Ένα στοιχείο λίστας συντομεύσεων δεν εμφανίζεται στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2

Συμπτώματα
Σε υπολογιστή με Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, η λίστα συντομεύσεων μιας εφαρμογής ενδέχεται να εξαφανιστεί οριστικά όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα νέο στοιχείο. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν υπάρχουν ήδη 999 στοιχεία στη λίστα συντομεύσεων.

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης επιλύει το ζήτημα και επιτρέπει την προβολή των στοιχείων στις λίστες συντομεύσεων.


Τι είναι οι λίστες συντομεύσεων;
Οι λίστες συντομεύσεων – νέα δυνατότητα των Windows 7 - είναι λίστες στοιχείων που έχουν ανοίξει πρόσφατα, όπως αρχεία, φάκελοι ή τοποθεσίες Web, οι οποίες έχουν οργανωθεί από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να τα ανοίξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα συντομεύσεων για να ανοίξετε στοιχεία και μπορείτε, επίσης, να καρφιτσώσετε αγαπημένα σε μια λίστα συντομεύσεων, προκειμένου να μπορείτε να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση στα στοιχεία που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Δείτε τη λίστα συντομεύσεων που είναι επιλεγμένη στην παρακάτω εικόνα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των λιστών συντομεύσεων, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο:

Σημείωση: Στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2, μία λίστα συντομεύσεων μπορεί να εμφανίζει μόνο ως 999 στοιχεία, ανεξάρτητα από το πόσα στοιχεία περιέχει πραγματικά.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η λίστα συντομεύσεων εμφανίζει 10 στοιχεία για κάθε εφαρμογή. Για να ρυθμίσετε τον αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται σε μια λίστα συντομεύσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Κάντε κλικ εδώ, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες
 1. Στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel), επιλέξτε το στοιχείο Γραμμή εργασιών και Μενού έναρξης (Taskbar and Start Menu).
 2. Στην καρτέλα Μενού έναρξης (Start Menu), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμογή (Customize).
 3. Ρυθμίστε την τιμή της επιλογής Αριθμός πρόσφατων στοιχείων για εμφάνιση σε λίστες συντομεύσεων (Number of recent items to display in Jump Lists) και κάντε κλικ στο στοιχείο OK.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό ανίχνευσης ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack για τα Windows 7 ή τον Windows Server 2008 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
976932 Πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 1 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά κάποια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες
Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες αυτών των αρχείων αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες αυτών των αρχείων στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST). Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2
 • Η αναγνώριση των αρχείων που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, SR_Level (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) είναι δυνατή εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
  ΈκδοσηΠροϊόνSR_LevelΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον αναφέρονται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Server 2008 R2 και Windows 7". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφάλειας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1687412,868,09630-Aug-201104:28x86
Shell32.dll6.1.7600.2103912,871,16830-Aug-201104:40x86
Shell32.dll6.1.7601.1767812,872,70430-Aug-201104:21x86
Shell32.dll6.1.7601.2180412,872,70430-Aug-201106:11x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1687414,164,48030-Aug-201105:21x64
Shell32.dll6.1.7600.2103914,168,57630-Aug-201105:42x64
Shell32.dll6.1.7601.1767814,173,18430-Aug-201105:25x64
Shell32.dll6.1.7601.2180414,173,18430-Aug-201106:41x64
Shell32.dll6.1.7600.1687412,868,09630-Aug-201104:28x86
Shell32.dll6.1.7600.2103912,871,16830-Aug-201104:40x86
Shell32.dll6.1.7601.1767812,872,70430-Aug-201104:21x86
Shell32.dll6.1.7601.2180412,872,70430-Aug-201106:11x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1687421,171,20030-Aug-201104:04IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2103921,180,41630-Aug-201104:40IA-64
Shell32.dll6.1.7601.1767821,184,51230-Aug-201104:04IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2180421,186,04830-Aug-201104:14IA-64
Shell32.dll6.1.7600.1687412,868,09630-Aug-201104:28x86
Shell32.dll6.1.7600.2103912,871,16830-Aug-201104:40x86
Shell32.dll6.1.7601.1767812,872,70430-Aug-201104:21x86
Shell32.dll6.1.7601.2180412,872,70430-Aug-201106:11x86
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Πληροφορίες πρόσθετων αρχείων

Πληροφορίες πρόσθετων αρχείων για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameX86_39c52f17ae5b25183817dc7a77494e84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_a0d368b6e6b128c0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameX86_6b72efae6edbc92a3303cdadf46c9314_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_86ec60b2eb8abdb8.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameX86_968b98b1ea3d06035e7739bd4d46f4ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_57f7acf62f75bb85.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameX86_e42bb51b74eba4d3f4f54528c3262953_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_4e0241ada66d2e6d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_6c095a2173483fab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_6cc310308c4121a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:26
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_6df3b84f706b10f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:01
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_6ec5054c895384f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)06:52
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameAmd64_0d4e1c540a93c06e691a9d8470e746bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_a793bc31017615a2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_28601198487a68586367fa7269d3788e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_9264e9b6deb560c7.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_42d8b7da03fb84c4f73384eae5e1ad81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_e487f4b4e3e18602.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_4b72167abf76cadb870a50fc503acf8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_e0653e4f07056cfb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_c7b596104015d977815b0baa739496e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_c3a1156700b847c7.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_cc786e7b1fc7b9e8d2f1305b79b63b80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_8fd4611c5ef8af1f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_e04fe6a8517736b12a7049e554b37bdc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_28169bd984a8bbcb.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_e110eab640601655981bd5e05af01a16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_3d351d21c8722bcf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_c827f5a52ba5b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:53
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_c8e1abb4449e92dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_ca1253d328c88229.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:49
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_cae3a0d041b0f627.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)07:39
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_d27c9ff7600672dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:45
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_d336560678ff54d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:58
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_d466fe255d294424.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:38
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_d5384b227611b822.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)06:34
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameIa64_b0a96d2f496454a64ff227fb5980585c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_298211eb8bf8d823.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameIa64_cf39999886c0a09ddd076545d08c7ae6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_b1f6eff3e3363ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameIa64_e18545f777f75f37e41aff9003797be0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_587ae84664117439.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameIa64_f39ddd3e87f2c1d955cc1e8a08fb55e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_728150cba60fdf93.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)17:48
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_6c0afe17734648a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:51
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_6cc4b4268c3f2aa2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:58
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_6df55c45706919ef.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)05:36
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_6ec6a94289518ded.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)07:16
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16874_none_d27c9ff7600672dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:45
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21039_none_d336560678ff54d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:58
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17678_none_d466fe255d294424.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)04:38
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21804_none_d5384b227611b822.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)30-Aug-2011
Time (UTC)06:34
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2607576 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/12/2012 14:43:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2607576
Σχόλια