Ο Internet Explorer δεν αποθηκεύει αρχεία γραφικών με τη σωστή μορφή όταν το Όνομα_χρήστη:Κωδικός_πρόσβασης αποτελεί τμήμα της διεύθυνσης URL

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR260650
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Αποθήκευση εικόνας ως" (Save Picture As) για ένα αρχείο γραφικών στον Microsoft Internet Explorer, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο μόνο ως αρχείο BMP, ακόμα και αν το αρχείο εμφανίζεται σε κάποια άλλη μορφή, για παράδειγμα, GIF ή JPEG. Το όνομα αρχείου ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ως "Ανώνυμο".
Αιτία
Αυτό το θέμα ενδέχεται να προκύψει για διάφορους λόγους.
  1. Αυτό το θέμα ενδεχομένως να προκύψει, εάν ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των σελίδων Internet είναι πλήρης.
  2. Αυτό το θέμα ενδεχομένως να προκύψει, εάν από το μενού "Εργαλεία" (Tools) κάνατε κλικ στην εντολή "Επιλογές" (Options), στη συνέχεια κάνατε κλικ στην καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced), ενεργοποιήσατε το πλαίσιο ελέγχου "Να μην αποθηκεύονται οι κρυπτογραφημένες σελίδες στο δίσκο" (Do not save encrypted pages to disk) και φορτώσατε τη σελίδα μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης (https).
  3. Αυτό το θέμα ενδέχεται να προκύψει, όταν συνδέεστε με μια τοποθεσία Web χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση η οποία περιέχει τα εξής: <όνομα_χρήστη:κωδικός_πρόσβασης>. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στο διακομιστή επιτυγχάνεται μέσω της τοποθεσίας http://<όνομα_χρήστη:κωδικός_πρόσβασης@τοποθεσία>/default.htm, αντί της τοποθεσίας http://<τοποθεσία>/default.htm.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες αιτίες που προκαλούν αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
250747 Κάνοντας δεξιό κλικ και επιλέγοντας "Αποθήκευση εικόνας ως" (Save Picture As) η εικόνα δεν αποθηκεύεται με τη σωστή επέκταση
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές μεθόδους για την επίλυση αυτού του θέματος.

Επίλυση για την Αιτία 1



Για να επιλύσετε το θέμα, διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Internet κάνοντας κλικ στο μενού "Εργαλεία" (Tools), κατόπιν στην εντολή "Επιλογές" (Options), στη συνέχεια στην καρτέλα "Γενικά" (General) και τέλος στο κουμπί Διαγραφή αρχείων (Delete Files).

Επίλυση για την Αιτία 2



Για να επιλύσετε το θέμα, από το μενού "Εργαλεία" (Tools) κάντε κλικ στην εντολή "Επιλογές" (Options), στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα "Για προχωρημένους" (Advanced) και τέλος καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Να μην αποθηκεύονται οι κρυπτογραφημένες σελίδες στο δίσκο" (Do not save encrypted pages to disk). Στη συνέχεια από το μενού "Προβολή" (View), κάντε κλικ στην εντολή "Ανανέωση" (Refresh) για να γίνει πάλι φόρτωση της σελίδας.

Επίλυση για την Αιτία 3



Μέθοδος 1

  1. Ανοίξτε τον κατάλογο Temporary Internet Files και εντοπίστε την εικόνα που επιχειρήσατε να αποθηκεύσετε.
  2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην εικόνα και κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
  3. Μόλις φορτωθεί η εικόνα στον Internet Explorer, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην εικόνα και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση εικόνας ως (Save Picture As). Το όνομα και ο τύπος αρχείου θα πρέπει να είναι σωστά.

Μέθοδος 2

  1. Πληκτρολογήστε την απευθείας διαδρομή για την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
  2. Μόλις φορτωθεί η εικόνα στον Internet Explorer, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην εικόνα και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση εικόνας ως (Save Picture As). Το όνομα και ο τύπος αρχείου θα πρέπει να είναι σωστά.

Μέθοδος 3

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή BMP και κατόπιν να μετατρέψετε το αρχείο στη μορφή αρχείου που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή γραφικών.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 260650 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 19:53:01 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbgraphic KB260650
Σχόλια