσωρινή αποθήκευση και την αρχική απόκριση προσωρινής αποθήκευσης, σε συνδυασμό με το cookie αποστέλλεται τον άλλο χρήστη.
Σε αυτό το σενάριο, η απάντηση με το ίδιο cookie αποστέλλεται διαφορετικές αιτούντες υποβάλουν απροσδόκητα.

Θέμα 5

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε την κλάση FileSystemWatcher σε μια εφαρμογή που βασίζεται στο .NET Framework 4 να παρακολουθήσετε για αλλαγές σε έναν καθορισμένο κατάλογο, παρουσιάζεται διαρροή μνήμης.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός σφάλματος στην κλάση FileSystemWatcher . Όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο FileSystemWatcher , την κλάση FileSystemWatcher χρησιμοποιεί την κλάση GCHandle για να δημιουργήσετε μια λαβή καρφιτσωμένα συλλογής απορριμμάτων. Ο δείκτης χειρισμού είναι 8 kilobyte (KB) και χρησιμοποιεί τη μορφή δεδομένων byte [] . Ωστόσο, το αντικείμενο FileSystemWatcher απελευθερώνει ποτέ το δείκτη χειρισμού της συλλογής απορριμμάτων.

Θέμα 6

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε στη συνέχεια το PowerPivot για το Excel πρόσθετο εφαρμογής σε έναν υπολογιστή που διαθέτει το Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ή το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) εγκατεστημένο.
 • Προσπαθείτε να ξεκινήσετε το Microsoft Excel 2010.
Σε αυτό το σενάριο, η οθόνη κατά διαστήματα παραμένει ανοιχτό πλέον από το συνηθισμένο όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στο Excel 2010:
Φόρτωση προσθέτων)<x> </x>του <y></y>) PowerPivot για το Excel


Σημείωση<x></x> είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει όπου της ακολουθίας φόρτωσης που PowerPivot εμφανίζεται μεταξύ των εφαρμογών πρόσθετο του Excel. <y> </y>είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό πρόσθετο εφαρμογών στο Excel.

Θέμα 7

Η εξυπηρέτηση συγκροτήσεων .NET Framework 4.0 μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση κούρσας. Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί διεργασίες που χρησιμοποιούν διαχειριζόμενο κώδικα από το .NET Framework 4.0 χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας (CLR) για να εισαγάγετε μη συνεπή κατάσταση. Επιπλέον, οι διαδικασίες που ενδέχεται να σταματήσει απροσδόκητα. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, προστίθεται στη λίστα CLR ενοποίηση, να είναι κλειστό μεταβατικότητας. Αυτό αποτρέπει τους όρους ανταγωνισμού σχετικά.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα " ζώνη ώρας " στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις λεπτομερείς πληροφορίες
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 86, από τις 4 Framework .NET για τον κλάδο υπηρεσίας GDR
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.261957.20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39122-Nov-201105:02
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08222-Nov-201105:02
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63422-Nov-201105:02
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 64, από τις 4 του .NET Framework
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.2619,793,28022-Nov-201107:55
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,515,79222-Nov-201107:55
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2611,455,37622-Nov-201107:56
mscordbi.dll4.0.30319.261957.20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,970,76822-Nov-201107:56
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26168,88022-Nov-201107:56
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261261,91222-Nov-201107:57
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261598,78422-Nov-201107:56
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26141,74422-Nov-201107:28
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39122-Nov-201107:22
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39122-Nov-201105:02
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08222-Nov-201107:22
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08222-Nov-201105:02
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63422-Nov-201107:22
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63422-Nov-201105:02
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28322-Nov-201107:22
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,198,60822-Nov-201107:28
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26116,65622-Nov-201107:28
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261721,68022-Nov-201107:28
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις IA-64με βάση τις 4 Framework .NET για τον κλάδο υπηρεσίας GDR
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.26119,368,70422-Nov-201109:30
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Nov-201106:26
mscordacwks.dll4.0.30319.2613,759,88822-Nov-201109:30
mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Nov-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2613,296,52822-Nov-201109:30
mscordbi.dll4.0.30319.261957.20022-Nov-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,469,52022-Nov-201109:31
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Nov-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.261145,16822-Nov-201109:31
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Nov-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261545,56022-Nov-201109:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Nov-201106:29
SOS.dll4.0.30319.2611,204,48022-Nov-201109:31
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Nov-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Nov-201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26181,16822-Nov-201109:02
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Nov-201105:21
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39122-Nov-201108:58
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39122-Nov-201105:02
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08222-Nov-201108:58
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08222-Nov-201105:02
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63422-Nov-201108:58
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63422-Nov-201105:02
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28322-Nov-201108:58
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28322-Nov-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Nov-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2614,817,68022-Nov-201109:02
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Nov-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26126,38422-Nov-201109:02
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Nov-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.2611,341,71222-Nov-201109:02
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Nov-201105:21
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 86, από τις 4 Framework .NET για κλάδο υπηρεσιών LDR
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39121-Nov-201115:36
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08221-Nov-201115:36
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63421-Nov-201115:36
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 64, από τις 4 Framework .NET για κλάδο υπηρεσιών LDR
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.5309,792,76821-Nov-201118:02
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,515,79221-Nov-201118:02
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5301,455,37621-Nov-201118:02
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,971,79221-Nov-201118:03
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53068,36821-Nov-201118:03
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530261,91221-Nov-201118:04
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530598,78421-Nov-201118:03
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53041,74421-Nov-201117:30
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39121-Nov-201117:24
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39121-Nov-201115:36
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08221-Nov-201117:24
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08221-Nov-201115:36
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63421-Nov-201117:24
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63421-Nov-201115:36
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28321-Nov-201117:24
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,199,12021-Nov-201117:30
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53016,65621-Nov-201117:30
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530721,68021-Nov-201117:30
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις IA-64με βάση τις 4 Framework .NET για κλάδο υπηρεσιών LDR
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
CLR.dll4.0.30319.53019,368,70421-Nov-201119: 28
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Nov-201116:36
mscordacwks.dll4.0.30319.5303,759,37621-Nov-201119:29
mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Nov-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5303,296,52821-Nov-201119:29
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Nov-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,470,54421-Nov-201119:30
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Nov-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.530144,14421-Nov-201119:30
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Nov-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530545,56021-Nov-201119:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Nov-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Nov-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Nov-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Nov-201115:50
SOS.dll4.0.30319.5301,203,96821-Nov-201119:30
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Nov-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Nov-201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53081,16821-Nov-201118:58
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Nov-201115:52
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39121-Nov-201118:53
BlackBerry.BrowserΔεν ισχύει2,39121-Nov-201115:36
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08221-Nov-201118:53
Firefox.BrowserΔεν ισχύει3,08221-Nov-201115:36
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63421-Nov-201118:53
Gateway.BrowserΔεν ισχύει5,63421-Nov-201115:36
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28321-Nov-201118:53
IE.BrowserΔεν ισχύει4,28321-Nov-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Nov-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5304,818,70421-Nov-201118:59
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Nov-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53026,38421-Nov-201118:59
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Nov-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.5301,341,71221-Nov-201118:59
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Nov-201115:53

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2600217 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/03/2014 04:36:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2600217 KbMtel
Σχόλια