Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το αναγνωριστικό συμβάντος 1000 καταγράφηκε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Το ακόλουθο συμβάν μπορεί να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Περιγραφή:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουν το όνομα χρήστη ή υπολογιστή. Επιστρεφόμενη τιμή (1722).

(Event ID: 1000
Source: Userenv
Description:
Windows cannot determine the user or computer name. Return value (1722).)
Ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί επίσης να παρουσιάσει εξαιρετικά αργή σύνδεση.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν η διεύθυνση για τον προτιμώμενο διακομιστή DNS που έχει ρυθμιστεί στον υπολογιστή-πελάτη δεν είναι έγκυρη ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτής της συμπεριφοράς, διορθώστε τη διεύθυνση DNS στις ιδιότητες του πρωτοκόλλου Internet (IP):
  1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου (My Network Places) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Τοπική σύνδεση (Local Area Connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  4. Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση DNS στο πλαίσιο Προτιμώμενος διακομιστής DNS (Preferred DNS server).
kbfaqw2kds
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 261007 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 19:58:46 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb KB261007
Σχόλια