Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε το Windows DVD Maker για να δημιουργήσετε ένα DVD: "Η συμβολοσειρά κλάσης δεν είναι έγκυρη"

sbs_small Αυτό είναι ένα βήμα-προς-βήμα άρθρο.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα DVD με το Windows DVD Maker στα Windows 7, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όπως το παρακάτω: 

Η συμβολοσειρά κλάσης δεν είναι έγκυρη
Αιτία
Το θέμα αυτό μπορεί να προκύψει επειδή κάποια κλειδιά του μητρώου καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν κατά την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης DirectShow.

Σχεδόν όλες οι εφαρμογές πολυμέσων εγκαθιστούν τα δικά τους προγράμματα οδήγησης DirectShow. Στο διαδίκτυο υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων πακέτων προγραμμάτων οδήγησης, είναι πιθανό να καταστραφούν κάποια κλειδιά του μητρώου, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αυτών των προγραμμάτων οδήγησης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή διαδικασία περιέχει βήματα που περιγράφουν την τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, είναι πιθανό να προκληθούν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα. Είναι σημαντικό οπότε, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα με προσοχή. Για περισσότερη ασφάλεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν προχωρήσετε στην τροποποίησή του. Με αυτό το τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά του μητρώου, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1η: Διαγράψτε δύο κλειδιά μητρώου

 1. Κάντε κλικ στο Έναρξη , και έπειτα πληκτρολογήστε cmd στο πεδίο αναζήτησης. 2. Κάντε δεξί κλικ στο cmd, και έπειτα κάντε κλικ στο Εκτέλεση ως διαχειριστής. 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις παρακάτω εντολές. Πατήστε το Enter μετά από κάθε εντολή.

  reg DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{083863F1-70DE-11D0-BD40-00A0C911CE86}\Instance\" /v "{79D28B7F-A6BD-49EF-8CEA-EA0E7791589E}" /f

  reg DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{083863F1-70DE-11D0-BD40-00A0C911CE86}\Instance\" /v "{138130AF-A79B-45D5-B4AA-87697457BA87}" /f

 4. Εάν λάβετε μήνυμα σφάλματος το οποίο περιγράφει ότι τα κλειδιά δεν υπάρχουν, χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο.

Μέθοδος 2η: Χρησιμοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος.

 1. Κάντε κλικ στο Έναρξη , πληκτρολογήστε επαναφορά συστήματος στο πεδίο αναζήτησης, και έπειτα πατήστε το Enter. 2. Στο παράθυρο Επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων συστήματος , κάντε κλικ στο Επόμενο. 3. Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς το οποίο δημιουργήθηκε πριν την εγκατάσταση του πακέτου προγραμμάτων οδήγησης το οποίο προκάλεσε το σφάλμα, και κάντε κλικ στο Επόμενο.  Σημείωση Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο επαναφοράς, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση περισσότερων σημείων επαναφοράς .
 4. Στο παράθυρο Επιβεβαίωση του σημείου επαναφοράς , κάντε κλικ στο Τέλος. 5. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά συστήματος, κάντε λήψη κάποιου διαφορετικού πακέτου προγραμμάτων οδήγησης, και έπειτα δοκιμάστε να επαναδημιουργήσετε το DVD με το Windows DVD Maker.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση αυτού του σφάλματος, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της κοινότητας Microsoft Answers: 
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2619822 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/26/2012 20:06:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbstepbystep kbhowto kbtshoot kbprb KB2619822
Σχόλια
ows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=a59b13cf-39b9-41ec-94e0-8748db9241da%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=14db0ab8-e3ad-4b3b-8334-fe4b2db9b89e&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=23d2bf4f-c816-4edd-ba3e-f77396a8dfd6">