Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εμφάνισης ενός παραθύρου διαλόγου "Λήψη αρχείου" (File Download) για γνωστό τύπο MIME

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Όταν εξυπηρετείτε ένα έγγραφο από ένα διακομιστή Web, μπορείτε να ζητήσετε αμέσως από το χρήστη να αποθηκεύσει το αρχείο απευθείας στο δίσκο του, χωρίς να το ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, για γνωστούς τύπους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), όπως το Microsoft Word ("application/ms-word"), η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να ανοίγει το αρχείο στον Internet Explorer.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλίδα διάταξης περιεχομένου, για να παρακάμψετε αυτή την προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Η μορφή της είναι:
Content-disposition: attachment; filename=fname.ext				
Περισσότερες πληροφορίες
Η διάταξη περιεχομένου είναι μια επέκταση του πρωτοκόλλου MIME που καθοδηγεί έναν παράγοντα χρήστη MIME πώς να εμφανίσει ένα συνημμένο αρχείο. Το εύρος των έγκυρων τιμών για τη διάταξη περιεχομένου αναφέρεται στο έγγραφο Request for Comment (RFC) 1806 (ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" αυτού του άρθρου). Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στο όρισμα "συνημμένο", που καθοδηγεί έναν παράγοντα χρήση (στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Internet Explorer) να αποθηκεύσει το αρχείο στο δίσκο αντί τοπικά.

Όταν ληφθεί η κεφαλίδα από τον Internet Explorer, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) του οποίου το πλαίσιο ονόματος αρχείου συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα αρχείου που καθορίζεται στην κεφαλίδα. (Έχετε υπόψη ότι αυτό οφείλεται στη σχεδίαση. Δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να του ζητηθεί θέση αποθήκευσης.)

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer, για να καθορίσετε μια κεφαλίδα διάταξης περιεχομένου για ένα αρχείο: δυναμικά και στατικά.

Για να εφαρμόσετε την κεφαλίδα δυναμικά, δημιουργήστε ένα αρχείο ενεργής σελίδας διακομιστή (Active Server Pages - ASP) που γράφει το έγγραφο στο πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Response.AddHeader, για να προσθέσετε την κεφαλίδα διάταξης περιεχομένου. Για παράδειγμα:
Response.AddHeader "content-disposition","attachment; filename=fname.ext"				
Οδηγίες για τη διεξαγωγή δυαδικής σύνταξης για έγγραφα που δεν είναι έγγραφα κειμένου διατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
193998 Τρόπος ανάγνωσης και εμφάνισης δυαδικών δεδομένων σε σελίδες ASP
Αυτή η τεχνική είναι ιδανική, όταν θέλετε να προστατεύσετε ένα χώρο αποθήκευσης εγγράφων στο διακομιστή σας, ειδικά κάποιον χώρο που βρίσκεται εκτός της ρίζας Web.

Για να εφαρμόσετε την κεφαλίδα στατικά, κάντε δεξιό κλικ στο έγγραφο στο στοιχείο Διαχείριση Υπηρεσιών του Internet (Internet Service Manager), και επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες (Properties). Επιλέξτε την καρτέλα Κεφαλίδες HTTP (HTTP Headers) και πληκτρολογήστε εκεί την κεφαλίδα διάταξης περιεχομένου. Αυτό λειτουργεί καλύτερα, όταν θέλετε να εφαρμόσετε τη διάταξη περιεχομένου μόνο σε λίγα αρχεία του συστήματός σας και δεν απαιτείται η επιβάρυνση των σελίδων ASP.

Έχετε υπόψη ότι αυτή η λύση δεν λειτουργεί στον Internet Explorer 4.01 λόγω σφάλματος. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182315 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Διάταξη περιεχομένου: Δεν επιβάλλει το παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου " (File Download)
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη περιεχομένου, ανατρέξτε στο έγγραφο Request for Comments (RFC) 1806, στην ακόλουθη τοποθεσία του Internet Engineering Task Force (IETF) στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στο Web για τον Microsoft Internet Explorer, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
διάταξη περιεχομένου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 260519 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2006 09:10:28 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5

  • kbhowto kbnavigation KB260519
Σχόλια